Finančni minister Dušan Mramor je že napovedal, da prihodnje leto javni sektor čakajo
Finančni minister Dušan Mramor je že napovedal, da prihodnje leto javni sektor čakajo "težki časi". Foto: BoBo

Cerar je po srečanju povedal, da so v letošnjem proračunu na odhodkovni strani razhajanja med drugim zaradi neuvedbe nepremičninskega davka in nižjih nakazil iz proračuna EU-ja, kot je bilo načrtovano. Prenizko so bili načrtovani tudi odhodki za obresti in tekoči transferji v pokojninsko blagajno.

Na prihodkovni strani je bilo pobranega več DDV-ja, upoštevan pa tudi ni priliv iz koncesij mobilnih operaterjev. Letos niso več mogoči strukturni ukrepi, zato bodo prihranke iskali po ministrstvih in s krčenjem porabe, je povedal premier.

Glede proračuna za leto 2015 je "situacija zelo zahtevna", je dejal Cerar in dodal, da je vlada ugotovila, da obstajajo večja odstopanja med veljavnim proračunom in zavezami iz programa stabilnosti.

Tako bodo pripravili zakonske spremembe, ki naj bi zagotovile doseganje ciljne ravni primanjkljaja. Sprejete naj bi bile do konca leta, rebalans proračuna za leto 2015 pa bo vlada predlagala predvidoma januarja ali februarja.