Kandidat za ministra za okolje Jure Leben je poudaril, da podpira prepoved uporabe plastičnih vrečk. Foto: BoBo
Kandidat za ministra za okolje Jure Leben je poudaril, da podpira prepoved uporabe plastičnih vrečk. Foto: BoBo
Jure Leben
Leben bi stanovanjsko problematiko reševal s krepitvijo sodelovanja med stanovanjskim skladom in DUTB-jem. Foto: BoBo
Leben bi hitro prepovedal plastične vrečke

Leben je v svoji predstavitvi vodenja ministrstva za okolje poudaril, da je treba slediti težnjam na področju okolja, ki so predvsem usmerjena v učinkovito rabo virov in krožno gospodarstvo. To je bila zaveza tudi prejšnje vlade, a Leben ob tem dodaja, da "je prehod v krožno gospodarstvo proces, ki se ne more zgoditi z danes na jutri".

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor so njegovo predstavitev ocenili kot ustrezno. Sklep je podprlo 11 članov odbora, proti sta bila dva.

Na področju varovanja okolja in narave je kot prioritetno nalogo prihodnjega ministra poudaril urejanje vprašanja odpadne embalaže, ki ostaja pri družbah, pooblaščenih za ravnanje z odpadki. Opozoril je, da gre za težavo, ki je stara že vrsto let in je ni mogoče rešiti čez noč. Po njegovem mnenju pa je treba spremeniti zasnovo ravnanja z odpadki, saj profitna naravnanost lahko pripelje do tega, da se "osredotočimo na konec leta, in ne na korist skupnosti".

"Stroške sanacije naj krijejo onesnaževalci."
Leben je naklonjen tudi sodelovanju z nevladnimi organizacijami, zato je napovedal pripravo načrta financiranja za nevladne organizacije, obenem pa jih namerava tudi dejavneje vključiti v procese odločanja, tako v pripravi osnutkov kot tudi v pripravi končnih predlogov, ki gredo v obravnavo na vlado. Leben je ob tem obljubil, da se bo z nevladniki, če bo imenovan, srečeval enkrat mesečno. Leben je poudaril tudi prizadevanje za omejevanje uporabe plastike in dodal, da podpira prepoved uporabe plastičnih vrečk.

Obljubil je, da bo deloval po načelu ničelne tolerance do onesnaževalcev. Napovedal je sanacijo žarišč v Mežici in v Celju, obenem pa tudi pripraviti načrt, kako sanirati preostala podobna žarišča. Pri tem je opozoril, da mora stroške sanacije nositi onesnaževalec.

Na trg je treba postaviti več stanovanj
Na področju gradnje in stanovanjske politike je Leben dejal, da je treba spremljati predvsem odzive na prenovljeno gradbeno zakonodajo in na podlagi teh odzivov pripraviti podzakonske akte, da se bo zagotovil transparenten in učinkovit način urejanja prostora. Prav tako pa je treba, tako Leben, čim prej končati in sprejeti nov stanovanjski zakon. "Nujno je treba izboljšati razmerje etažnih lastnikov in upravljavcev ter pripraviti učinkovitejši sistem spremljanja stanja in uporabljanja denarja, ki ga lastniki plačujejo v sklad."

Menil je, da je povpraševanje na trgu stanovanj nesorazmerno s ponudbo, in dodal, da je treba na trg postaviti več stanovanj, pri čemer pa je naklonjen temu, da imajo najemniki pri stanovanjskem skladu tudi možnost dolgoročnega odkupa stanovanja. Po njegovem mnenju je rešitev več, kot učinkovito je navedel usklajevanje med stanovanjskim skladom in DUTB-jem, ki razpolaga s parcelami in stanovanji.

Na področju voda je po njegovih besedah treba kadrovsko in finančno kadrovsko okrepitvi direkcijo za vode in nadaljevati projekte, namenjene protipoplavni varnosti. Opozoril pa je tudi na "pokopališče bark", tj. Jernejev kanal v Piranu, kjer je treba barke potegniti iz vode in identificirati zadnjega lastnika.

Podpira sežigalnico, a le če deluje neprofitno
Na vprašanje poslanca Mateja Tašnerja Vatovca o učinkovitosti uredbe o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju je odgovoril, da po njegovem mnenju ta ni optimalna, in poudaril, da so pri tovrstnih temah ključnega pomena delo in podatki, pridobljeni s terena. Poudaril je, da je treba tudi okrepiti inšpekcijo, pri čemer pa se sam kot morebitni minister ne bo smel opredeljevati ali vplivati na odločitve inšpektorja. Na vprašanje poslanca Janija Prednika o sanaciji degradiranih območij pa je poudaril, da je pri nadzoru smiselno zgledovanje po primerih dobre prakse iz tujine, pri čemer je povedal predvsem svoje izkušnje iz Anglije.

Iz poslanskih vrst je prišlo tudi vprašanje o Lebnovem stališču do sežigalnice odpadkov. "Nimam nič proti sežigalnici, ampak pod pogojem, da se natančno zmenimo, kaj bomo termično obdelali, s katerimi filtri bomo uravnavali emisije in urediti ustrezen monitoring." Dodal je, da mora sežigalnica delovati neprofitno, da ne bi potem prihajalo do stremljenja k dobičku in uravnavanju stroškov s "kupovanjem cenejšega filtra". Leben sicer meni, da novega obrata ni treba graditi in da bi pri sežigalnici šel v obrat, ki bi iz sežiga pridobival energijo.

Leben je spregovoril tudi o urejanju vodotokov, kjer pričakuje reševanje problematike po objavi novega razpisa za koncesionarje, ki je že v pripravi. Poslanec Boris Doblekar ga je spraševal o prenosu urejanja vodotokov na lokalno raven, čemur je Leben naklonjen vsaj v primeru intervencij, ko so lokalne službe prve, ko je potrebna nujna sanacija. "Je pa tu treba rešiti še vprašanje financiranja," je dejal in dodal, da bo, če bo imenovan za ministra, skušal najti rešitev v sodelovanju z direkcijo za vode. Na vprašanje o obvoznici skozi Hotič, kjer naj bi bile težava žabe, pa Leben odgovarja, da to ne more biti izgovor za zastajanje projekta, saj obstaja "več rešitev tudi za žabe".

Zaslišanje kandidata Jureta Lebna je bilo zaradi številnih vprašanj prekinjeno. Parlamentarni odbor bo sejo nadaljeval v drugem terminu.

V prejšnji vladi vodja projekta Drugi tir
Lebnova karierna pot je sicer tesno povezana s področjem okolja, ne nazadnje pa je tudi končal specialistični okoljski študij na britanski univerzi Oxford Brookes. Leta 2008 je prevzel vodenje Centra za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka, preden je postal uslužbenec vladne službe za podnebne spremembe. Leta 2012 je delo nadaljeval na ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Leta 2014 je bil že imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za okolje, a je kmalu postal tarča kritik zaradi nepravilnega navajanja svoje izobrazbe. Leben je namreč napačno navajal svojo izobrazbo kot magister znanosti, čeprav bi moral svojo izobrazbo navesti kot Master of Science, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Dve leti pozneje je postal sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prevzel vodenje projekta Drugi tir, kjer je vodil tudi kampanjo vlade pred referendumom. Prav odločitev ustavnega sodišča, da razveljavi prvi referendum, je bil tudi povod za odstop vlade Mira Cerarja.
Video: Posnetek zaslišanja v dveh delih

Leben bi hitro prepovedal plastične vrečke