Korupcija v Sloveniji močno vpliva na naraščajočo neenakost in posledično na pravice ljudi. Foto: BoBo
Korupcija v Sloveniji močno vpliva na naraščajočo neenakost in posledično na pravice ljudi. Foto: BoBo
Mučenje se v številnih državah po svetu še vedno načrtno izvaja. Foto: MMC RTV SLO/EPA

Koalicija nevladnih organizacij (Amnesty International Slovenije, Društvo Humanitas, Društvo informacijski center Legebitra, Društvo Vita Aktiva, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo za ozaveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA, Ekvilib Inštitut, Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije –TRS, Klub ActRight, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Zavod za kulturo raznolikosti Open) je danes na premierja Mira Cerarja naslovila odprto pismo. V njem ga pozivajo, naj v najkrajšem času naslovi in uresniči priporočila odbora ZN-ja ter sprejme celovite in obsežne zakonodajne in druge reforme, ki bodo ustavile zmanjševanje pravic.

AI
Na letošnjem maratonu pisanja pozivov Pišem za pravice AI zbira pozive in podpise za peticije za ljudi, ki so jih mučili. Med njimi so tudi Chelsea Manning, ki je izpostavila domnevne kršitve človekovih pravic, Daniel Quintero iz Venezuele, Jerryme Corre s Filipinov in Erkina Musaeva iz Uzbekistana. Foto: EPA
Varuhinja opozarja na kratenje človekovih pravic
Kriza ne sme biti izgovor za kratenje človekovih pravic

Poročilo omenjenega odbora, ki je bilo sicer objavljeno že prejšnji teden, na devetih straneh razkriva številne slabosti slovenskega institucionalnega sistema na področju varovanja človekovih pravic. Pri tem odbor najbolj skrbi, da čeprav je Slovenija v celoti v svojo zakonodajo prenesla sporazum o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, se je ta uporabil le v minimalnem številu sodnih primerov, zaradi česar državi svetujejo, naj poveča zavedanje o tem sporazumu tako med sodniki, odvetniki in tudi med splošno javnostjo.

Veliko težavo vidijo tudi v korupciji, za katero ugotavljajo, da negativno vpliva na uživanje vseh človekovih pravic. Tu državi priporočajo, naj se spoprime s ključnimi razlogi za korupcijo in poskrbi za večjo preglednost javnih zadev. Prav tako predlagajo, naj KPK-ju omogoči zadostne vire za primerno delovanje in varstvo vseh, ki so udeleženi v protikorupcijskih procesih – še posebej žrtev, žvižgačev in njihovih odvetnikov.

Kritika je letela tudi na institucijo varuha človekovih pravic, saj po mnenju odbora ni v celoti v skladu z mednarodnimi principi varovanja človekovih pravic, pri čemer so izpostavili predvsem omejen vpliv na preprečevanje kršitev pravic romske skupnosti (številne na Dolenjskem živijo v zelo slabih bivanjskih razmerah, med drugim tudi brez vode, elektrike in izolirano od preostalega prebivalstva) ter pravic migrantskih delavcev. Opozorili so tudi na to, da priporočila varuha niso pravno zavezujoča.

Težavo na področju človekovih pravic vidijo tudi v varčevalnih ukrepih, ki so se začeli v letu 2012, pri čemer jih skrbi, da gre zgolj za rezanje stroškov brez kakršnega koli razmisleka o učinkih, ki jih bo to imelo na uživanje pravic, ki jih zagotavlja omenjeni sporazum.
Slovenija ima kopico težav s človekovimi pravicami
Vendar je navedeno le del številnih težav na področju človekovih pravic, ki so jih v Ženevi zaznali pri nas in na katere nevladne, pa tudi vladne organizacije opozarjajo že leta. Tu je še cela kopica drugih: diskriminatorne prakse, s katerimi se še posebej spoprijemajo določene skupine, posameznice in posamezniki, in neustrezen odziv države na te, manjšanje obsega in kakovosti zdravstvenega varstva, neenakost med moškimi in ženskami, regionalne razlike v dostopu do izobraževanja, pomanjkljiv sistem socialnega varstva in socialnih prejemkov, ki ne omogočajo dostojnega življenja, v vseh pogledih podhranjen delovni inšpektorat, nasilje v družini, naraščajoče tveganje revščine, neustrezne bivanjske razmere Romov …

