"Unicef kot organizacija, mednarodno zelo priznana, se je znašel na nekem razpotju, ko se mora izprašati, ali še v slovenskem odboru izpolnjuje poslanstvo, ki mu je namenjeno, meni nekdanji predsednik Unicefa Miran Boštic. Foto: MMC RTV SLO

Tako sem 23. aprila 2009 izvršilnemu odboru Unicefa pisala pismo in zahtevala odgovore na vprašanja, ki jih je med nami sprožil takrat še zaposleni na Unicefu Blaž Habjan. Svoje pomisleke glede delovanja Unicefa je naslovil na vse ambasadorje. Opozoril nas je na nepravilnosti v finančnih poročilih, enoletno brezobrestno posojilo Pošti Slovenija v višini 22.000 evrov, na problem prekomerne porabe sredstev namenjenih promociji, v višini 18.000 evrov in snemanje spota v višini 18.000 evrov ter za uničevanje neprodanih voščilnic.

Vita Mavrič, nekdanja ambasadorka Unicefa
Elli (Damijana Bitežnik Logar)
Igralka Milena Zupančič je bila regionalna ambasadorka Unicefa več kot 13 let. Pred dnevi je uradno prekinila sodelovanje z Unicefom Slovenija. Istega dne je po osmih letih kot ambasadorka dobre volje Unicefa Slovenija odstopila umetnica Vita Mavrič. Foto: Unicef Slovenija

Unicef je sklad Združenih narodov za pomoč otrokom, ustanovljen leta 1946. Skrbi za preživetje in zaščito otrok v več kot 150 državah sveta. Unicef Slovenija, ki je uradno registriran kot društvo, je eden od 36. nacionalnih odborov Unicefa v razvitih državah, je v Tedniku poročala Mojca Vočko.

"Unicef krši zakon o društvih, zakon o delovnih razmerjih in kazenski zakonik"
Odvetnik Boris Grobelnik navaja, da Unicef krši zakon o društvih, zakon o delovnih razmerjih in kazenski zakonik Republike Slovenije. "Po našem mnenju so delale te prekrške tiste osebe, ki si v tem trenutku nezakonito lastijo neke pravice oziroma neke vodstvene pravice," pojasnjuje. Potrjuje tudi, da so bile ugotovljene določene nepravilnosti pri delovanju izvršne direktorice Unicefa Maje Vojnovič, o čemer so tudi obvestili pristojne organe.


Blaž Habjan
, ki je bil 8 let organizator odnosov z javnostmi Unicefa Slovenija, je vodstvo pisno opozoril na nepravilnosti in vrtoglave denarne izdatke. V eni od svojih analiz med drugim razkriva: "Kljub vse več zaposlenim je bilo v delo vključenih tudi vedno več svetovalnih in marketinških agencij, eksponentno pa se je povečevala tudi vloga pravnikov oziroma odvetnikov." Dodaja, da so bili "slednji pomembni tako pri zakonodajnem kritju manipuliranja skupščine društva kot za legalno kritje mobingiranja zaposlenih ali pa njihovo nagrajevanje (individualna pogodba direktorice, izplačila honorarjev zaposlenim ob raznih projektih)."

Boštic: Opazil sem nekaj stvari, za katerimi kot predsednik ne morem stati
Približno 6 let je bila predsednica Unicefa Slovenija Zora Tomič. Pisni vir izpričuje, da je na tem položaju prejemala nagrado približno milijon tolarjev na leto oziroma približno 82.000 tolarjev na mesec. Julija 2009 je bil za predsednika Unicefa Slovenija izvoljen Miran Boštic. Njegove smernice so bile plemenite, vendar je julija 2010 odstopil.

"Unicef kot organizacija, mednarodno zelo priznana, se je znašel na nekem razpotju, ko se mora izprašati, ali še v slovenskem odboru izpolnjuje poslanstvo, ki mu je namenjeno," meni nekdanji predsednik Unicefa Miran Boštic in dodaja: "Opažanja v mojem mandatu sem izrekel v sedmih točkah Ženevi – opazil sem nekaj stvari, nekaj nepravilnosti, za katerimi kot predsednik organizacije ne morem stati. S tem sem zelo podrobno seznanil Ženevo, ponudil svoj odstop in v nadaljevanju ponudil svojo vizijo, kaj mora organizacija storiti, da ohrani dobro ime in da v bistvu izpolnjuje svoj namen."

