Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel odločitev protikorupcijske komisije ne preseneča. Foto: TV Slovenija
Predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel odločitev protikorupcijske komisije ne preseneča. Foto: TV Slovenija

Ker Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, je postopek ustavila.

Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj in pomanjkljivosti zakonodaje v tem in preteklih postopkih, ki jih je vodila, pa bo pristojnim organom podala pobudo za ustreznejšo ureditev zakonodaje.

KPK je sicer postopek uvedla konec leta 2020 na podlagi več prejetih prijav. V predhodnem preizkusu je pridobila pojasnila predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela in različnih državnih organov, proučila je statut in organizacijsko ureditev FIFE, področno zakonodajo in pridobila druge relevantne podatke. V ugotovitvah, ki jih je senat sprejel na seji pred dvema dnevoma, se je komisija opredelila do dejstev in okoliščin, ki so kazali na sume kršitev nezdružljivosti funkcij in integritete, so sporočili iz KPK-ja.

Vesela odločitev KPK-ja ne preseneča

Vesela danes objavljena odločitev ne preseneča, saj so bili vsi argumenti, ki jih je že ob sprejemu funkcije natančno pregledal, logično razumno upoštevani in jih je komisija v ugotovitvah tudi zapisala, so sporočili z računskega sodišča. Ob današnji objavi pa vidi dobro priložnost, da se mu nekateri politični akterji zaradi določenih izjav, ki niso bile na mestu, opravičijo. "Takšno opravičilo, ki ga je sicer iluzorno pričakovati, bi zelo prispevalo h kulturi dialoga v slovenskem javnem prostoru," se je še odzval Vesel.

Sorodna novica Na protikorupcijski komisiji potrdili prejem prijave glede Veselove dodatne dejavnosti pri Fifi

FIFA ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, poklicnemu funkcionarju pa zakon ne prepoveduje opravljanja funkcije člana nadzornega odbora v ustanovi

Kot so pojasnili, zakon o Računskem sodišču sicer ureja nezdružljivost funkcij, vendar pa za primere oziroma vprašanja, ki jih eksplicitno ne ureja, napotuje na drug zakon, to je zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja nezdružljivost funkcij za poklicne funkcionarje in hkrati opredeljuje izjeme od prepovedi.

Ta v 27. členu določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. "Glede na namen ustanovitve in način delovanja FIFA ustreza pravnoorganizacijski obliki ustanove, zato v primeru predsednika Računskega sodišča komisija ni ugotovila nezdružljivosti funkcij, saj zakon poklicnemu funkcionarju ne prepoveduje opravljanja funkcije člana nadzornega odbora v ustanovi," so pojasnili.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije sicer poklicnim funkcionarjem prepoveduje opravljanje dodatne pridobitne dejavnosti, vendar pa izjemoma dovoljuje opravljanje športne pridobitne dejavnosti. "V konkretnem primeru ne gre niti za športno niti za pridobitno dejavnost, kljub prejetemu plačilu za opravljanje funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri FIFI. Višina plačila v kontekstu določanja pridobitnosti dejavnosti ni relevantna, saj v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami ne predstavlja kriterija presoje in se glede na razmere v posameznih državah lahko bistveno razlikuje."

Komisija se je opredelila tudi do izjav, ki sta jih Vesel in nekdanji predsednik protikorupcijske komisije Boris Štefanec izrekla v javnosti glede domnevnega pisnega mnenja komisije, ki naj bi bilo v preteklosti izdano v povezavi s to zadevo. "S takšnim dokumentom komisija ne razpolaga niti ga na poziv komisije ni predložil predsednik Računskega sodišča. Ravnanja, kot so zavajanje in podajanje neresničnih izjav funkcionarjev, lahko komisija obravnava kot sum kršitve integritete. Ker pa v konkretnem primeru ni mogoče v popolnosti ovreči trditve o obstoju dokumenta (izdajo mnenja je potrdil nekdanji predsednik komisije, prav tako se je nanj v svojih prijavah sprememb premoženjskega stanja skliceval predsednik Računskega sodišča), komisija javnih navedb in sklicevanja na dokument, ki kasneje ni bil predložen, ni mogla šteti kot zavajanje, postopka s področja suma kršitve integritete ni uvedla."

KPK ni ugotovil kršitev Tomaža Vesela

Ob tem pa pri KPK-ju dodajajo, da so tako v tem kot tudi preteklih postopkih, ki jih je komisija vodila, zaznali sistemska korupcijska tveganja v povezavi z različno ureditvijo nezdružljivosti opravljanja funkcij ter prepovedi članstva in dejavnosti.

Zaradi tega bo komisija vladi podala pobudo za poenotenje ureditve področja nezdružljivosti funkcij za poklicne funkcionarje, pri katerem se lahko po potrebi opredeli tudi sprejemljiva višina dohodkov, ki jih poklicni funkcionar pri opravljanju dodatne dejavnosti lahko pridobi.

Komisija bo v pobudi opozorila tudi na različno sankcioniranje imenovanih in voljenih funkcionarjev v primerih zaznanih kršitev v povezavi z nezdružljivostjo opravljanja funkcij, prepovedjo članstva in dejavnosti.

Politični odzivi: Koalicija presenečena, opozicija redkobesedna

DZ Foto: DZ/Barbara Žejavac
DZ Foto: DZ/Barbara Žejavac

Vodja poslancev SDS-a Danijel Krivec je ocenil, da ta odločitev ponovno vzpostavlja razlikovanje med prvorazrednimi in drugorazrednimi. Na eni strani morajo državljani dokazovati praktično vsak pridobljeni evro, medtem pa KPK oceni, da dejavnost, s katero je nekdo pridobil 200.000 evrov, ni pridobitna. Spomnil je tudi, da je Vesel zagotavljal, da ima soglasje KPK-ja za opravljanje funkcije predsednika komisije za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa), a se je izkazalo, da to ne drži. Kljub temu pa KPK ni ugotovila nobenih kršitev, je dejal Krivec.

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je v izjavi za medije v DZ-ju dejal, da odločitev KPK ne komentira, podobno tudi vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han. Je pa slednji ob tem ocenil, da Vesel dobro opravlja svoje delo in da ga bo po odločitvi KPK-ja lahko še naprej.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je dodal, da se bo zgodba s to odločitvijo verjetno končala. Potrebujemo institucije, ki bodo delovale, in KPK je ugotovil, da lahko računsko sodišče svoje delo nadaljuje tudi v tej sestavi, je še povedal.

Medtem pa je vodja poslancev SMC-ja Gregor Perič ocenil, da je ta odločitev "dvignila marsikatero obrv v Sloveniji". Kot je ponazoril, kot poslanec ne utegne "niti pokositi trave okoli svoje hiše, ker delamo intenzivno". Tako si ne predstavlja, kako bi lahko hkrati opravljal še drugo dejavnost, ki bi bila ocenjena na četrt milijona evrov na leto. "Kot funkcionarji se moramo primarno posvetiti funkcijam, ki so nam zaupane - z neposredno izvolitvijo ali imenovanjem - in vse ostalo je treba postaviti na stran," je še pojasnil.

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je dejala, da Vesel "več kot očitno ni naredil nič narobe".