Za Janeza Janšo se je po mesecu dni končalo t. i. sprejemno obdobje. Foto: BoBo
Za Janeza Janšo se je po mesecu dni končalo t. i. sprejemno obdobje. Foto: BoBo
Puščava, odprti oddelek zapora Dob pri Mirni
Objekt Puščava, odprti oddelek zapora Dob. Foto: Ministrstvo za pravosodje

Leta 2013 je v Sloveniji 68 odstotkov obsojencev prestajalo kazen v zaprtem režimu, 21 odstotkov jih je bilo nameščenih v polodprti režim in osem odstotkov v odprti režim. Med prestajanjem kazni se režim obsojencem spreminja glede na njihovo uresničevanje osebnega načrta in varnostni vidik. O premestitvi obsojenca v milejši režim odloča direktor zavoda na podlagi ocene, da obsojeni ne bo zlorabil takega režima. V primeru, da obsojenec zlorabi svobodnejši režim prestajanja kazni, se ga lahko razporedi nazaj v zaprti del.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS)
Odprti oddelek Puščava zapora Dob pri Mirni
Odprti oddelek sestavlja en bivalni objekt, v katerem prebivajo obsojenci v šestih sobah, ki so eno-, tri- ali štiriposteljne. Foto: URSIKS
Odprti oddelek Puščava zapora Dob pri Mirni
Primer sobe na odprtem oddelku Puščava. Foto: URSIKS
Odprti oddelek Puščava zapora Dob pri Mirni
Obsojenci imajo na oddelku na voljo sobo, namenjeno rekreaciji, imajo tudi možnost uporabe zunanjih igrišč za balinanje, tenis in odbojko. Foto: URSIKS

Na dan predčasnih parlamentarnih volitev, 13. julija, je precej razburjenja povzročil Janšev zapis na Twitterju, saj je predsednik SDS-a zapisal, da ni glasoval po pošti, pač pa je dal vlogo za namenski izhod za glasovanje na volišču, ki pa ni bila odobrena. "Svobodne volitve?" se je ob tem vprašal.

Toda v sprejemnem obdobju, ki traja 30 dni, so izhodi mogoči le ob izjemnih okoliščinah - denimo zaradi smrti nekoga -, o teh izjemnih primerih izhoda pa odloča direktor zavoda na predlog strokovnih delavcev, je že na novinarski konferenci po premestitvi Janše pojasnil v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) Jože Podržaj.

V zadevi Patria obsojeni Janez Janša je dveletno zaporno kazen v zaporu Dob pri Mirni začel prestajati 20. junija, že po treh dneh pa so ga prestavili na odprti oddelek Puščava.

Osebni načrt za Janšo že narejen in podpisan
Sprejemno obdobje je zdaj zanj končano, s tem pa bo dobil tudi več ugodnosti, povezanih z obiski in izhodi. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in pravilnik o izvrševanju kazni zapora namreč predvidevata, da se ob koncu sprejemnega obdobja z obsojencem sklene pisni dogovor o osebnem načrtu.

Osebni načrt je pisni dogovor med obsojencem in zavodom o vseh pomembnih vsebinah in dejavnostih med prestajanjem kazni ter predstavlja individualiziran načrt prestajanja kazni in priprave na odpust vsakega obsojenca - zajema vsa področja življenja in delovanja. V njem morajo biti opredeljeni vsi cilji, dejavnosti, aktivnosti in akterji, ki bodo pripeljali do uresničitve načrta. Z obsojencem je sklenjen v pisni obliki ob koncu sprejemnega obdobja. Osebni načrt vsakega obsojenca sprejema, spreminja ali dopolnjuje strokovna skupina.

Janši dovoljeni obiski že v sprejemnem obdobju
V osebni načrt obsojenca pa se zapiše tudi odločitev o obliki obiska, o kateri odloča direktor zavoda.

Skladno z odprtim režimom zapora sicer ožji družinski člani obsojenca lahko obiščejo dvakrat na teden, obiski so nenadzorovani, potekajo v okolici zavoda in trajajo do pet ur. Toda za Janšo se na tem področju ne bo veliko spremenilo, saj je imel tovrstne obiske dovoljene že med sprejemnim obdobjem. "Zaradi majhnih varnostnih tveganj in dejstva, da gre za osebnostno urejene obsojence, se taka oblika obiska v odprtem režimu lahko podeli že takoj po nastopu kazni, ko še traja sprejemno obdobje," pojasnjujejo na URSIKS-u.

Novembra lahko že domov za dan ali dva
Z namenom doseganja uspehov pri izpolnjevanju osebnega načrta pa lahko direktor zavoda obsojencu podeli različne ugodnosti, denimo prost 12-urni izhod iz zavoda po prestani petini izrečene kazni, kar sicer velja le za obsojence, ki so kazen zapora nastopili sami in so osebnostno urejeni.

Prost izhod iz zavoda - ta se praviloma koristi doma - sme biti obsojencu dodeljen največ petkrat mesečno in sme trajati do največ 53 ur. Pri podeljevanju ugodnosti prostih izhodov se sicer upošteva načelo postopnosti, so dodali. V primeru Janeza Janše to pomeni, da bi lahko domov za dan ali dva začel odhajati novembra, ko se bo iztekla petina kazni, ki mu je bila dosojena.

