Janša se ni pritožil zoper sklep sodišča, s katerim je to zavrnilo zahtevo za izločitev večjega dela dokazov. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
Janša se ni pritožil zoper sklep sodišča, s katerim je to zavrnilo zahtevo za izločitev večjega dela dokazov. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer
Aleš Zalar
Zalar v dopisu preiskovalni komisiji ni navedel razlogov, zakaj ni sam odločil o odvezi molčečnosti za Igorja Zimiča. Foto: MMC RTV SLO

Obravnavi v sojenju v zadevi Patria, ki bi se moralo nadaljevati 17. in 24. oktobra, sta preklicani, je za STA potrdil odvetnik Janeza Janše, Franci Matoz. Hkrati je pojasnil, da se Janša ni pritožil zoper sklep sodišča, s katerim je to zavrnilo zahtevo za izločitev večjega dela dokazov. Matoz je pojasnil, da v spisu namreč ni nobene listine, ki bi jo bilo mogoče kakor koli šteti kot dokaz proti predsedniku SDS-a.

Matoz ugotavlja, da se s preklicem omenjenih dveh obravnav proces seli globoko v čas neposredno pred volitvami. Na sodišču ob tem pravijo, da odločno zavračajo "namigovanja, da je sojenje namenoma padlo v čas pred volitvami, da bi se s tem vplivalo na izide volitev".

Klajnškova zavrnila izločitev dokazov
Odvetnik Ivana Črnkoviča, Dejan Marković, je sredi septembra vložil zahtevo za izločitev velikega dela dokazov v zadevi Patria, zahtevo pa je pozneje dopolnil tudi Janšev odvetnik Matoz. Oba namreč menita, da nekateri dokazi v preiskavi Patria, pridobljeni v Avstriji in na Finskem, niso bili pridobljeni v skladu z ustavo in konvencijo o človekovih pravicah.

Sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani Barbara Klajnšek je zahtevo v začetku oktobra zavrnila, zoper zavrnitev pa sta se pritožila odvetnik Walterja Wolfa, Andrej Kac, in Črnkovičev odvetnik Marković.

Zimič svojega vira ni želel razkriti
Z ozadjem zadeve Patria se ukvarja tudi preiskovalna komisija DZ-ja, ki je na zadnji seji zaslišala kriminalističnega inšpektorja Igorja Zimiča. Zimič je avtor uradnega zaznamka, v katerega je 11. septembra 2008 zapisal, da je v začetku septembra tistega leta prišel do delno zanesljivega podatka, da je Andrej Lasbaher povedal znancem, da je od poslovneža Walterja Wolfa prejel 2 milijona evrov. S tem denarjem naj bi nato Lasbaher začel izdajati brezplačnik Slovenski tednik.

Zimič je zatrdil, da v zaznamku ni nikjer navedel, da so Lasbaherjevi znanci njemu povedali, da je Lasbaher prejel denar od Wolfa. Kot je dejal, je le napisal, kar je slišal, in sam ne trdi, da je to res. Vira tega podatka Zimič ni hotel razkriti, pri tem pa se je skliceval na zakon o policiji, ki ga zavezuje k molčečnosti.

Predsednica komisije Eva Irgl je zato na Aleša Zalarja, ki vodi ministrstvo za notranje zadeve, naslovila zahtevo, da Zimiča odveže molčečnosti.

Minister lahko odveže policista molčečnosti
Zalar je v dopisu Irglovi pojasnil, da je ustavno sodišče glede tretjega in četrtega člena zakona o policiji, v zvezi s katerima komisija zahteva odvezo molčečnosti za Zimiča, odločilo, da je tretji člen v neskladju z ustavo, četrti pa delno razveljavljen.

Dopis Aleša Zalarja preiskovalni komisiji DZ-ja o zadevi Patria lahko v celoti preberete tukaj.

V nadaljevanju je zapisal, da "Ustavno sodišče Republike Slovenije nalaga, da do drugačne zakonske ureditve minister, pristojen za notranje zadeve, razreši delavca policije dolžnosti varovanja tajnosti podatka. Če minister meni, da obstajajo razlogi, iz katerih delavca policije deloma ali v celoti ni mogoče razrešiti dolžnosti varovanja tajnosti podatka, z razlogi za takšno mnenje najkasneje v roku osmih dni po prejemu zahteve seznani predsednika pristojnega višjega sodišča".

Ministrstvo z "določenimi zadržki"
Po Zalarjevih besedah na ministrstvu za notranje zadeve ocenjujejo, da so v predmetni zadevi glede razrešitve varovanja tajnosti podatkov določeni zadržki, zato bo v skladu z ustavno odločbo in zakonom o parlamentarni preiskavi zadeva odstopljena v odločanje predsedniku pristojnega višjega sodišča.

Kaj dejansko pomeni besedna zveza "določeni zadržki", Zalar ni pojasnil.

Vodja poslanske skupine SDS-a Jože Tanko je na vlado naslovil poslansko vprašanje o pravni podlagi za navzočnost pravobranilk in o morebitnih usmeritvenih navodilih za zastopanje države v tej zadevi. Zanimalo ga je, kateri državni organ zastopata v tej kazenski zadevi in kateremu državnemu organu poročata.


Tanko je dejal, da navzočnost državnih pravobranilk na sojenju predstavlja nesprejemljiv in protiustaven poseg v konkreten sodni postopek, saj v zadevi ni premoženjskopravnega zahtevka. Vlado je zato pozval tudi k oblikovanju stališča, ali njuna navzočnost predstavlja poseganje in vplivanje vlade v konkreten sodni postopek.


Vlada je na seji sprejela odgovor na to poslansko vprašanje. Kot so zapisali, v zadevi Patria kot oškodovanec v imenu države nastopa ministrstvo za obrambo. Državno pravobranilstvo o zadevi in procesnih dejanjih na sodišču predstavnike Morsa tudi obvešča. Razlog za ekipno delo je po navedbah vlade v tem, da v kompleksnih in obsežnih zadevah pravobranilstvo oblikuje ekipe pravobranilcev, obenem pa mora zagotoviti kakovostno zastopanje tudi v primeru nepredvidene odsotnosti nosilca zadeve. Obsežnost zadeve namreč ne omogoča, da bi lahko pravobranilca, ki bi izostal neposredno ali pa nekaj dni pred obravnavo, nadomestil drug državni pravobranilec.


Kot še zagotavljajo, vlada v tej zadevi "ne vpliva ali posega v konkreten postopek, temveč se je državno pravobranilstvo na poziv sodišča udeležilo postopka kot zastopnik oškodovanca in ima zato možnost vložitve premoženjskopravnega zahtevka". Odločitev v predmetni kazenski zadevi pa bo v vsakem primeru sprejelo sodišče, so še zapisali.