Skupni seštevek vseh nepremičnin mariborske nadškofije pokaže ocenjeno vrednost slabih 26 milijonov evrov. Foto: MMC RTV SLO
Skupni seštevek vseh nepremičnin mariborske nadškofije pokaže ocenjeno vrednost slabih 26 milijonov evrov. Foto: MMC RTV SLO

Sodišče je odobrilo celo prehodno odredbo za vpis bančne hipoteke na cerkev sv. Alojzija na Glavnem trgu v Mariboru. Ocenjena je na 380.000 evrov, poroča POP TV.

Iz mariborske nadškofije so v četrtek sporočili, da je Pop TV nekorektno in netočno poročal o stanju Nadškofije Maribor in s tem hotel ustvariti vtis, kot da se celotno nepremično premoženje nadškofije že rubi in razprodaja. "Resnica je drugačna. Vpis predznamb hipotek na nepremično premoženje Nadškofije Maribor je posledica izdane predhodne odredbe, ki je v resnici pravni manever dveh bank upnic, ki sta zoper Nadškofijo Maribor sprožili postopka izvršbe, o katerih upravičenosti pa bo odločalo šele sodišce v pravdnem postopku," so poudarili.

Opozorili so, da sama predznamba hipoteke še ne pomeni hipoteke. Dodali so še, da se vodstvo nadškofije ves čas trudi z upniki doseči zunajsodno sporazumno rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse vpletene. "Takšno nekorektno poročanje medijev vnaša dvome in otežuje iskanje rešitve nastale situacije," so poudarili.

Jože Murko, ocenjevalec nepremičnin pri Dodomi, pravi, da tudi takšni objekti imajo vrednost in jih je mogoče prodati. "Tujina pozna tako ocenjevanje kot tudi promet. Navsezadnje se lahko raba tem objektom spremeni," je dejal.

S pomočjo podatkov geodetske uprave so na PO TV-ju zato seštevali, koliko so nadškofijske nepremičnine vredne. Edina nepremičnina brez hipoteke je ordinariat, vreden slabih 800.000 evrov. Že bližnja teološka fakulteta, vredna šest milijonov evrov, je v izvršbi. Nepremičninski agent pa pravi, da prodaja sploh ni nemogoča.

Nepremičnine vredne slabih 26 milijonov evrov
"Jaz mislim, da če se pojavi na trgu in če se najde interesent, ki bi za primerno ceno iz tega znal kaj narediti, da se da to prodati," pojasnjuje Branko Potočnik iz INSA nepremičnin.

V bližini so tudi škofijski študentski domovi, ocenjeni na tri milijone evrov, in gimnazija ter vrtec na Vrbanjski, vredna šest milijonov evrov, samostan Studenice, ovrednoten na 420.000 evrov, in grad Betnava.

Skupni seštevek vseh nepremičnin pokaže ocenjeno vrednost slabih 26 milijonov evrov. A zanje bodo, če jih bodo zdaj prodajali, na dražbi verjetno dobili precej manj. Izračuni pa kažejo, da škof beži pred dolgovi za več kot 30 milijonov evrov, kar je precej več od premoženja.

Na nepremičninah so za zdaj vpisani trije upniki
Upniki, tudi tisti s hipotekami, verjetno nikoli ne bodo poplačani v celoti. Premoženja ni dovolj in še del tega so deloma, kot denimo podjetje Betnava, prenesli na duhovnike brez premoženja. Poznavalci pa zadnja dejanja - ko upniki poskušajo svoje dolgove rešiti z vpisi na premoženje - že primerjajo z zadnjimi dnevi SCT-ja in drugih gradbenih velikanov pred stečajem, ko nihče vodilnim ni več verjel na besedo in so odšli na delo rubežniki, kar je v Mariboru le še vprašanje časa.

Na nepremičninah so za zdaj vpisani trije upniki. Banka Sparkasse z dvema milijonoma evrov, banka BKS s 5,6 milijona evrov in manjše podjetje Mollier z zahtevkom 25 tisoč evrov - skupaj 7,5 milijona evrov. Poleg tega ne smemo pozabiti še hipotek. Tako na nadškofiji kot na bankah ne pojasnjujejo, kolikšni so dolgovi za temi.