Celotno najemnino dobi najemodajalec. Foto: BoBo
Celotno najemnino dobi najemodajalec. Foto: BoBo

Razpis za najemodajalce, ki bi se želeli vključiti v javno najemno službo, je odprt od konca januarja do konca tega leta. Javna najemna služba prevzame upravljanje stanovanja, iskanje najemnika in komunikacijo z njim, najemodajalec pa vsak mesec dobi plačano najemnino, zagotovilo o poravnanih preostalih stroških ter ob koncu vsaj triletne oddaje nepremičnino vrnjeno v stanju, kot jo je oddal.

"Interesa je bilo presenetljivo precej, v prvih dneh se je za to, kako oddati ponudbo, zanimalo okoli 45 interesentov. Ponudb je za zdaj prišlo manj, predvsem zato, ker zahtevamo, da priložijo določeno dokumentacijo in je verjetno nimajo vsi takoj pri roki. Gre za gradbeno dovoljenje, uporabno dovoljenje, energetsko izkaznico," je povedala Mojca Hilj Trivić, vodja službe za javni najem stanovanj pri Stanovanjskem skladu RS.

Ponudbo za oddajo stanovanja lahko najemodajalci oddajo elektronsko prek za to namenjenega spletnega portala, sicer pa jim lahko razpis pošljejo tudi po navadni pošti, če gre za starejše ljudi, ki nimajo na razpolago elektronskih medijev. "Tudi nekaj takšnih je že bilo," pove naša sogovornica.

Menjava za starejše, ki bi se odselili v oskrbovana stanovanja ali dom

Ponudbe po njenih besedah prihajajo z različnih koncev Slovenije, od Obale, Ljubljane, Goriške, Štajerske, Dolenjske. Ponujajo večinoma stanovanja v hišah ali večja stanovanja, kjer živijo starejši, ki bi radi odšli v oskrbovano stanovanje ali v dom za starejše.

Cilj javne najemne službe je namreč ravno medgeneracijska pomoč in izmenjava stanovanj. Znano je, da ljudje živijo v velikih hišah in stanovanjih, ki so lahko zanje preveliko finančno bremene vzdrževanja, po drugi strani pa imamo družine, ki jim ne uspe dobiti ustreznega stanovanja, ker so cene najema ali nakupa previsoke. "Dolgoročni cilj javne najemne službe je torej, da smo posrednik tudi za nepremičnine, ki jih lahko ponudimo starejši populaciji," opiše vodja najemne službe.

Pripravljajo tudi program oziroma predlog, da bi ljudje, ki ponudijo svojo nepremičnino za javno najemno službo, imeli prednost v primeru oddaje vloge za oskrbovano stanovanje. "Torej, če bi se želeli preseliti v oskrbovano stanovanje, bi imeli prednost, če svojo nepremičnino zaupajo javni najemni službi," povzame Mojca Hilj Trivić.

Lastniki v vlogi opredelijo datum, od kdaj bi želeli svojo nepremičnino oddati. Oddati jo morajo za minimalno tri leta. Foto: BoBo
Lastniki v vlogi opredelijo datum, od kdaj bi želeli svojo nepremičnino oddati. Oddati jo morajo za minimalno tri leta. Foto: BoBo

Opravijo manjša vzdrževalna dela

Ena od prednosti javne najemne službe je po njenih besedah tudi ta, da poskrbijo za nepremičnine, ki zahtevajo manjša vzdrževalna dela, kot je pleskanje, manjša sanacija kopalnice, zamenjava oken, vrat, skratka, dela v vrednosti, ki jo lahko kompenzirajo z najemnino v času trajanja najemne pogodbe. "Pripravljeni smo prevzeti breme izvedbe teh del in to poračunati pri najemnini." Dve takšni povpraševanji so že dobili.

Najemnine v povprečju 30 odstotkov nižje od tržnih

Kakšne bodo višine ponujenih najemnin? Osnova za izračun je neprofitna najemnima, povišana za 1,3-kratnik, ob tem pa na višino vplivajo tudi velikost, starost, opremljenost ter lokacija nepremičnine. "Po naših grobih izračunih predvidevamo, da bodo najemnine v povprečju 30-odstotno nižje od tržnih," pravi naša sogovornica. Celotna najemnina gre lastniku, javna najemna služba pa je kot brezplačen posrednik.

Ker je pridobivanje stanovanj šele v začetni fazi, si želijo, da pride ponudba do ljudi. Pri tem, kdo lahko tako odda stanovanje, namreč ni omejitev – lahko je zasebni ponudnik ali večji investitorji, upravljavci državnih oziroma lokalnih nepremičnin in podobno. "Pogovarjamo se tudi z zasebnimi investitorji, nekateri so že izrazili interes, da bi z nami sodelovali pri oddaji namesto pri prodaji, povezujemo se z lokalnimi skupnostmi, saj vemo, da najbolj vedo, kje so proste nepremičnine."

Za najemnike razpis predvidoma konec februarja

Takoj ko bodo imeli dogovorjene najeme, bodo objavili še razpis za najemnike. "Še vedno upamo, da bo to konec februarja," pravi vodja najemne službe. Na ta razpis se bo lahko prijavil vsak, ki ima v Sloveniji stalno prebivališče. Zakonodaja predvideva, da imajo prednost mladi, mlade družine in tisti, ki so bili do zdaj neuspešni na razpisih za neprofitna stanovanja.

Snovalci zakona pa so zastavili načrt, da bi v letu 2022 za javni najem pridobili 200 stanovanjskih enot, do leta 2025 pa do 1000.

Razpis za najem stanovanja v soseski Novo Brdo v Ljubljani
Z javno najemno službo do več najemnih stanovanj?