Za Janšo v Puščavo prišel tudi Krkovič
Do takrat pa mora vsako noč preživeti v svoji triposteljni zaporniški sobi, ki si jo s še dvema obsojencema deli na Puščavi. Na odprtem oddelku zapora Dob je sicer prostor za 21 obsojencev. Ko je v zapor prišel Janša, jih je bilo tam 17 - od tega sedem le v t. i. zaporu ob koncu tedna -, tja so nato 7. julija, prav tako po treh dneh, prestavili tudi brigadirja Toneta Krkoviča, soobtoženca v zadevi Patria.

Odprti oddelek Puščava je od leta 2009 dislociran oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob, približno tri kilometre oddaljen od matičnega zavoda. Na tem oddelku so nastanjeni najbolj urejeni in neproblematični obsojenci, ki so se skozi proces preverjanja izkazali za zaupanja vredne in jim je v interesu, da tega zaupanja ne zlorabijo, pravijo na URSIKS-u.

Odprti oddelek precej manj omejujoč
Na Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij smo se obrnili, da bi nam nekoliko podrobneje razložili, kako je videti prestajanje kazni na odprtem oddelku. V zavodih za prestajanje kazni zapora namreč obstajajo trije režimi oziroma oddelki prestajanja kazni: zaprti, polodprti in odprti, ki se med seboj razlikujejo predvsem po stopnji omejevanja svobode.

Poročali smo že, da je razlika tudi pri komuniciranju z zunanjim svetom - na odprtem oddelku sta, v nasprotju z zaprtimi in polodprtimi režimi, dovoljena mobilni telefon in svetovni splet, kar Janša s pridom uporablja, saj je vsakodnevno dejaven predvsem na Twitterju.

"Ena bistvenih razlik med odprtim in zaprtim oddelkom je v možnosti koriščenja prostih izhodov zunaj zavoda - v odprtem oddelku se take izhode na podlagi posebnih kriterijev lahko koristi do petkrat mesečno. Obiski za tiste, ki so na zaprtem oddelku, so praviloma v prostorih za obiske znotraj zavoda z ali brez nadzora. Za tiste, ki so na odprtem oddelku, so lahko obiski zunaj v okolici zavoda, lahko so podaljšani do 5 ur. Razlike so tudi v možnosti dela med prestajanjem kazni. Obsojenci na zaprtem oddelku praviloma delajo znotraj zavoda, na odprtem oddelku pa lahko ob določenih pogojih hodijo na delo izven zavoda," so pojasnili na upravi.

Dodali so, da imajo obsojenci v zaprtem režimu omejitve tudi pri sprejemanju poštnih paketov, tisti na odprtem pa teh omejitev nimajo.

Čas za bujenje in čas za spanje
Kako je torej videti zaporniško življenje v Puščavi? Odprti oddelek sestavlja en bivalni objekt, v katerem prebivajo obsojenci v šestih sobah, ki so eno-, tri- ali štiriposteljne, so zapisali za MMC. Bujenje je ob delovnih dneh predvideno ob 6.00, ob dela prostih dneh ob 7.00, gibanje na prostem je v poletnem času mogoče do 21.45, v zimskem pa do 20. ure. Nočni počitek je predviden od 22. ure dalje.

Obsojenci se lahko v prostem času svobodno gibljejo v okolici oddelka, odhod in prihod iz okolice oddelka pa so dolžni prijaviti pravosodnemu policistu, ki opravlja naloge nadzora in varovanja na oddelku. Enkrat tedensko lahko odidejo v bližnjo prodajalno, kjer lahko kupijo potrebščine, ki jih smejo posedovati po hišnem redu, lahko nosijo tudi svojo obleko, obutev in športna oblačila. Pri sebi pa imajo lahko tudi do 500 evrov denarja.

Brez garsonjere in fotografiranja, z balinanjem in odbojko
Obroke dobivajo v jedilnici, hrana se pripravlja v zaprtem delu Doba in se pripelje na lokacijo odprtega oddelka, ure obrokov so določene v dnevnem redu. Obiski niso nadzorovani; če je obsojencu podeljena ugodnost obiska zunaj zavoda, obiski potekajo zunaj odprtega oddelka.

V Puščavi pa, v nasprotju z zaprtim delom Doba, ni možnosti uporabe garsonjere za preživljanje časa z ožjimi družinskimi člani: "Večina obsojencev ima namreč možnost koriščenja zunajzavodskih ugodnosti," pojasnjujejo na upravi.

Spremljanje televizijskih programov ni omejeno, dovoljena je uporaba mobilnih telefonov in svetovnega spleta na lastne stroške, če ni nevarnosti za kakršno koli zlorabo teh komunikacij in če ni ogrožena varnost, poudarjajo na URSIKS-u. Obsojenec ima pravico do le enega mobilnega telefona oziroma računalnika, ni pa dovoljeno fotografiranje.

Obsojenci imajo na oddelku na voljo sobo, namenjeno rekreaciji, imajo tudi možnost uporabe zunanjih igrišč za balinanje, tenis in odbojko.

Leta 2013 je v Sloveniji 68 odstotkov obsojencev prestajalo kazen v zaprtem režimu, 21 odstotkov jih je bilo nameščenih v polodprti režim in osem odstotkov v odprti režim. Med prestajanjem kazni se režim obsojencem spreminja glede na njihovo uresničevanje osebnega načrta in varnostni vidik. O premestitvi obsojenca v milejši režim odloča direktor zavoda na podlagi ocene, da obsojeni ne bo zlorabil takega režima. V primeru, da obsojenec zlorabi svobodnejši režim prestajanja kazni, se ga lahko razporedi nazaj v zaprti del.

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS)