Vrednost točke odvetniške tarife bo ostala taka, kot je. Dodatno obremenitev proračuna zaradi višjih tarif za brezplačno pravno pomoč in zastopanje po uradni dolžnosti pa bo ublažila novela zakona o odvetništvu - ta plačilo odvetnikom znižuje za polovico. Foto: BoBo
Vrednost točke odvetniške tarife bo ostala taka, kot je. Dodatno obremenitev proračuna zaradi višjih tarif za brezplačno pravno pomoč in zastopanje po uradni dolžnosti pa bo ublažila novela zakona o odvetništvu - ta plačilo odvetnikom znižuje za polovico. Foto: BoBo

Novi minister Goran Klemenčič se je z odvetniško zbornico dogovoril, da vrednost točke ostane taka, kot je. Dodatno obremenitev proračuna zaradi višjih tarif za brezplačno pravno pomoč in zastopanje po uradni dolžnosti pa bo ublažila novela zakona o odvetništvu - ta plačilo odvetnikom znižuje za polovico.

Vlada se je zaradi negativnih odzivov odpovedala vnovični uvedbi sodnih taks, ki naj bi jih plačevali upniki v stečajnih in postopkih prisilne poravnave - za vsako prijavljeno terjatev 30 evrov. Ta namera je zdaj opuščena, ker ni bila dobro sprejeta.

Očitno pa ne bo dodatnih stroškov za proračun zaradi izplačil odvetnikom, ki stranke zastopajo po uradni dolžnosti in stranke, ki jim je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč. Nova tarifa je prav na tem področju predvidela občutno zvišanje in prav zaradi tega finančni minister ni dal soglasja k novi tarifi - čeprav jo je minister že podpisal, skupščina odvetniške zbornice potrdila in bi morala samo še v objavo.

Znižane tarife za brezplačno pravno pomoč
Začela so se pogajanja med ministrom Klemenčičem in odvetniško zbornico, rezultat pa je, da bo vlada danes potrdila novelo odvetniškega zakona, s katero za polovico znižuje tarife za brezplačno pravno pomoč in zastopanje ex offo. Očitno gre za kompromis z odvetniško zbornico. Vrednost točke ostaja taka, kot je, nova tarifa bo šla v objavo v uradni list.

Odvetniki bodo spet lahko zaračunavali za vsak opravljen del posebej. Ne morejo pa si obetati večjih zaslužkov za zastopanje v postopkih, ki jih plačuje država.