Premier Janša in njegovi ministri se v vladnih prostorih soočajo s koalicijskimi poslanci. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Premier Janša in njegovi ministri se v vladnih prostorih soočajo s koalicijskimi poslanci. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

Položaj je zelo resen in treba je nekaj korenitega sprejeti, da bodo ti ukrepi prijeli. Šlo bo po vseh in ne bo kakšnih posebnih izjem.

Jože Tanko, SDS
Vlada
Izhodišča bodo "šla v ogenj" na jutrišnjih pogajanjih s socialnimi partnerji. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

Če bi bilo mogoče težave, ki jih imamo v slovenskih javnih financah, rešiti samo s podaljšanjem intervencijskega zakona, potem danes tukaj ne bi sedeli. Situacija je bistveno resnejša.

Janša o tem, ali bodo poskušali intervencijski zakon, ki neha veljati v nekaj mesecih, podaljšati
Janez Janša
Janša podrobnosti ne želi predstaviti javnosti pred sindikati in delodajalci. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Koalicija o rebalansu proračuna


Kot je ob robu srečanja pojasnil premier Janez Janša, vlada izhodišča za varčevanje predstavlja najprej koalicijskim poslancem, ki bodo za spremembe navsezadnje tudi "najbolj odgovorni". Šele v četrtek bo izhodišča predstavila socialnim partnerjem (delodajalcem in sindikatom) v okviru pogajanj za novi socialni sporazum, do takrat pa Janša podrobnosti ne želi razkrivati širši javnosti.
Pri nekaterih varčevalnih postavkah glede na stanje javnih financ ni prostora za pogajanja, pri drugih je več "tolerančnega prostora" in se bodo med usklajevanji predvidoma še preoblikovale, je napovedal. "Vsekakor želim, da bomo pri rešitvah dosegli čim višjo stopnjo soglasja," je zatrdil premier.
Najprej nad "privilegije" ...
Pri določanju prioritet je po Janševih besedah vlada sledila trem redom. Najprej bodo varčevali pri tistem delu trošenja in javne porabe, kjer gre za "privilegije", najprej bo vlada varčevala pri funkcionarjih in pri sebi, je napovedal. V drugi fazi bo vlada poskušala varčevati pri javnih naročilih.
... šele nato z "bolečimi ukrepi"
Tukaj veliko rezerve ni, kakor tudi prostora v proračunu za investicije, je pojasnil. Šele v tretji fazi - če prvi dve ne bi bili dovolj - bi vlada posegla tudi po bolj "bolečih ukrepih", ki so jih sprejele tudi nekatere druge evropske države, je dodal premier. "Tudi tiste, ki so v boljšem javnofinančnem stanju kot mi," je dodal.

Krčenje nadomestila za porodniški dopust?
S tem ni ne potrdil ne zanikal trditev, da naj bi vlada krčila nadomestila za porodniški dopust. Nekateri mediji so namreč objavili trditev, da naj bi vlada posegla tudi v nekatere osnovne socialne transferje, kot je nadomestilo za porodniški dopust. Poslanec NSi-ja Matej Tonin je še pred srečanjem dejal, da o tem ne ve nič in da bi v NSi-ju temu, "kolikor je le v njihovi moči", nasprotovali.

Šušteršič zadovoljen z vnemo ministrov
Kot je še pred začetkom srečanja pojasnil finančni minister Janez Šušteršič, danes predvsem predstavljajo predloge za pogajalska izhodišča, in ne fiksna stališča. Te predloge bodo jutri predstavili na Ekonomsko-socialnem svetu, kjer vlada skupaj s sindikati in delodajalci poskuša doseči sprejetje novega socialnega sporazuma.
Šušteršič je zelo zadovoljen z delom drugih ministrov, saj naj bi v nasprotju s prejšnjimi leti vsak vložil veliko truda v iskanje možnosti za varčevanje tudi pri sebi. "V preteklosti se ministri o stvareh, že določenih v zakonih, skorajda niso pogovarjali in je vsak poskušal predvsem doseči čim več zase. Letos je povsem drugače," je izjavil Šušteršič.
Blizu 800, a realno 450 mio. prihranka
Glede rebalansa proračuna je Šušteršič razkril le, da bo ta prinesel okoli 450 milijonov evrov prihranka. "So pa neki nujni izdatki, ki jih lani ni bilo. Letos pa jih moramo pokriti. Če to odštejemo, smo blizu številke 800" milijonov evrov, je dodal.

Na domneven in neuraden nabor ukrepov, ki so jih v javnost posredovali sindikalisti, Šušteršič ni imel veliko dodati. Dejal je le: "Lahko so resnični, lahko niso."

Ta nabor ukrepov se nanaša predvsem na maso plač v javnem sektorju; pričakovati pa je še dodatne nabore, ki se nanašajo na materialne stroške in javna naročila.
Manj privilegijev in pravic funkcionarjem
Prvi sklop se bo - sodeč po trditvah sindikalistov - nanašal na prejemke državnih funkcionarjev, za katere vlada - kot že znano - predvideva 10 odstotkov nižje plače. Kot je že znano iz napovedi predsednika DZ-ja Gregorja Viranta, bodo take ukrepe izvedli tudi v parlamentu s spremembo zakona o poslancih. Med drugim bodo skrajšali roke za prejemanje nadomestila po prenehanju funkcije.
Na tnalu "privilegirane pokojnine" in dodatki
Na splošno naj bi bila vsa zakonodaja, ki vzpostavlja privilegije zdajšnjih in nekdanjih funkcionarjev, predmet revizije. Pri tem so izpostavljeni predvsem privilegirani pokojnine in pokojninski dodatki, ki jih je 32 in letno iz proračuna iztisnejo 440 milijonov evrov.
Z intervencijskim zakonom bi omejili zaposlovanje v celotnem javnem sektorju, sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb dovolili le v določenih pogojih.
Znižanje dnevnic in potnih stroškov
V javnem sektorju bi tudi zaostrili oz. zmanjšali odhodke na področju povračila stroškov v povezavi z delom. Prepolovili bi dnevnice za službena potovanja in jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter na splošno znižali nadomestila za prevoz na delo tako z lastnim kot s službenim vozilom.
Ohlapnejših denarnic bi ostali uslužbenci na delu v tujini, saj bi se jim črtala dodatka za oddaljenost in zahtevnost dela v tujini, tudi njim pa bi se znižale dnevnice.
Neuradni nabor ukrepov je novinarjem na tiskovni konferenci posredoval Drago Ščernjavič iz Sindikata državnih organov. Več o tem, kaj od tega drži in kaj ne, bo po vsej verjetnosti znano v četrtek, po srečanju Ekonomsko-socialnega sveta.Položaj je zelo resen in treba je nekaj korenitega sprejeti, da bodo ti ukrepi prijeli. Šlo bo po vseh in ne bo kakšnih posebnih izjem.

Jože Tanko, SDS

Če bi bilo mogoče težave, ki jih imamo v slovenskih javnih financah, rešiti samo s podaljšanjem intervencijskega zakona, potem danes tukaj ne bi sedeli. Situacija je bistveno resnejša.

Janša o tem, ali bodo poskušali intervencijski zakon, ki neha veljati v nekaj mesecih, podaljšati
Koalicija o rebalansu proračuna