Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Slovenija in nekatere druge evropske države so zaradi upadanja števila potrjenih okužb z novim koronavirusom začele sproščati ukrepe in posledično dovoljujejo opravljanje vedno več storitev, ki so bile v preteklih mesecih prepovedane.

Večina ob tem od državljanov zahteva izpolnjevanje t. i. PCT-pogojev (dokazilo o prebolelosti covida-19, cepljenju proti covidu-19 ali negativen izvid testa), kot denimo Slovenija za obiske kulturnih prireditev ali uživanje hrane in pijače v notranjosti gostinskih obratov.

Na kakšen način lahko državljani Slovenije izkazujejo, da izpolnjujejo PCT-pogoje? Potrdila o cepljenju se namreč razlikujejo glede na cepilno mesto, tudi po velikosti, saj so nekatera v velikosti bančnih kartic, druga pa velika kot poštne dopisnice in niso ravno prijazna za prenašanje. Podobno je s potrdili o negativnih PCR- ali HAT-testih ter z dokazili o prebolevnosti.

DZP-ji do konca junija

Vlada se je v petek na dopisni seji seznanila s povzetkom izvedenih aktivnosti glede izdaje t. i. digitalnega zelenega potrdila o cepljenju, testiranju in prebolevnosti (DZP).

Hkrati je ministrstvu za javno upravo naložila, da zagotovi vire in v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi omogoči oddajo pristopnega obrazca za SMSPass prijavo na več točkah po Sloveniji.

"Digitalno zeleno potrdilo se bo izdajalo v okviru sistema eZdravje na podlagi podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih. Prek portala zVEM bo dostopno pacientom s SMSPass mobilno identiteto ali digitalnim potrdilom. Do DZP-ja bodo lahko dostopali tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti z dostopom do Centralnega registra podatkov o pacientih. Dostop do potrdila bo možen tudi za pooblaščene osebe na NIJZ-ja, ki bodo lahko na zahtevo izdajale potrdilo in ga posredovale po pošti. Rešitev bo izdelana najkasneje do konca junija 2021," je po petkovi seji napovedala vlada.

Povečanje deleža SmsPass uporabnikov je po mnenju vlade "ključno, saj bodo DZP za potovanje zunaj Slovenije uporabljali vsi testirani, cepljeni in prebolevniki, zato je nujno, da se čim večjemu krogu prebivalcev zagotovi preprost dostop do pridobitve varne elektronske identitete, da lahko do potrdila kadar koli dostopajo sami."

Toda zelena digitalna potrdila bodo na voljo najverjetneje šele konec prihodnjega meseca. Kaj pa v vmesnem obdobju?

Vlada sicer navaja, da digitalno potrdilo ne bo edino potrdilo, ki bo omogočalo prehod meje, saj bodo še naprej za prestop meje zadostovala tudi dokazila, ki jih državljani že imajo (kartončki o cepljenju, potrdila zdravnikov). Toda Avstrija, ki sicer že spušča slovenske državljane čez mejo brez obvezne karantene, zdaj zahteva ustrezna PCT-dokazila v angleškem ali nemškem jeziku.

Kako do ustreznih potrdil?

Na NIJZ-ju so za MMC pojasnili, da je veljavno potrdilo o cepljenju lahko izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca, vpis v knjižico o cepljenju ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju.

"Pacienti pa do podatkov o cepljenjih, ki so bili posredovani v elektronski register cepljenih oseb (eRCO), lahko dostopajo tudi z digitalnim potrdilom prek portala zvem.eZdrav.si, kjer lahko potrdilo tudi natisnejo," pravijo in dodajo, da sta potrdili o cepljenju in izvidih testiranja na portalu zVem dostopni in brezplačni tudi v angleškem jeziku.

Osebe, ki so prebolele covid-19, pa prav tako lahko to izkazujejo z rezultatom o pozitivnem testu na okužbo na novi koronavirus (za obdobje do 6 mesecev), ki ga pridobijo prek sistema zVem.

"Če nimajo kvalificiranega digitalnega potrdila, se za potrdilo obrnejo na izbranega osebnega zdravnika oz. ambulanto. Če okužba ni bila potrjena s testiranjem, se kot dokazilo o prebolelosti, šteje potrdilo zdravnika," še izpostavljajo na NIJZ-ju.

Digitalna potrdila bo izdajal NIJZ

V Sloveniji bo NIJZ tudi pristojen za izdajo digitalnih zelenih potrdil.

"DZP se bo lahko hranil na mobilni napravi ali v papirni obliki. Obe različici bosta opremljeni s kodo QR, ki bo vsebovala bistvene informacije, ter digitalni žig, ki bo dokazoval pristnost potrdila," opisujejo na NIJZ-ju.

Digitalno zeleno potrdilo bo predvidoma vsebovalo samo potrebne bistvene informacije, kot so ime in priimek, datum rojstva, datum izdaje, ustrezne informacije o cepivu/testu/preboleli bolezni in edinstvena oznaka.

Obiskane države po navedbah NIJZ-ja teh podatkov ne smejo hraniti. "Preverjali pa se bosta zgolj veljavnost in pristnost potrdila, pri čemer se bo preverjalo, kdo je potrdilo izdal in podpisal. Vsi zdravstveni podatki ostajajo v pristojnosti države članice, ki je digitalno zeleno potrdilo izdala," še poudarjajo na NIJZ-ju.

NIJZ o priznanju zelenih digitalnih potrdil v EU-ju

Digitalna zelena potrdila bodo priznana v vseh državah članicah EU-ja. Pomagala bodo omogočiti usklajeno odpravljanje trenutno veljavnih omejitev, predvsem pa zagotoviti enak način izdaje oz. predvsem preverjanja pristnosti potrdil. Vsi državljani in državljanke EU-ja ter državljani in državljanke tretjih držav z zakonitim prebivališčem v EU-ju, ki imajo digitalno zeleno potrdilo, bi morali biti med potovanjem izvzeti iz omejitev prostega gibanja na enak način kot državljani in državljanke obiskane države članice. Ne glede na enotno obliko potrdila bodo države imele še vedno možnost uvajati ukrepe samostojno, kar pomeni, da se bodo lahko pogoji za prosti prestop med državami vseeno razlikovali.