Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Dejstvo je, da gre za projekt velikega javnega pomena, ki poteka po vodovarstvenem območju, iz katerega prebivalci Ljubljane in drugi uporabniki pijemo čisto pitno vodo. V Sloveniji je voda ustavno zavarovano naravno javno dobro. Skrb za zagotavljanje in ohranjanje čiste pitne vode mora biti temeljnega in odločilnega pomena," je, kot so danes sporočili iz njenega urada, v odgovoru Jankoviću na posredovano dokumentacijo glede gradnje povezovalnega kanala C0 zapisala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ljubljanskega župana Zorana Jankovića je pozvala k čimprejšnji pridobitvi neodvisno izvedene presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja, k čemur ga je s sklepom iz septembra 2020 napotila že agencija za okolje (Arso), pozneje pa k temu pozvalo tudi nekdanje ministrstvo za okolje in prostor.

Pri projektu se, kot je dodala, poraja vprašanje, ali so bili postopki vodeni z zadostno odgovornostjo in ali je dosedanji postopek kar najbolj upošteval previdnostno načelo, ki zahteva, da je uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in proizvodov ali izvedba drugih posegov v okolje dopustna le, če ob upoštevanju znanosti in tehnike ter možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov glede okolja ali zdravja ljudi.

Pirc Musar je v svojem odgovoru med drugim poudarila tudi opozorila hidrogeološke stroke in zdravnikov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Po njenih besedah je pomembno, da se umakne vsak dvom o tem, da bi gradnja povezovalnega kanala C0 lahko v to kakor koli posegala ali bi celo lahko trajno ogrožala človekovo pravico do pitne vode.

"Verjamem, da vam nikakor ni vseeno za zdravje ljudi, za katero ste kot župan soodgovorni, zato vas vnovič pozivam, da začasno prekinete gradnjo kanala C0, končate postopek za pridobitev presoje vplivov na okolje ter odgovorno in pregledno, v dialogu s splošno in strokovno javnostjo, sprejmete najboljšo možno odločitev, ki bo rešila kanalizacijske potrebe ob kar največjem upoštevanju previdnostnega načela za upravljanje vodonosnega območja mesta Ljubljane," je zapisala in poudarila, da bi se morale odločitve za projekte takšnega javnega pomena sprejemati ob sodelovanju javnosti, pregledno in upoštevaje mnenja neodvisne stroke.

Po njenem mnenju težava ni nujno v zakonodaji, čeprav bi bilo, kot je dodala, očitno treba izrecno prepovedati izdajo gradbenih dovoljenj za zahtevne posege na vodovarstvenih območjih brez izvedbe presoje vplivov na okolje.

"Največja težava je, kot kaže, v prilagajanju zakonodaje, strokovnosti odločevalcev ali opustitvah dolžnega ravnanja zaradi morebitnih političnih pričakovanj. Če je to res, je škodljivo za Republiko Slovenijo in njene prebivalce ter se je temu treba upreti ter takšno ravnanje preprečevati," je še dodala predsednica.

Janković bo poziv javno komentiral v torek

Iz kabineta ljubljanskega župana Zorana Jankovića so glede poziva predsednice republike Nataše Pirc Musar sporočili, da bo župan Zoran Janković najprej odgovoril predsednici, nato pa bo na svoji redni novinarski konferenci v torek, 16. maja, zadevo komentiral. Takrat bodo predstavili tudi celotno korespondenco med županom in predsednico države.