Kuštrin Štruklju sporoča, da jim ne bodo narekovali, s kom in kako, se lahko pogajajo. Foto: BoBo
Kuštrin Štruklju sporoča, da jim ne bodo narekovali, s kom in kako, se lahko pogajajo. Foto: BoBo

Vodji sindikalnih pogajalskih skupin na pogajanjih za javni sektor Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek sta v torek ponovila, da bo podpis dogovora z zdravniškim sindikatom Fides, če se bo to zgodilo, pomenil konec pogajanj za javni sektor. Smo na robu konflikta, je tedaj dejal Štrukelj.

Predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin pa mu je danes vrnil žogico, češ da so bile leta 2002 z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju zamrznjene plače vsem javnim uslužbencem. Tik pred tem pa je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) po Kuštrinovih besedah podpisal aneks h kolektivni pogodbi, ki je izjemoma omogočal rast plač članom tega sindikata do leta 2006.

Spomnil je tudi na lani decembra podpisani aneks h kolektivni pogodbi za visoko šolstvo in raziskovalno dejavnost, po katerem so se plače nekaterim skupinam dvignile brez soglasja z drugimi sindikati. Ob tem je Kuštrin novinarjem povedal, da se je pogovarjal s Počivavškom, ki podpisu sporazuma z vlado ne bo nasprotoval.

Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in Kuštrin sta v torek, dan po tem, ko so na pogajanjih dosegli sporazum, tega tudi parafirala. Sporazum je prinesel zamrznitev zdravniške stavke, a obenem zaostril odnose z drugimi sindikati javnega sektorja.