Poslanec SD Janko Veber meni, da so predlagane spremembe imenovanja sveta NAVKIS neprimerne. Foto: BoBo
Poslanec SD Janko Veber meni, da so predlagane spremembe imenovanja sveta NAVKIS neprimerne. Foto: BoBo
Žiga Turk
Akademska javnost očita šolskemu ministru Žigi Turku, da o noveli o visokem šolstvu ni predvidel nobene dejanske javne razprave. Foto: BoBo

Koalicija bo zakon podprla, saj je prepričana, da so spremembe nujne. Minister za visoko šolstvo Žiga Turk je v predstavitvi sprememb izpostavil podaljšanje rokov za akreditacijo univerz, ki je razlog za vse druge spremembe.

Pri spreminjanju sestave sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) se po besedah ministra uvaja zastopanost strokovnih področij in uporabnikov izobraževalnih storitev. Ob tem je opozoril, da je ravno svet agencije v sedanji sestavi sprejel program dela, ki je zaradi neusklajenosti z zakonom "ogrozil temelje visokošolskega sistema".

Kamen spotike avtonomija NAKVIS-a
Koalicijski poslanci noveli zakona večinoma izražajo podporo. Po mnenju Branka Grimsa iz SDS-a je sprejem zakona nujen zaradi morebitnih težav z akreditacijo univerze in škodljivih posledic, ki bi jih ta lahko prinesla.

V Državljanski listi pa so prepričani, da novela povečuje zaupanje v visokošolske zavode, a se jim kljub temu postavljajo določena vprašanja glede imenovanja sveta NAKVIS-a, zato nameravajo predlagati določene spremembe.

Prav določila, ki urejajo imenovanje sveta NAKVIS so najbolj zmotila opozicijo. Poslanka PS-a Tamara Vonta se je med drugim vprašala, zakaj je potreben tako korenit poseg v nekaj, kar deluje dobro. Poslanka SD-ja Majda Potrata pa je prepričana, da bo zakon zavrl razvoj slovenskih univerz.

Po mnenju poslanca SLS-a Mihaela Prevca pa se z novelo zmanjšuje samo vpliv rektorske konference na imenovanje sveta NAKVIS-a. Po njegovem mnenju bi morali težave v visokem šolstvu reševati s "strpnim dialogom." V NSi-ju pa pogrešajo večjo vključenost gospodarstva pri oblikovanju študijskih programov.

Na očitke o možnostih za politično kadrovanje v NAKVIS-u je minister Turk dejal, da gre tu samo za strah visokošolske sfere pred izgubo možnosti samonadzora in samoupravljanja.

Opozicijo zanimalo tudi varčevanje
Opozicijski poslanci so se dotaknili tudi ministrove politike varčevanja v javnem šolstvu, med drugim je poslanec PS-a Roman Jakič ministru očital, da mu "za prijatelje in strankarske tovariše na zasebnih fakultetah ne zmanjka denarja". Turk je zavrnil povezanost s katero koli zasebno fakulteto in dodal, da so razmerje financiranja med javnimi in zasebnimi zavodi s koncesijo obdržali nespremenjeno.

Na sporedu tudi novela zakona o lokalnih volitvah
Poslanci bodo obravnavali tudi predlog novele zakona o lokalnih volitvah, ki določa, da bodo državljani držav članic EU-ja takoj po prijavi prebivališča v Sloveniji dobili pravico voliti in kandidirati na lokalnih volitvah.

Evropska pravila glede pesticidov tudi v Sloveniji
DZ se bo lotil tudi novele zakona o varstvu pred požarom, katere cilj je prispevek k izboljšanju varnosti ljudi in njihovega premoženja, in predloga zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, ki v slovenski pravni red vnaša določila evropske direktive glede uporabe pesticidov. Obravnavali bodo tudi predlog sklepa o soglasju k spremembam in dopolnitvam pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Sloveniji.