Foto:
Foto:
Termoelektrarna Ugljevik

Premier Republike srbske Dragan Mikerević je dejal, da slovenska stran terja 165 milijonov evrov, ter ocenil, da bo spor glede 15 let starega sporazuma rešen do junija.

Kopač je dejal, da je Slovenija zainteresirana za nadaljnje gospodarsko sodelovanje, zlasti v energetiki. Oba sogovornika upata, da bo spor rešen sporazumno in brez arbitraže.

Sporazum podpisan leta 1989
Naložba v Termoelektrarno Ugljevik izhaja iz naslova vlaganj nekdanjega Elektrogospodarstva Slovenije, ki je z Elektroprivredo BiH 25. avgusta 1989 sklenil samoupravni sporazum o združevanju dela in sredstev zaradi skupne izgradnje in izkoriščanja Termoelektrarne Ugljevik, na podlagi katerega je bila pridobljena pravica do izrabe tretjine energetskega objekta.

Po razpadu Jugoslavije in na podlagi sprejete zakonodaje Republike srbske so se leta 1993 sredstev v družbeni lasti prenesla v državno lastnino. S tem je bila podržavljena vsa družbena lastnina, s tem pa tudi sredstva, ki jih je Slovenija vložila v termoelektrarno.