Po predlogu bi bil omogočen tudi sklic rednih, in ne le izrednih sej na daljavo. Foto: BoBo
Po predlogu bi bil omogočen tudi sklic rednih, in ne le izrednih sej na daljavo. Foto: BoBo

Cilj predloga je po navedbah predlagateljic poslancem v izjemnih "covidnih okoliščinah" omogočiti izpolnjevanje njihovih pravic in dolžnosti. Omogočiti izvedbo tajnega glasovanja na daljavo bi po njihovem mnenju pomenilo tudi dosledno uresničevanje 43. člena ustave, po katerem ima vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, pravico voliti in biti voljen.

Ob morebitni razglašeni epidemiji nalezljive bolezni pa bo lahko predsednik DZ-ja po predlogu sklical sejo na daljavo tudi za sprejetje odločitev, ki niso nujne, kar bo omogočilo sklic rednih sej DZ-ja na daljavo.

V primeru tajnega glasovanja na daljavo v predlogu določajo, da lahko poslanci na podlagi njihove izrecne zahteve tajno glasovanje v primeru seje, ki poteka na daljavo, opravijo na domu ali na drugem dogovorjenem mestu na območju Slovenije. Poslancem, ki glasujejo na sedežu DZ-ja, se po predlogu poleg glasovnice izročijo tudi pisemske ovojnice, ki morajo biti enake velikosti, oblike in barve ter overjene s pečatom DZ-ja.

Sorodna novica Tajno glasovanje poslancev: "Ne potrebujemo golobov pismonoš, imamo računalnike"

Obisk tričlanske volilne komisije

Poslance, ki tajno glasujejo zunaj sedeža DZ-ja, obišče volilna komisija, ki jo sestavljajo trije poslanci, pri čemer mora biti vsaj en član komisije poslanec opozicijske poslanske skupine.

Volilno komisijo, ki izvaja tajno glasovanje zunaj sedeža DZ-ja, po predlogu sprememb izvoli DZ na predlog predsedujočega ob izvolitvi komisije, ki vodi tajno glasovanje na sedežu DZ-ja. Ob izvedbi tajnega glasovanja na daljavo sta ob razglašeni epidemiji mogoča navzočnost in sodelovanje predstavnika Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), čigar naloga je, da poskrbi, da so ob izvedbi tajnega glasovanja na daljavo ustrezno upoštevani vsi zaščitni ukrepi in da je uporabljena vsa zaščitna oprema.

Komisija poslancu na njegovem domu ali na drugem dogovorjenem mestu izroči glasovnico skupaj s pisemsko ovojnico, prejem poslanec potrdi z vpisom v volilni imenik. Glasovnice in pisemske ovojnice so identične tistim, ki se izročajo poslancem, ki tajno glasujejo na sedežu DZ-ja, saj se s tem želi zagotoviti popolna tajnost volitev. Poslanec glasovnico izpolni osebno in v zasebnosti, izpolnjeno glasovnico vloži v prejeto pisemsko ovojnico, ki jo po zaprtju vloži v glasovalno skrinjico, določa predlog.

Tajno glasovanje na daljavo: predlog za spremembo poslovnika vložen

Brez dvotretjinske večine?

Za sprejetje sprememb je potrebna dvotretjinska večina v DZ-ju, ki pa, sodeč po dosedanjih stališčih poslanskih skupin, ni zagotovljena.

Prvopodpisani pod predlog sprememb poslovnika je vodja poslanske skupine LMŠ-ja Brane Golubović. Poslanske skupine predlagajo obravnavo predloga po skrajšanem postopku.

Vodja poslanske skupine SAB-a Maša Kociper je na novinarski konferenci spomnila, da trenutna koronakriza vpliva na vse pore delovanja, tudi na delo državnega zbora, ki se ukvarja s položaji, s katerimi se prej ni bilo treba. Po njenih besedah je prav, da imajo vsi poslanci pravico do glasovanja, saj je pravica do tega temeljna pravica poslanca.

Po mnenju poslanca Levice Mihe Kordiša je vse, kar je potrebno za spremembo, ki bo omogočila tajno glasovanje, politična volja v DZ-ju.

V SD-ju po besedah poslanke Bojane Muršič verjamejo, da predlog ni optimalen, a je korak naprej, zato pričakujejo, da ga bodo na komisiji za poslovnik še izboljšali. "Pričakujemo, da se bo sedanja koalicija pogledala v ogledalo. Če se želijo prešteti, bo potrdila spremembo poslovnika, da bo poslancem, ki ne morejo glasovati v DZ-ju, omogočeno tajno glasovanje," je dejala.

Sorodna novica Okužba direktorja Sove zaradi stika z več poslanci pod vprašaj postavlja glasovanje o nezaupnici

Po Golubovićevem mnenju bi v vsaki resni demokraciji zasvetile vse lučke in se oglasili vsi alarmi, če bi se ugotovilo, da nekateri poslanci ne morejo uresničiti svoje pravice do glasovanja. "A se žal predsedniku DZ-ja nobena lučka ni zasvetila. Predvsem se mu je morda zasvetila lučka cinizma in posploševanja," je bil oster Golubović. Po njegovem prepričanju je dolžnost Igorja Zorčiča, da vsakemu od od poslancev, če je okužen ali v samoosamitvi, omogoči glasovanje, če to želi.

Po Zorčičevih navedbah ti očitki ne zaslužijo posebne pozornosti. Predloga opozicije vsebinsko še ni želel vrednotiti. Veseli pa ga, da tudi stranke, ki so do zdaj vedno nasprotovale spremembi poslovnika, ki omogoča oddaljeno glasovanje, danes to podpirajo. Pričakuje, da bo postopek za spremembo poslovnika, kar je mogoče hitro, stekel in bo čim prej glasovanje v DZ-ju.

Opozicija je predlog sprememb poslovnika še pred vložitvijo v postopek poslala vsem poslanskim skupinam. SDS je po Golubovićevih besedah odgovoril, da ne vidi prave rešitve za tajno glasovanje na daljavo. SNS predloga ne podpira, SMC se bo izrekel v torek, v NSi-ju pa se želijo prej seznaniti s primerjalnim pregledom po državah EU-ja.

Predsednik NSi-ja Matej Tonin je dejal, da gre pri tajnem glasovanju DZ-ja na daljavo za etično vprašanje: "Če bi bili vi bolni, verjetno ne bi imeli radi, da bi k vam hodila medijska hiša in rekla, naredite še ta prispevek. Ko je človek bolan, mu je ključna in edina prioriteta, da čim prej ozdravi," je dejal.

Odsotnost poslancev

Razpravo o spremembah poslovnika je sprožil predlog konstruktivne nezaupnice, o kateri se glasuje tajno, zdaj pa poslovnik omogoča le javno glasovanje na daljavo. Zaradi okužbe z novim koronavirusom ali samoosamitve je nekaj poslancev odsotnih.