Prvič bo splošno maturo opravljalo 595 prijavljenih kandidatov, 232 kandidatov jo ponavlja v celoti, 633 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. Foto: BoBo
Prvič bo splošno maturo opravljalo 595 prijavljenih kandidatov, 232 kandidatov jo ponavlja v celoti, 633 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. Foto: BoBo

Prvič bo splošno maturo opravljalo 595 prijavljenih kandidatov, 232 kandidatov jo ponavlja v celoti, 633 kandidatov pa opravlja enega ali dva popravna izpita. Drugi del izpitov opravlja 96 kandidatov, ki splošno maturo 2016 opravljajo v dveh delih, 250 kandidatov pa bo v letošnjem jesenskem izpitnem roku izboljševalo oceno pri maturitetnem predmetu.

V skladu s koledarjem splošne mature bo letošnji jesenski rok trajal šest dni. Pisni izpit iz matematike bo potekal v četrtek, izpiti iz tujih jezikov in izbirnih predmetov pa do 30. avgusta. Od 24. avgusta do 2. septembra bodo na šolah potekali ustni izpiti iz predmetov splošne mature. Kandidati bodo svoje rezultate s pomočjo šifre lahko preverili na spletu 16. septembra zgodaj zjutraj. Na isti dan jih bodo z uspehom seznanile tudi njihove šole.

Poklicna matura: uspeh bo znan 8. septembra
Izpit iz tretjega predmeta poklicne mature bodo kandidati v skladu z maturitetnim koledarjem opravljali 25. oziroma 29. avgusta. Pisni izpiti iz drugega predmeta poklicne mature oziroma temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta bodo potekali 31. avgusta. V okviru četrtega predmeta poklicne mature morajo kandidati narediti izdelek oziroma opraviti storitev in zagovor ali izpitni nastop v skladu z izobraževalnim programom, v katerem opravljajo poklicno maturo.

Ustni izpiti poklicne mature bodo na šolah potekali med 24. avgustom in 2. septembrom. Z uspehom na jesenskem roku poklicne mature bodo šole kandidate seznanile 8. septembra.

Ob poklicni maturi lahko kandidati opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature, če je ta predmet pogoj za vpis v univerzitetni študijski program oziroma če se upošteva pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. Za izpite iz posameznega predmeta je prijavljenih 307 kandidatov, največ pri psihologiji, sociologiji, geografiji, matematiki in angleščini.