"Odziv z ministrstva bi moral biti resen, tako pa se stvari samo odlašajo," meni Zdenko Lorber iz Alternative. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten

Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber je pred torkovo tretjo obravnavo predloga o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) na novinarski konferenci opozoril na problematiko predlaganega zakona. "Skozi nekatere amandmaje so se nekatere stvari sicer uredile, vendar gre v škodo tistih, ki so svoje delo pošteno opravili," je dejal Lorber. Prepričan je, da zakon nosi napačno sporočilo, saj ne spodbuja mladih, ampak jih "sili v prepričanje, da je pomembno biti star, vrednost dela pa ne pomeni nič". Zato v Alternativi napovedujejo, da se bodo aktivno vključili v referendumske aktivnosti.

"Država ne jamči za donos v KAD-u"
Kot glavni problem Lorber izpostavlja, da država ne jamči več za sredstva zajamčenega donosa na Kapitalski družbi, razen če bi šla Kapitalska družba kot upravljavec teh sredstev v stečaj ali v prisilno poravnavo. "Če bo sklad pri Kapitalski družbi slabo plemeniten in ne bo dosegal zajamčenega donosa za prispevke, ki jih bodo plačevali delodajalci, zavarovance čaka mizerna pokojnina oz. celo možnost, da te pokojnine ne bodo sposobni uživati," je pojasnil Lorber. Prepričan je tudi, da je koncept, v katerem je višina pokojnine odvisna od zbranih sredstev, napačen, saj gre "za pokojnino, ki omogoča tistim, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih mestih, da se upokojujejo."

Lorber: Ministrstvo o tem zakonu ne misli resno
Dotaknil se je še 414. člena, ki pravi, da se za zavarovance, ki so bili do leta 2001 razporejeni na delovna mesta, kjer je veljala zavarovalna doba s povečanjem in so bili vključeni v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, s posebnim zakonom uredijo pogoji za pridobitev pravice do poklicne in znižane poklicne pokojnine ter način financiranja pravic v primeru, ko sredstva na osebnem računu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja zavarovanca ne zadostujejo za izplačilo pravic.

Po Lorberjevih besedah "zanimanja s strani ministrstva za ta zakon ni". Prepričan je, da bi bil zakon lahko spisan v zelo kratkem času, saj je treba opredeliti le, "kdo je do take pokojnine upravičen, vir financiranja in kdaj bi ta zakon stopil v veljavo". Zato se sprašuje, ali se "morda ne čaka, da sindikati dajo pobudo, da se stvari premaknejo".

V Alternativi opozarjajo še na nekatere nepravilnosti
Lorber je med drugim opozoril še na neustavnost 398. člena, saj "zdajšnji ZPIZ-1 in novi ZPIZ-2 v tekstualnem delu opredeljujeta pravico, da se vsem tisti, ki so pred letom 2000 pridobili kakršen koli beneficirani delovni staž, odšteje od starostnega pogoja. K tekstovnemu delu je dodana tabela, ki pa izločuje to pravico, saj je tabela postavljena tako, da ne omogoča odštevanja od starostnega pogoja. To praktično pomeni, da so vsa beneficirana delovna doba, ki bi lahko vplivala na predhodno starostno upokojevanje, izničena."