Slovenjegraška občina je v času, ko jo je še vodil Matjaž Zanoškar, najprej za določen, nato pa za nedoločen čas zaposlila županovega ožjega družinskega člana, in sicer na podlagi razpisnih pogojev, ki so mu izrazito ustrezali, ugotavlja KPK. Foto: BoBo
Slovenjegraška občina je v času, ko jo je še vodil Matjaž Zanoškar, najprej za določen, nato pa za nedoločen čas zaposlila županovega ožjega družinskega člana, in sicer na podlagi razpisnih pogojev, ki so mu izrazito ustrezali, ugotavlja KPK. Foto: BoBo
Sporna zaposlitev Marka Zanoškarja

Občina je takrat najprej za določen, nato pa za nedoločen čas zaposlila županovega ožjega družinskega člana, in sicer na podlagi razpisnih pogojev, ki so mu izrazito ustrezali.

Decembra 2008, ko je bil župan Zanoškar, so objavili javni razpis za delovno mesto svetovalca za pripravo projektov, in sicer za določen čas. Kot opozarjajo na KPK-ju, je bil razpis objavljen "z diskriminatornim pogojem pri zahtevani poklicni izobrazbi - profesor športne vzgoje". Ta pogoj je bil namreč v nasprotju s pogoji, določenimi v pravilniku o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občini.

Delo pri projektu gradnje širokopasovnega omrežja
Na razpis se je prijavil en kandidat, neuradno gre za Zanoškarjevega sina, ki je izpolnjeval razpisni pogoj (profesor športne vzgoje) in ga je občina tudi zaposlila. Odločitev o izbiri in zaposlitvi kandidata je sprejela takratna direktorica občinske uprave Lidija Požgan.

Da je šlo za diskriminatorno določen pogoj, po prepričanju komisije dokazuje to, da je občina z razpisom iskala profesorja športne vzgoje, z izbranim kandidatom pa je sklenila pogodbo o delu pri projektu Gradnja širokopasovnega omrežja v Mislinjski in Dravski dolini.

Prednost je imel cerfitikat
Tako sta direktorica občinske uprave in občina Slovenj Gradec omogočila premoženjsko in nepremoženjsko korist v obliki zaposlitve za določen čas ožjemu družinskemu članu takratnega župana - to pa ustreza opredelitvi korupcije po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, pojasnjujejo v KPK-ju.

Enako so ugotovili tudi v primeru zaposlitve istega županovega družinskega člana za nedoločen čas. Občina je namreč junija 2011 objavila natečaj za prosto delovno mesto svetovalca za pripravo projektov, na natečaju je bil objavljeno prednostno merilo, in sicer podeljeni certifikat Ecqa certified project manager, prijavljen in izbran za zaposlitev za nedoločen čas pa je bil omenjeni županov družinski član.

KPK je ugotovil, da je prišlo pri natečajnem postopku do kršitve dolžnega ravnanja, saj je prednostni kriterij oz. certifikat izrazito ustrezal omenjenemu družinskemu članu, ki je bil na razpisu tudi izbran. Pridobitev certifikata je omenjenemu v času zaposlitve za določen čas financirala celo občina sama, so navedli v komisiji, tudi takšno ravnanje pa njihovem mnenju ustreza zakonski opredelitvi korupcije.

"Postopek potekal skladno z zakonodajo"
Požganova, zdajšnja vodja skupne občinske uprave Koroška, pa je v odzivu na mnenje KPK-ja poudarila, da je nadzor inšpekcije za javno upravo pokazal, da je celoten postopek potekal skladno z zakonodajo, in sicer tudi na podlagi zakona o javnih uslužbencih.

Edino priporočilo inšpektorice je bilo, naj župan zagotovi, da bodo v prihodnje v javnih objavah prostih delovnih mest objavljeni samo tisti pogoji, ki so za zasedbo delovnega mesta določeni v katalogu delovnih mest, je pojasnila.

Zakoškar zanikal, da bi vplival na sinovo zaposlitev
Že julija smo poročali, da je več nepravilnosti pri zaposlitvi Marka Zanoškarja ugotovil tudi inšpektorat za javni sektor.

Matjaž Zanoškar je takrat izjavil, da bi moral odgovarjati tisti, ki je vodil postopek, če je bilo v postopku zaposlitve njegovega sina kar koli narobe, zanikal pa je, da bi pri zaposlitvi sina kakor koli posredoval ali vplival. "Razumljivo bi bilo, če bi se pritožil kdo, ki se je takrat prav tako prijavil za isto službo, pa je ni dobil. Tako pa gre za lov na čarovnice," je še dejal.

Sporna zaposlitev Marka Zanoškarja