Računsko sodišče je najvišji organ nadzora državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji. Foto: BoBo/Petar Perić
Računsko sodišče je najvišji organ nadzora državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji. Foto: BoBo/Petar Perić

Poslanske skupine strank SDS, NSi in SNS so vložile zahtevo za sklic seje mandatno-volilne komisije, na kateri bodo predlagali, da predsedniku Računskega sodišča Tomažu Veselu preneha funkcija. Načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo ni namenjeno institucijam, ki so nosilke oblasti, temveč je namenjeno preprečevanju zlorabe oblasti, ki gre vselej na račun ljudstva oziroma na račun pravic posameznika, je navedeno v povzetku zahteve, objavljenem na spletni strani SDS-a.

V sodobnih ustavnih sistemih pa obstajajo tudi organi in organizacije, ki jih po njihovih organizacijskih značilnostih ni mogoče uvrstiti v eno od treh vej oblasti. Ti organi in organizacije imajo veliko mero samostojnosti v razmerju do katere koli klasične veje oblasti, zaradi svojih ustavnih funkcij pa imajo pomemben vpliv na delovanje sistema zavor in ravnovesij. Eden izmed takšnih organov je Računsko sodišče, so zapisali predlagatelji.

Kaj ni združljivo z javno funkcijo?

Sorodna novica Počivalšek: Obtožbe so bile neutemeljene; Vesel: Medijski prikaz je enostranski

Zakon o Računskem sodišču določa več pozitivnih in negativnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati njegovi člani. Med negativnimi pogoji je ta, da član Računskega sodišča v času izvrševanja mandata ne sme hkrati opravljati katerega koli poklica ali pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pa medtem določa, da poklicni funkcionar ne sme opravljati pridobitne dejavnosti nadzora v gospodarskih interesnih združenjih.

Ker Vesel v Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) opravlja pridobitno nadzorno dejavnost, torej njegova tamkajšnja funkcija po mnenju predlagateljev ni združljiva s funkcijo predsednika Računskega sodišča. Iz javno dostopnega poročila o upravljanju Fife iz leta 2016 je namreč razvidno, da je bil Vesel 6. julija 2016 imenovan za vodjo neodvisnega odbora za revizijo in skladnost. Kot vodja odbora pa opravlja tudi funkcijo vodje pododbora za nadomestila, ki določa pravila za določanje nadomestil v Fifi.

Iz letnih poročil Fife je razvidno, da to dejavnost še vedno opravlja in za to prejema letno plačilo, v letu 2019 je to znašalo 246.000 ameriških dolarjev, so zapisali. Obenem pa so opozorili, da Vesel ni pridobil dovoljenja za opravljanje dejavnosti, namenjene pridobivanju dohodka in premoženjske koristi.

Vesel: Temu pritisku ne bom podlegel

Tomaž Vesel. Foto: BoBo
Tomaž Vesel. Foto: BoBo

Vesel predlog o ugotovitvi prenehanja njegovega mandata razume kot nedostojen in nesprejemljiv politični pritisk na vodenje neodvisne institucije. Pritisk časovno sovpada z izdajo revizijskega poročila o zaščitni opremi. "Temu pritisku ne bom podlegel," je napovedal v izjavi za Slovensko tiskovno agencijo.

Vesel navedbo, da njegova funkcija ni skladna z delom za Fifo, zavrača. Argumenti predlagateljev seje so po njegovih besedah že večkrat slišani in "predvsem pravno nevzdržni ter ne morejo prestati nobene resne pravne presoje katerega od organov, ki bi o tem lahko presojal".

Spomnil je, da je že večkrat pojasnil, da je Fifa tako po švicarskem kot po slovenskem pravu ustanova. "In to po 27. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije lahko delam in za to ne potrebujem prav nobenega dovoljenja, ne državnega zbora ne koga drugega," je poudaril.

Kot je še dejal Vesel, je bilo pet let to povsem nesporno. "Odkar pa eni od političnih strank očitno ne ustrezajo problemi, ki se jih loteva Računsko sodišče, pa to naenkrat postane sporno," je dodal Vesel. Zagotovil je, da v tem primeru nasprotja interesov ni. Je pa takšno ravnanje omenjenih poslanskih skupin po njegovem mnenju zelo slab signal za vse funkcionarje, ki morajo v Sloveniji delovati neodvisno.