Na Amnesty International so ob tem za MMC pojasnili, da z vidika kršitev človekovih pravic ni primerno izpostaviti le eno in zanjo trditi, da je najhujša. "Vsaka kršitev človekovih pravic je preveč," so opozorili. S poročilom odbora se popolnoma strinjajo, ob tem pa izpostavili že več let stara opozorila za Slovenijo, ki se prekrivajo z ugotovitvami odbora – odsotnost institucionalnega okvira za varstvo pred diskriminacijo, šibak, podhranjen sistem za varstvo človekovih pravic in institucije z omejenim mandatom ter kadrovskimi in finančnimi zmožnostmi.
Pri tem so poudarili tudi na naraščajočo revščino in napačno dojemanje težave. "Na revščino ali na primer spoštovanje pravic delavcev ne smemo gledati kot na "njihovo težavo" - odgovornost mora prevzeti država in odpraviti vzroke," so zapisali.

"Svetel zgled" ZDA
Da so človekove pravice po svetu na udaru tudi v t. i. prvem svetu, je pokazalo v torek objavljeno poročilo ameriškega senata, ki vključuje navedbe o metodah mučenja v okviru ameriškega tajnega programa pridržanj in zasliševanj.

"Čeprav je javnost že leta seznanjena z veliko dokazi, doslej še nihče ni odgovarjal, ker je avtoriziral ta dejanja v programu Cie ali za njihovo izvajanje. Omejena raziskava ameriškega pravosodnega ministrstva glede zasliševanj Cie se je končala leta 2012, s tem, da niso nikogar obtožili. Prav tako ni bilo ovadb glede Cijinega uničenja videoposnetkov zasliševanj, ki so vsebovali morebitne dokaze zločinov na podlagi mednarodnega prava. Poročilo bi moralo biti budnica ZDA, da morajo razkriti vso resnico glede kršitev človekovih pravic ter zagotoviti, da bodo odgovorni postavljeni pred roke pravice, žrtve pa dobile dostop do pravice. Pri tem ne gre za prijaznost – to je preprosto zahteva mednarodnega prava," so jasni na Amnestyju.
Hkrati pa ugotavljajo, da mučenje na žalost ostaja težava na svetovni ravni, kljub konvenciji ZN-a proti mučenju, ki jo je ratificiralo 155 držav. Kljub temu je letos v 79 državah podpisnicah še vedno prihajalo do mučenja, v zadnjih petih letih pa je nevladna organizacija poročala o mučenju ali drugem trpinčenju v 141 državah, so še dodali.

Ob dnevu človekovih pravic je varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pozvala k spoštovanju manjšin in narodnih skupnosti, Romov in njihovih potreb po človeka vrednem življenju, vseh verujočih, tujcev in azilantov oziroma dostojanstva vseh in vsakogar.

Ob tem je opozorila, naj sodišča ne razsojajo v nerazumnih rokih, sojenja pa naj bodo primerno hitrejša in bolj kakovostna. Država naj bo prijazna do vseh, posebej do tistih, ki sami ne zmorejo preživeti. Razčistiti pa moramo tudi s preteklostjo. Po mnenju varuhinje je imela namreč "tudi svojo temno plat". Meni, da moramo "v ta namen odkriti prikrita vojna in povojna grobišča, pri že odkritih grobiščih zagotoviti simbolični pokop žrtev, postaviti spominska obeležja in omogočiti dostop sorodnikov žrtev do kraja pokopa".

Varuh ni brezzobi tiger, je poudarila Nussdorferjeva, ki je spomnila, je varuh letos podal kar 150 priporočil, ki so bila v državnem zboru sprejeta soglasno. Po njenih besedah je bilo sprejeto enotno stališče, da je varuh človekovih pravic tako pomembna institucija, da je njegova priporočila treba spoštovati in udejanjiti.

Koalicija nevladnih organizacij (Amnesty International Slovenije, Društvo Humanitas, Društvo informacijski center Legebitra, Društvo Vita Aktiva, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo za ozaveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA, Ekvilib Inštitut, Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije –TRS, Klub ActRight, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, Zavod za kulturo raznolikosti Open) je danes na premierja Mira Cerarja naslovila odprto pismo. V njem ga pozivajo, naj v najkrajšem času naslovi in uresniči priporočila odbora ZN-ja ter sprejme celovite in obsežne zakonodajne in druge reforme, ki bodo ustavile zmanjševanje pravic.

Varuhinja opozarja na kratenje človekovih pravic
Kriza ne sme biti izgovor za kratenje človekovih pravic