Zbornica pričakuje zvišanje tarife v višini rasti življenjskih stroškov, ministrica Andreja Katič pa naj bi ponudila nekoliko manj. Foto: BoBo

Odločitev upravnega sodišča je bila pričakovana, saj je že vrhovno sodišče oktobra lani odločilo, da pravosodni minister nima pravice zgolj iz političnih razlogov dati veta na spremembe odvetniške tarife, ki jih v skladu z zakonom predlaga odvetniška zbornica. Če ravna tako, to pomeni, da se s tarifo določene cene odvetniških storitev določajo politično, kar je nesprejemljivo.

Tako je odločilo vrhovno sodišče v sporu med odvetniško zbornico in tedanjim pravosodnim ministrom, ki je zavrnil soglasje k zvišanju tarife. Ta se po zakonu zvišuje v skladu z rastjo življenjskih stroškov, vrednost točke pa je nespremenjena že od leta 2003, pojasnjuje predsednik odvetniške zbornice Roman Završek: "Odvetniška zbornica je ministru predlagala dvig odvetniške točke izključno na podlagi indeksa statističnega urada o rasti življenjskih stroškov. Dejansko ne zahtevamo ničesar več, zgolj uskladitev odvetniške točke z rastjo življenjskih stroškov od leta 2003 pa do dneva, ko smo podali predlog, to je bilo leta 2015."

Kot kaže, ministrica Andreja Katič pravzaprav nima druge možnosti, kot da podpiše soglasje in zviša vrednost točke za zaračunavanje odvetniške tarife. Završek se pri tem sklicuje na sodbo vrhovnega sodišča: "Minister nima politične diskrecije, da bi odločal o tem, v kolikor so izpolnjeni pogoji, kakšna bo višina točke." Vrednost točke je trenutno 45 centov, odvetniška zbornica pa predlaga, naj se zviša na 61 centov.