KPK opozarja, da ne bo razčiščeval prek medijev. Foto: MMC RTV SLO
KPK opozarja, da ne bo razčiščeval prek medijev. Foto: MMC RTV SLO
Kako pri sumih korupcije ravnajo v tujini?


Komisija (KPK) uvodoma zanika navedbe Janeza Janše in Zorana Jankovića, da nista imela možnosti za pojasnila. Dodajajo, da je vse dokumentirano s tonskimi posnetki, katerih kopijo imata tudi Janša in Janković. Na KPK-ju so ob tem ponovili, da sta dala pojasnila, a sta to storila pisno in ustno, vendar nepopolno, necelovito, nerazumljivo.


''Komisija ugotavlja, da nekatere izjave zavezancev Zorana Jankovića in predvsem Janeza Janše po objavi poročila implicirajo očitek zlorabe zakona, pristojnosti in dolžnosti komisije,'' ugotavljajo. Zato pričakujejo, da bosta uporabila ustrezna pravna sredstva, pri čemer pa dodajajo, da se na manipulacije in diskreditacije ne nameravajo odzivati oziroma jih razčiščevati prek medijev.

Premoženje funkcionarjev je le v rokah KPK-ja
Poleg tega so pojasnili tudi svojo vlogo, rekoč, da jim zakonodaja podeljuje pristojnosti nadzora nad premoženjskim stanjem javnih funkcionarjev, za uveljavljanje zakona o preprečevanju korupcije in ugotavljanje kršitev, kar so tudi storili.
''Kršitev ZIntPK ne more in ne bodo preverjali policija, Durs ali tožilstvo. Kršitve ZIntPK namreč niso kazniva dejanja ali kršitve davčnih predpisov. Poročilo torej vsebuje ugotovitve o kršitvah ZIntPK in vsako sklicevanje na kazenske postopke, pravnomočne sodne odločitve in domnevo nedolžnosti v tem primeru pomeni zavestno manipulacijo in usmerjanje pozornosti oziroma vzbujanje vtisa, da odločitev in ugotovitve komisije še niso dokončne,'' opozarjajo.
Terjatev ni enaka poplačilu
Kot neresničen in za javnost zavajajoč podatek so zavrnili tudi Janševo kritiko izbire cenitve nepremičnin po Gursu. ''Že iz samega poročila komisije je razvidno, da je bil to zgolj eden od elementov ocenjevanja vrednosti nepremičnine,'' so zapisali. Ob tem so dodali, da so pridobili podatke tudi od Dursa, ki je ''v obdobju prodaje na tem območju ocenjeval vrednost po velikosti in vrsti rabe primerljivih zemljišč na manj kot 12.000 evrov, torej še manj kot Gurs''.
Hkrati pa Jankovićevim argumentom očitajo, da brez dvoma pozna razliko med terjatvijo in poplačilom, saj prva predstavlja le mogoče poplačilo, dejansko poplačilo pa se odraža v spremembi stanja na računu, ki jo je treba prijaviti.

Potrdili so, da so pred objavo poročila z njegovimi ključnimi ugotovitvami seznanili tudi predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika državnega zbora Gregorja Viranta.

Kako pri sumih korupcije ravnajo v tujini?