Direktor UKC Ljubljana Simon Vrhunec je ravnal koruptivno, prav tako njegova predhodnica Darinka Miklavčič, pri  sodelovanju z izraelskim otroškim srčnim kirurgom, ki večino časa ni imel ustrezne licence. Foto: BoBo
Direktor UKC Ljubljana Simon Vrhunec je ravnal koruptivno, prav tako njegova predhodnica Darinka Miklavčič, pri sodelovanju z izraelskim otroškim srčnim kirurgom, ki večino časa ni imel ustrezne licence. Foto: BoBo

Šlo je za več let trajajočo protipravnost, ki pa je obenem – poleg nezakonite porabe javnih sredstev v vrednosti več kot milijona evrov – imela za posledico tudi to, da UKC še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih srčnih napak, s čimer so najbolj ogrožena prav življenja otrok in novorojenčkov, na katera se UKC Ljubljana sklicuje.

KPK
Simon Vrhunec za Odmeve o poročilu KPK
KPK ugotovila korupcijo v UKC-ju

"Z več kršitvami dolžnega ravnanja v obdobju 2007–2011 sta tujemu kirurgu dr. D. M. v nasprotju z veljavno zakonodajo in sprejetim programom dela prek avtorskih pogodb omogočila plačilo v vrednosti več kot 1,2 milijona evrov v obliki avtorskih honorarjev za 150 operativnih dni," je sporočil KPK.

Dolga protipravnost na račun javnih sredstev
S tem sta v nasprotju s svojimi dolžnostmi odgovorne in poslovodne osebe javnega zdravstvenega zavoda omogočila dalj časa trajajočo protipravnost na račun javnih sredstev, ki pa je obenem imelo za posledico tudi, da UKC Ljubljana še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih srčnih napak, ugotavlja KPK in dodaja: "Z omenjenimi ravnanji sta obe odgovorni osebi izpolnili vse znake korupcije, kot jo je določal Zakon o preprečevanju korupcije in jo od junija 2010 določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije."

Minister Gantar meni, da so ugotovitve zelo obremenilne
Ugotovitve komisije so po oceni ministra za zdravje Tomaža Gantarja resne, "veliko izhodov ali dvomov te ugotovitve pa pri odločitvah ne puščajo". Veliko prostora za razčiščevanje, saj je imel UKC po njegovem mnenju priložnost podati odziv na ugotovitve komisije KPK-ja.

Gantarju se tudi zdi primerno tudi, da skupaj z zdravniško zbornico opravijo nadzor glede strokovnega kot upravnega dela. Minister je tudi spomnil, da se je februarja glede izvajanja programa otroške kardiokirurgije sestal z vodstvom UKC in pristojnimi za to področje in ob tem je bilo veliko govora o smiselnosti izvajanja tega programa v UKC Ljubljana.

Problem izvajanja otroške kardiokirurgije pa po njegovem mnenju traja predlogo, že od leta 2007, pravih odgovorov pa da očitno še ni. Zato bi se bilo po njegovem mnenju smiselno še enkrat usesti "z odkritimi kartami" in pogledati, kakšne so realne možnosti za izvajanje tega progama. Sam ocenjuje, da je UKC Ljubljana vrhunska institucija, ki bi morala biti sposobna izvajati otroško kardiokirurgijo.

Vrhunec: Okoristil se nisem niti za evro
Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Simon Vrhunec pa je v izjavi po objavi ugotovitev KPK-ja zagotovil, da je ves čas svojega mandata deloval v korist bolnikov in UKC Ljubljana. "Nobena od trditev v poročilu, kar se mene tiče, ne drži," je zatrdil. "Okoristil se nisem niti za evro," je dodal.

Vrhunec je tudi zagotovil, da so takoj, ko so ugotovili pomanjkljivosti, "pridobili licenco in sklenili pravo pogodbo". Poleg tega je dodal, da so se "takoj, ko smo se soočili s tem, da je program drag, izpogajali za 40-odstotno znižanje cene".

Kirurg je operiral brez licence
V postopku je komisija ugotovila tudi, da je omenjeni tuji kirurg večino časa v Sloveniji operiral brez ustrezne slovenske licence in da je bil eden izmed zdravnikov (dr. Borut Geršak), ki je bil zadolžen za vzpostavitev sodelovanja z dr. D. M., že pred tem v osebnih in poslovnih stikih z dr. D. M. oziroma Sheba Medical Centrom iz Izraela, ki je matična organizacija dr. D. M.

Visoko tveganje za vpliv zasebnega interesa
S tem dejstvom je bila podana tudi visoka stopnja tveganja za vpliv zasebnega interesa na odločitve o reševanju problema pomanjkanja kardiokirurgov v UKC-ju Ljubljana. Tega tveganja (z vidika danes veljavnega Zakona o integriteti bi šlo za nasprotje interesov) so se odgovorne osebe UKC-ja zavedale oziroma bi se ga morale zavedati, vendar ga v nasprotju s svojimi dolžnostmi poslovodnih oseb javnega zavoda niso odpravile oziroma ustrezno obvladale.

KPK ne zmanjšuje prispevka kirurga pri reševanju življenj, toda ...
KPK se zaveda pomembnosti dela pediatričnih kardiokirurgov in zdravstvenega osebja nasploh, zato z ničimer ne ocenjuje strokovnih odločitev, prav tako ne zmanjšuje pomena in prispevka tujega kirurga dr. D. M. pri reševanju življenj. UKC Ljubljana je v postopku pred komisijo nezakonito stanje večkrat opravičeval prav z argumentom nujnosti reševanja človeških življenj. "Taka 'obramba' bi bila lahko tudi razumljiva, če ne bi ugotovljeno dejansko stanje obenem kazalo, da je šlo za več let trajajočo protipravnost, ki pa je obenem – poleg nezakonite porabe javnih sredstev v vrednosti več kot milijona evrov – imela za posledico tudi to, da UKC še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih srčnih napak, s čimer so najbolj ogrožena prav življenja otrok in novorojenčkov, na katera se UKC Ljubljana sklicuje."

Naj ukrepajo tudi drugi pristojni!
KPK je o ugotovitvah obvestil Svet UKC-ja Ljubljana, Strokovni svet UKC-ja Ljubljana, ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zdravstveni inšpektorat ter Računsko sodišče. Pričakuje, da v okviru svojih pristojnosti ustrezno ukrepajo. Že med samim postopkom pa je komisija del ugotovitev odstopila tako Inšpektoratu za delo kot Zdravstvenemu inšpektoratu, ki so prav tako v okviru svojih pristojnosti že ugotovili kršitve, še sporoča KPK.

Za odziv smo zaprosili tudi vodstvo UKC-ja.

Šlo je za več let trajajočo protipravnost, ki pa je obenem – poleg nezakonite porabe javnih sredstev v vrednosti več kot milijona evrov – imela za posledico tudi to, da UKC še danes nima usposobljenih lastnih kardiokirurgov za zdravljenje prirojenih srčnih napak, s čimer so najbolj ogrožena prav življenja otrok in novorojenčkov, na katera se UKC Ljubljana sklicuje.

KPK
Simon Vrhunec za Odmeve o poročilu KPK
KPK ugotovila korupcijo v UKC-ju