Test za novi koronavirus še vedno ne sme biti starejši od 48 ur. Foto: EPA
Test za novi koronavirus še vedno ne sme biti starejši od 48 ur. Foto: EPA

Vlada je na dopisni seji izdala spremenjen Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Z novim odlokom se črtajo stara pravila odrejanja karantene. Po novem odloku lahko osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav ali administrativnih enot držav, v Slovenijo vstopajo brez omejitev.

Osebo, ki v Sloveniji nima prebivališča, se v karanteno na domu napoti na dejanski naslov, kjer bo oseba nastanjena. Stroške prestajanja karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Slovenijo ne dovoli, če ni zagotovljenih ustreznih nastanitvenih kapacitet za izvajanje karantene.

Osebo, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se v karanteno na domu napoti na naslov, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje.

Veljavnost testa na prisotnost virusa

Test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 mora biti opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, in ne sme biti starejši od 48 ur.

Vstop brez napotitve v karanteno za 17 izjem

Vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa na prisotnost novega koronavirusa se dovoli 17 izjemam. Med izjeme po novem ne sodi več oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Izjeme v točkah od 13 do 15 (dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem pasu, lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila ali parcele v avtokampu, oseba, ki lastniku ali najemniku kmetijske površine v sosednji državi pomaga pri sezonskih opravilih) veljajo le za vstop v Slovenijo iz sosednjih držav ali administrativnih enot sosednjih držav, če so na rdečem seznamu.

Na zelenem seznamu so le še Avstralija, Nova Zelandija in Urugvaj. Foto: EPA
Na zelenem seznamu so le še Avstralija, Nova Zelandija in Urugvaj. Foto: EPA

Uveljavljanje izjeme v točkah 10 (nujni neodložljivi osebni opravki ali nujni poslovni razlogi), 13 (dvolastniki ali najemniki zemljišč v obmejnem območju) in 14 (lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, bivalnih plovil ali parcel v avtokampu v sosednji državi) velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, ter njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), če potujejo skupaj.

Prestopanje državne meje zunaj kontrolnih točk ob meji Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko

Poleg državljanov Slovenije in Italije lahko državno mejo zunaj kontrolnih točk na meji z Italijo zdaj prestopajo tudi državljani EU-ja ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Italiji, ki mejijo na Slovenijo. Prav tako lahko poleg državljanov Slovenije in Avstrije državno mejo zunaj kontrolnih točk na meji z Avstrijo prestopajo tudi državljani držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah v Avstriji, ki mejijo na Slovenijo. Podobno velja tudi za mejno območje z Madžarsko, kjer lahko državno mejo zunaj kontrolnih točk poleg državljanov Slovenije in Madžarske prestopajo tudi državljani držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah na Madžarskem, ki mejijo na Slovenijo.

Preverjanje zdravstvenega stanja na mejnih prehodih in kontrolnih točkah

Z odlokom se znova uvaja možnost, da lahko po navodilu epidemiološke službe NIJZ-ja na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo.

Srbija ni več zelena, več držav na rdečem seznamu

Na zelenem seznamu epidemiološko varnih držav ni več nobene države EU-ja ali schengenskega območja. Prav tako ni več zelena Srbija. Kar nekaj sprememb je na rdečem seznamu, kamor so uvrščene na primer celotna Avstrija (razen administrativne enote Koroška), 14 administrativnih enot Hrvaške in Italije, 16 administrativnih enot Madžarske, celotna Francija, Irska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija (razen administrativne enote Kanarski otoki), Švica ter Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Na rdeči seznam so na novo dodane tudi Gruzija, Jordanija in Tunizija, črtana je Namibija.

Odlok začne veljati tretji dan po objavi v uradnem listu.