FDV-jevski protest je uperjen proti zmanjševanju sredstev za visoko šolstvo, odpuščanju, morebitni uvedbi šolnin in posegom v avtonomijo s spreminjanjem visokošolskega zakona. Foto: STA
FDV-jevski protest je uperjen proti zmanjševanju sredstev za visoko šolstvo, odpuščanju, morebitni uvedbi šolnin in posegom v avtonomijo s spreminjanjem visokošolskega zakona. Foto: STA
Prostest na FDV-ju proti ministru Turku
V protestu so se združili študenti in zaposleni na Fakulteti za družbene vede. Foto: STA

"Glede na to, da vlada sistematično uničuje javni sektor, tudi visoko šolstvo, na katerega se je sploh z vsemi topovi spravila v zadnjem času, smo to manifestacijo organizirali zato, da pokažemo, da njihova politika nima legitimnosti, še posebej pa odrekamo legitimnost ministru Turku," je poudarila asistentka na FDV-ju Metka Mencin Čeplak.

Pojasnila je, da so se s tem protestom odzvali na napoved, da naj bi ministra za izobraževanje in za delo, Žiga Turk in Andrej Vizjak, na FDV prišla na mednarodno konferenco o pomenu e-znanj za vključenost in zaposlovanje.

Zbiranje podpisov kot podpora Svizu
Podpisi za odstavitev ministra Turka pa so po njenih besedah pravzaprav podpora Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Slovenije, ki je Turka prejšnji teden pozval, da prepreči destruktivne posege v izobraževanje, znanost in kulturo, ali pa naj "odstopi in pokaže, da noče sprejeti vloge uničevalca javnega šolstva, znanosti in kulture v Sloveniji".

FDV-jevski protest je namreč uperjen proti zmanjševanju sredstev za visoko šolstvo, odpuščanju, morebitni uvedbi šolnin in posegom v avtonomijo s spreminjanjem visokošolskega zakona, zbrane podpise pa bodo izročili Svizu.

V DZ-ju je sicer skoraj šest ur potekala javna predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o visokem šolstvu. V razpravi so največ pozornosti namenili predlaganemu načinu imenovanja članov sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) in varčevanju v šolstvu.

Podmladek SDS-a novelo podpira
V SDM-u, podmladku SDS-a, pa novelo podpirajo, saj spremembe po njihovem mnenju urejajo nejasne postopke ponovnih akreditacij, dopolnjujejo ureditev neposredne pedagoške obveznosti in dopolnjujejo ureditev transnacionalnega izobraževanja. Prepričani so, da bo spremenjena sestava sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) prispevala k dvigu kakovosti v visokem šolstvu, ker bo pri oblikovanju sveta za več kot polovico članov, ki jih predlagajo visokošolski deležniki, upoštevano strokovno in ne predstavniško merilo.

V sporočilu za javnost so opozorili tudi na 63. člen zakona, ki govori o delovni in pedagoški obveznosti zaposlenih - ta člen bo po novem rektorju univerze oziroma dekanu samostojnega visokošolskega zavoda omogočal večjo samostojnost, ne samo pri določanju oblik, ampak tudi pri določanju obsega neposredne pedagoške obveznosti.
Po mnenju SDM-a se bo sprejetje novele odražalo v višjih standardih kakovosti izobraževanja ter uvajanju formalnih institucij, v katere bodo imenovani le najbolj strokovni posamezniki brez lobijev in ozadij. Le tako se bo vršil večji nadzor nad izvajanjem izobraževanja in ocenjevanjem kakovosti ter kompetentnosti visokošolskih izobraževalnih ustanov kot tudi profesorjev, so prepričani.