S skupnimi močmi za večjo transparentnost: informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar, notranji minister Gregor Virant in predsednik KPK-ja v odstopu Goran Klemenčič. Foto: BoBo
S skupnimi močmi za večjo transparentnost: informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar, notranji minister Gregor Virant in predsednik KPK-ja v odstopu Goran Klemenčič. Foto: BoBo

Transparentnost bo zmanjšala korupcijska tveganja. Uprave bodo, preden bodo sklenile svetovalne pogodbe, veliko bolj premislile, saj se preko svetovalnih pogodb veliko denarja pretaka v zasebne žepe.

Gregor Virant, notranji minister
Informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar je direktor DUTB-ja obljubil sodelovanje. Slaba banka bo morala na svoji spletni strani objavljati vsa slaba posojila. Foto: BoBo

Vesela bom, ko bodo poslanci pritisnili na gumb, saj že štiri leta opozarjam, da se je transparentnost sfižila pri paradržavnih institucijah. Prikrivanje podatkov in mahinacije z denarjem so se začele širiti v parajavni sektor. Transparentnost ni edino, je pa močno orodje za boj proti korupciji. Kar me čaka v prihodnosti, je širša transparentnost vseh, ki so kakor koli povezani s politiko in imajo svoje vrtičke.

Nataša Pirc Musar, informacijska pooblaščenka

Razkrita bodo slaba posojila, svetovalne, PR- pogodbe, odvetniške pogodbe z državnimi podjetji, transparentnost bo končno prišla v Faktor banko in Probanko, ki sta podržavljeni, pa nič ne vemo o njih.

Goran Klemenčič, KPK v odstopu
Predsednik KPK-ja Goran Klemenčič je previden optimist, ko gre za sprejetje novele zakona, ki bo omogočil razkritje različnih svetovalnih pogodb podjetij v večinski državni ali občinski lasti. Foto: BoBo

Nekdo je prevzel neko podjetje v 90, fajn se je zakreditiral na NLB-ju, danes je to po diskontni meri preneseno na DUTB. Obstaja nevarnost – če ne bo transaparentnosti – da bo ista oseba prek različnih skladov znova kupila to isto podjetje, razliko pa bomo plačali državljani. Sanacija bančnega sistema in privatizacija morata biti bistveno bolj transparenti, kot sta bili, in to je ključno vprašanje Slovenije.

Goran Klemenčič, KPK v odstopu
Javnost bo izvedela vse o državnih podjetjih
Virant: Maksimalno se bomo borili do konca

To so na skupni tiskovni konferenci napovedali minister za notranje zadeve Gregor Virant, predsednik KPK-ja Goran Klemenčič v odstopu in informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar.

"Če zakon ne bi bil sprejet, bi odstopil," je dejal Virant in dodal, da v tem primeru "nima več kaj iskati ne na notranjem ministrstvu in ne v politiki".

Kaj vse bo javno?

Javni bodo vsi posli, s terminskimi načrti, izdatki in podatki o tem, kdo je pogodbena stranka, kakšna je višina posla, predmet pogodbe, podatki o plačah članov uprav, bonitetah, odpravninah, enako bo veljalo tudi za člane nadzornih svetov, javni bodo tudi življenjepisi ljudi, ki so bili kadrovani, so še napovedali.

"Gre za majhen korak za vlado in poslance ter ogromen skok za davkoplačevalce," je dejal notranji minister Gregor Virant. Spomnil je, da bi dobički zasebnih podjetij, v katerih ima lastniške deleže država ali občine, lahko šli v proračun, iz katerega bi se financirali popravilo cest ali gradnja urgenc oziroma vse javne dejavnosti.
Za ta podjetja pa do zdaj niso veljala pravila javnega naročanja, Računsko sodišče skoraj ni imelo pooblastil, niso bila zavezana pravilom glede kadrovanja. "Poslovanje teh podjetij je zavito v tančico, ta podjetja veliko sponzorirajo in donirajo, pogosto pade kakšen milijonček kakšnemu športnemu klubu. Zastavlja pa se vprašanje, zakaj enemu klubu pade milijonček, namesto da bi se več klubom morda razdelilo po 100.000 evrov. Transparentnost bo zmanjšala korupcijska tveganja, uprave bodo, preden bodo sklenile svetovalne pogodbe, veliko bolj premislile, saj se prek svetovalnih pogodb veliko denarja pretaka v zasebne žepe," je novelo utemeljeval Virant.

Posojila bodo javna
Javna bodo tudi vsi ključna posojila, njihova višina, bruto stanje dolga, kdo je bil posojilojemalec in kdo je te posojila odobril. "Javnost, ki zdaj plačuje visoko ceno, ima pravico, da te podatke izve," je še dejal.

DUTB mora že zdaj razkriti podatke
Nataša Pirc
se je sestala s predsednikom uprave DUTB-ja in ga opozorila, da je že po sedanjem zakonu slaba banka pravna oseba javnega prava in torej zavezanec po zakonu o dostopu javnega značaja. "Dejala sem mu, da ne bom več dopuščala skrivanja podatkov," je dejala. Obljubljeno ji je bilo sodelovanje, zato kmalu lahko javnost pričakuje tudi razkritje oseb, ki so odobrile slaba posojila. Ko bo novela sprejeta, ne bo več kolizije z zakonom o bančni tajnosti, saj gre za "mrtve" pravne posle, je pojasnila. Jasno bomo videli, kakšna bo bančna luknja, je napovedala.

