Ustavno sodišče je julija razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, po katerem se je ta uporabljal retroaktivno za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo, torej pred 29. novembrom 2011. Foto: BoBo
Ustavno sodišče je julija razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, po katerem se je ta uporabljal retroaktivno za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo, torej pred 29. novembrom 2011. Foto: BoBo

Odgovor na to še ni znan. Jasno je le, da tožilci po objavljeni odločbi še niso odstopili od nobene tožbe, prav tako nadaljujejo že začete finančne preiskave. Tudi sodišča niso sprejela nobene odločitve, ne na prvi stopnji ne v zadevah, ki so v pritožbi. Nekateri pa že opozarjajo, da je ustavno sodišče s to odločitvijo izničilo vsa dozdajšnja prizadevanja za odvzem premoženja, ki je bilo z nepoštenim ravnanjem pridobljeno v procesu lastninjenja.

Tožilstvo v do zdaj vloženih tožbah predlaga odvzem nezakonito pridobljenega premoženja v višini 30 milijonov evrov, pravnomočno je že bilo odvzetih pet milijonov.

Kako je z zadevami, ki so še na sodiščih?
Vodja civilno finančnega oddelka na specializiranem tožilstvu Barbara Lipovšek pravi, da imajo tožilci dve možnosti: ali sami odstopijo od tožbe ali pa odločitev prepustijo sodišču. "Vsak tožilec mora sam proučiti zadeve, ki so mu bile dodeljene, in v posamezni zadevi tudi sprejeti konkretno odločitev," pojasnjuje Barbara Lipovšek.

Verjetno ni pričakovati, da bodo tožilci kar sami odstopali od tožb. Bolj verjetno je, da bodo razlago odločitve ustavnega sodišča prepustili sodiščem.

Lipovškova napoveduje, da bodo vsekakor nadaljevali delo pri trenutno odprtih desetih finančnih preiskavah: "V vsakem primeru bo potreben ponovni izračun nesorazmerja ob upoštevanju izhodiščnega datuma, ki je 29. november 2011. Ob tem pa obstaja tudi možnost, da nesorazmerja v določenih primerih več ne bo." Torej nesorazmerje med izkazanimi prihodki in dejanskim premoženjem. Če tega ni, tudi ni suma na nezakonito pridobljeno premoženje. Na ta način bi lahko padla večina že vloženih tožb.