Po besedah ministrice za pravosodje Dominije Švarc Pipan so na ministrstvu že pristopili k celoviti analizi dejanskih potreb za poslovanje sodišč. Preverili bodo tudi, ali so razpoložljivi prostori optimalno uporabljeni. Foto: BoBo
Po besedah ministrice za pravosodje Dominije Švarc Pipan so na ministrstvu že pristopili k celoviti analizi dejanskih potreb za poslovanje sodišč. Preverili bodo tudi, ali so razpoložljivi prostori optimalno uporabljeni. Foto: BoBo

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je v odgovoru poslancu SDS-a Andreju Hoiviku zapisala, da ministrstvo za pravosodje ne skrbi le za prostorske razmere zaposlenih na ljubljanskih sodišč, ampak za ustrezne prostorske razmere za delo vseh pravosodnih organov po Sloveniji. V upravljanju imajo več kot 100.000 kvadratnih metrov uporabnih površin. Sredstva, ki jih je ministrstvo v zadnjih petih letih povprečno namenilo za potrebe naložbenega vzdrževanja, znašajo blizu šest milijonov evrov letno.

"Upravičenost gradnje nove sodne stavbe se je v preteklosti pogosto utemeljevala z argumentom prihranka pri najemninah poslovnih prostorov za delovanje sodišč v Ljubljani," je zapisala. Ta odliv iz proračuna je v zadnjih petih letih znašal povprečno štiri milijone evrov na leto. Finančna sredstva za gradnjo nove sodne stavbe so ob upoštevanju vpliva pričakovanih inflacijskih gibanj ocenjena na 200 milijonov evrov.

"To pomeni, da bi potreben vložek sredstev iz naslova prihrankov na najemninah poravnali v pol stoletja. To pa krepko presega življenjsko dobo nepremičnine, ki je s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ocenjena na 33 let," je pojasnila ministrica. Prihranek iz naslova najemnin ne bi zadoščal niti za pokrivanje obračunane amortizacije po predpisani triodstotni letni stopnji.

Po njenih besedah so zato že pristopili k celoviti analizi dejanskih potreb, tudi o tem, ali so razpoložljivi prostori optimalno uporabljeni. Na ta način želijo oblikovati smernice za kakovostno in sodobno zasnovo posameznih prostorov sodišč in sodišč kot celote. Pripravljajo tudi predlog meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe pravosodnih organov.

Končali pa so 1. fazo gradnje prostorskega informacijskega sistema, ki bo "omogočal kakovostnejše spremljanje in odločanje ter učinkovitejše načrtovanje upravljanja in investiranja v prostore pravosodnih organov". Za izboljšanje in posodobitev delovnih razmer pa je ministrstvo nabavilo videokonferenčno in pripadajočo opremo za razpravne dvorane, je v odgovoru še zapisala Švarc Pipan.

V zadnjem proračunu brez predvidenih sredstev za novo sodno stavbo

Sredi decembra je Dnevnik poročal, da so se na ministrstvu za pravosodje odločili, da pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije z izbranim arhitekturnim birojem Bevk Perović za gradnjo nove sodne stavbe v Ljubljani ne podpišejo. Takrat so presodili, da trenutni javnofinančni položaj ne omogoča izvedbe tako velikega zalogaja.

Vlada je sicer sredstva za projektiranje sodne stavbe ob Dunajski cesti ukinila s proračunskim svežnjem za leti 2023 in 2024, ki ga je državni zbor potrdil konec novembra. Če je bilo v prejšnji različici proračuna za leto 2023 za projektiranje objekta predvidenih sedem milijonov evrov, po načrtu razvojnih programov pa bi za gradnjo v letih 2024 in 2025 namenili še 95 milijonov evrov, po zadnjih spremembah v letih 2023 in 2024 za projekt ni namenjen niti evro.

Projektanti so sicer računali, da bi nova sodna stavba stala 135 milijonov evrov.