Po oceni Levice trenutna ureditev spodbuja revščino. Foto: Pixabay
Po oceni Levice trenutna ureditev spodbuja revščino. Foto: Pixabay

Sprememba bi pomenila, da bi prosilcem najprej dodelili socialno pomoč, šele potem pa otroški dodatek. Centri za socialno delo zdaj najprej obravnavajo prošnjo za otroški dodatek, nato pa šele prošnjo za socialno pomoč. Številne socialno ogrožene družine zato dobijo precej manj pomoči, kot bi je potrebovale, saj se jim socialna pomoč zniža zaradi prejetega otroškega dodatka, nekatere družine pa celo izgubijo pravico do socialne pomoči.

Če bo njihov predlog sprejet, bodo družne brez lastnih dohodkov oziroma z zelo nizkimi lastnimi dohodki prejele več pomoči. To bi ublažilo njihovo revščino, hkrati pa bi se zmanjšala potreba po tem, da družine porabljajo otroški dodatek za vzdrževanje gospodinjstva namesto za vzdrževanje otrok, so pojasnili in dodali, da se prejemki družin, ki ne zaprosijo za socialno pomoč, s tem ne bodo spremenili.

Upoštevali pomisleke vlade
Levica je prvi predlog novele zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bi otroški dodatek v celoti izločil iz odmere socialne pomoči, vložila januarja lani. DZ pa ga je marca lani ocenil kot neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Vlada je takrat menila, da bo treba izvesti predvsem obsežne analize celotnega sistema dodeljevanja pravic iz javnih sredstev in ugotoviti primernejši način dodeljevanja sredstev.

Tokratni predlog po zagotovilu Levice odgovarja na vse očitke, ki jih je bil deležen njihov lanski predlog. Vsako nadaljnje zavlačevanje koalicije bi bilo zato neupravičeno, so poudarili.