"Vsi neplačniki, ki niso sposobni odplačevati posojil v treh državnih bankah – so preneseni na DUTB. Z dnem veljavnosti novele zakona bodo na spletni strani DUTB-ja objavljeni točni podatki za vsak pravni posel, za posojilo, kdo ga je sklenil. Iz javne objave na DUTB-ju bo lahko javnost videla, kako velika je bančna luknja," je precizirala.

Supervizor bo nadgrajen
Predsednik KPK-ja Goran Klemenčič je napovedal, da bo Supervizor po sprejetju novele nadgrajen, in sicer z vsemi podatki, tudi za nazaj oziroma od trenutka, ko so bile sklenjene oziroma so podatki shranjeni.

Čeprav je ves odbor DZ-ja za notranjo politiko napovedal podporo predlogu novele, je do marca dolga pot in Klemenčič "zadržuje dih", saj je veliko interesov, da do sprejetja zakona ne pride, je bil previden.

Zavzel se je za bistveno bolj transparentno delovanje DUTB-ja in navedel hipotetičen primer: "Nekdo je prevzel neko podjetje v 90, fajn se je zakreditiral na NLB-ju, danes je to po diskontni meri preneseno na DUTB. Obstaja nevarnost – če ne bo transparentnosti – da bo ista oseba prek različnih skladov znova kupila to isto podjetje, razliko pa bomo plačali državljani."
"Sanacija bančnega sistema in privatizacija morata biti bistveno bolj transparenti, kot sta bili, in to je ključno vprašanje Slovenije," je opozoril Klemenčič.

Virant skrbi za izpolnjevanje zahtev KPK-ja
Virant je poudaril, da osebno skrbi za izpolnjevanje točk, ki jih je ob svojem odstopu zapisal KPK. Tako bo zaveza za celovito revizijo Teša 6 zapisana v koalicijsko pogodbo. Zakon je v pripravi s pomočjo KPK-ja, njegov namen je ugotoviti, kdaj in kaj je šlo narobe, kdo je sprejemal napačne odločitve ali zavajal z napačnimi podatki. "Del te revizije bi morala biti tudi forenzična revizija. Kriminalisti intenzivno delajo na Tešu 6, forenzična revizija bi to samo pospešila," je dejal Virant.

Javna naročila za zdravila skupaj z Avstrijo
Na ministrstvu za finance pripravljajo centralizacijo javnega naročanja v zdravstvu, ki bo omogočalo, da se slovenska javna naročila za zdravila in pripomočke priključijo h katerim od drugih držav – denimo Avstriji. "Tako si bomo zagotovili bistveno boljši položaj in nižje cene," je napovedal Virant.

Pripravili predlog zakona o odpoklicu župana
V postopku je tudi Zakon o SDH-ju, ki večinoma sledi priporočilom KPK-ja, prav tako so na MNZ-ju pripravili predlog zakona o odpoklicu župana, ki bo šel v koalicijsko usklajevanje.

Pahor - patron zakona o integriteti
V pripravi je tudi novela zakona o integriteti, ki širi pooblastila glede ugotavljanja stanja funkcionarjev v tujini, omogoča tudi vpogled v stanje na računih družinskih članov, hkrati pa natančneje ureja pravno varstvo nad odločitvami KPK-ja. Ta zakon je pripravil KPK in ga predal predsedniku republike, ki je patron temu zakonu in ga bo dal na vpogled trem pravnim strokovnjakom, potem pa bomo z MNZ-jem sprocesirali nadaljnjo obravnavo. "Rešitve so prave,« je ocenil Virant.

Prenehanje javne funkcije ob kršenju protikorupcijske zakonodaje - tudi če gre za pogojno pravnomočno kazen, predvideva prenehanje funkcije katerega koli funkcionarja. Za vse to so že pripravljeni terminski načrti za njihovo sprejetje, je še dejal Virant.

Transparentnost bo zmanjšala korupcijska tveganja. Uprave bodo, preden bodo sklenile svetovalne pogodbe, veliko bolj premislile, saj se preko svetovalnih pogodb veliko denarja pretaka v zasebne žepe.

Gregor Virant, notranji minister

Vesela bom, ko bodo poslanci pritisnili na gumb, saj že štiri leta opozarjam, da se je transparentnost sfižila pri paradržavnih institucijah. Prikrivanje podatkov in mahinacije z denarjem so se začele širiti v parajavni sektor. Transparentnost ni edino, je pa močno orodje za boj proti korupciji. Kar me čaka v prihodnosti, je širša transparentnost vseh, ki so kakor koli povezani s politiko in imajo svoje vrtičke.

Nataša Pirc Musar, informacijska pooblaščenka

Razkrita bodo slaba posojila, svetovalne, PR- pogodbe, odvetniške pogodbe z državnimi podjetji, transparentnost bo končno prišla v Faktor banko in Probanko, ki sta podržavljeni, pa nič ne vemo o njih.

Goran Klemenčič, KPK v odstopu

Nekdo je prevzel neko podjetje v 90, fajn se je zakreditiral na NLB-ju, danes je to po diskontni meri preneseno na DUTB. Obstaja nevarnost – če ne bo transaparentnosti – da bo ista oseba prek različnih skladov znova kupila to isto podjetje, razliko pa bomo plačali državljani. Sanacija bančnega sistema in privatizacija morata biti bistveno bolj transparenti, kot sta bili, in to je ključno vprašanje Slovenije.

Goran Klemenčič, KPK v odstopu
Javnost bo izvedela vse o državnih podjetjih
Virant: Maksimalno se bomo borili do konca