Protikorupcijska komisija, ki jo vodi Goran Klemenčič, mora poslancem SDS-a omogočiti dostop do zahtevanih podatkov. Foto: BoBo
Protikorupcijska komisija, ki jo vodi Goran Klemenčič, mora poslancem SDS-a omogočiti dostop do zahtevanih podatkov. Foto: BoBo

Skupina poslancev SDS-a je konec januarja na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) naslovila več vprašanj v povezavi z zaposlitvijo določene uslužbenke na KPK-ju, ki naj bi bila v postopku zaradi nezakonite izdaje orožnega lista. V KPK-ju so tedaj odgovorili, da MNZ pri omenjeni uslužbenki ni ugotovil varnostnih zadržkov in da ji je prenehala zaposlitev na KPK-ju.

Poslance SDS-a je tudi zanimalo, ali je komisija seznanjena z lobiranji družinskih članov zaposlenih na komisiji za poslovne odločitve v javnem sektorju ali v družbah v državni lasti. Vodja poslanske skupine SDS-a Jože Tanko pa je "zaradi molka organa v zadevi dostopa do informacije javnega značaja" na informacijskega pooblaščenca naslovil pritožbo.

Dopisov KPK-ja ni mogoče šteti kot pisno odločbo
Iz urada informacijskega pooblaščenca so nato sporočili, da dopisov, ki jih je KPK posredoval kot odgovor na omenjena vprašanja, ni mogoče šteti kot pisni odločbi, in da o zahtevah KPK-ja ni odločil v roku dvajsetih delovnih dni, kot zahtevajo določbe zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacijski pooblaščenec je protikorupcijsko komisijo pozval, da glede omenjenih vprašanj odločijo v skladu z zakonodajo in prosilcu omogočijo dostop do zahtevanih informacij ali pa izdajo odločbo. Prav tako KPK pozivajo, naj sporoči, zakaj pravočasno niso izdali odločbe in če za to obstajajo opravičljivi razlogi.