Tisto, s čimer se nikakor ni mogel strinjati, je delovanje sekretariata in vseh odborov – izvršilnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča. "Za vse trditve, ki sem jih navedel Ženevi, obstaja absolutno dokumentacija, obsežna dokumentacija , tako da za vsemi trditvami stojim. Nisem se strinjal z vsebino individualne pogodbe izvršne direktorice, s številkami, ki so v njej, nisem se strinjal z nagradami," še pojasnjuje Boštic.

Na vprašanje, kaj je spornega v individualni pogodbi nekdanje izvršne direktorice Maje Vojnovič, pa odgovarja, da "za organizacijo, se pravi humanitarno organizacijo, je tukaj, vsaj z mojega vidika, moralno-etično višina in način, kako je ta pogodba sestavljena. To pogodbo seveda imam – imam kopijo te pogodbe."

Unicef za seminar za urejanje notranjih razmer odštel 1,7 milijona tolarjev
Kot navaja pisni vir, si je pred leti Unicef Slovenija privoščil seminar za urejanje notranjih odnosov – zanj je podjetju Socius plačal 1,7 milijona tolarjev. A to je le ena od denarnih akrobacij Unicefa Slovenija. Njegova nekdanja izvršna direktorica Maja Vojnovič na vprašanja ni želela odgovarjati.

Nekdanji član izvršilnega odbora Unicefa Slovenija Martin Breskvar pravi: "Problem je zato, ker so tudi pravna osnova društva – statut in tako naprej je že zelo zastarel. Tako da so tudi člani v vseh odborih na funkciji že tudi po deset let in več, poznajo drug drugega, kakšni so celo v sorodu drug z drugim. Ne funkcionira noben od odborov – ne častno razsodišče, ne nadzorni odbor, ne izvršilni odbor – tako, kot bi morali. Pride tudi do tega, ne more nadzorni odbor nadzorovati izvršilnega odbora, če so člani tako zelo povezani, se poznajo."

Barbara Volčič Lombergar je že leta 2003, ko je bila podpredsednica Unicefa Slovenija, vodstvo odločno opozorila na nedopustnosti in sporno delovanje. Morda je bila edina, ki je plačilo za delo zavrnila – zanjo je bilo to delo dobrodelno in častno. Leta 2005 je protestno odstopila.

Odvetnik Boris Grobelnik na vprašanje, ali Unicef Slovenija deluje zakonito oziroma ali je deloval v preteklih letih zakonito, odgovarja: "Po našem mnenju v zadnjem času ne deluje zakonito – ravno zaradi tega, ker ni imel skupščine več kot eno leto sklicane, kjer bi potrdil tako finančno poročilo kot plan dela. In pa ker nima zakonitih organov delovanja – nima predsednika, nima podpredsednika in nima ostalih organov, zakonito imenovanih." Meni, da zato ker nima pravilnika o delovanju častnega razsodišča, krši zakonodajo: "Če ima častno razsodišče, bi moral imeti tudi ustrezen pravilnik o načinu njegovega delovanja in o njegovih pristojnostih."

Na Unicefu sodelovanje odklonili
Na Unicefu Slovenija so odklonili prošnjo za posredovanje dokumentov, podatkov in za intervju s pristojno vodstveno osebo. Prav tako so zavrnili tudi prošnjo, da bi posneli notranjost njegove stavbe.

Odvetnik Boris Grobelnik meni:"Začuden sem nad tem, da to društvo ni želelo niti predstaviti svojih prostorov in jih dopustiti posneti javni televiziji - ob dejstvu, da gre na eni strani za javno televizijo, za pravico do obveščenosti državljanov Republike Slovenije in na drugi strani za delovanje društva, ki zbira od večine državljanov humanitarna sredstva. Tako obnašanje za moj okus pomeni privatizacijo oziroma na neki način neko netransparentno delovanje."

Tako sem 23. aprila 2009 izvršilnemu odboru Unicefa pisala pismo in zahtevala odgovore na vprašanja, ki jih je med nami sprožil takrat še zaposleni na Unicefu Blaž Habjan. Svoje pomisleke glede delovanja Unicefa je naslovil na vse ambasadorje. Opozoril nas je na nepravilnosti v finančnih poročilih, enoletno brezobrestno posojilo Pošti Slovenija v višini 22.000 evrov, na problem prekomerne porabe sredstev namenjenih promociji, v višini 18.000 evrov in snemanje spota v višini 18.000 evrov ter za uničevanje neprodanih voščilnic.

Vita Mavrič, nekdanja ambasadorka Unicefa