Boštjan Škrlec in Aleš Zalar. Foto: BoBo
Boštjan Škrlec in Aleš Zalar. Foto: BoBo

Zadeva je resna, ima resen odziv v javnosti in prav je, da v skladu s svojimi pristojnostmi Državnotožilski svet oceni, kako huda je ta zadeva in poda predlog za ustrezne postopke.

Predsednik vlade Miro Cerar
Zvonko Fišer
Zaradi zahtevnosti in resnosti obravnavane zadeve poročila ne bo mogoče pripraviti do seje, ki je sklicana za 22. april, zanesljivo pa bo to mogoče do naslednje seje, ki bo maja, sporoča državnotožilski svet. Foto: BoBo
Cerar pozval k preučitvi očitkov zoper Fišerja

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je od predsednice državnotožilskega sveta Alenke Mežnar zahteval pripravo poročila "o zatrjevanih kršitvah" predpisov generalnega državnega tožilca Fišerja. Pričakuje tudi, da se bosta najprej predsednica sveta, nato pa še sam svet v najkrajšem mogočem času izrekla o kršitvah. Obe zahtevi podpira tudi premier Miro Cerar. Dozdajšnje ugotovitve treh organov o imenovanju Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva kažejo, da je prišlo do kršitve predpisov, ugotavljajo na pristojnem ministrstvu. Po njihovem mnenju pri tem ugotovitve predstavljajo "dovolj resno in zadostno podlago, da se o zadevi v najkrajšem možnem času izreče najprej predsednica državnotožilskega sveta, nato pa še državnotožilski svet".

Zaradi zahtevnosti in resnosti obravnavane zadeve poročila ne bo mogoče pripraviti do seje, ki je sklicana za 22. april, zanesljivo pa bo to mogoče do naslednje seje, ki bo maja, sporoča državnotožilski svet.

V tožilskem društvu Fišerju izrekajo podporo
Oglasili so se tudi v izvršilnem odboru Društva državnih tožilcev Slovenije, kjer pravijo, da Fišer na podlagi dosedanjega dela uživa njihovo polno zaupanje. Ob tem opozarjajo, da komisija za preprečevanje korupcije obravnava sum korupcije v postopku, ki ni primerljiv z zahtevami in standardi kazenskega postopka.

Tudi strokovna javnost je že večkrat opozorila na pomanjkljivosti naše protikorupcijske zakonodaje, pravijo v društvu. Da so posamezne določbe, po katerih komisija deluje, lahko ustavnopravno sporne, kažejo tudi nekatere odločitve najvišjih sodišč in številne pobude za presojo ustavnosti, poudarjajo. Izvršilni odbor društva zato pričakuje, da bodo pristojni organi čim prej odpravili zakonske pomanjkljivosti zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

SDS: Logična bi bila le razrešitev
"Absurdno je, da v tej državi ni, razen državnotožilskega sveta, nikogar, ki bi lahko začel postopek razrešitve generalnega državnega tožilca," je v torek dejal poslanec SDS-a Vinko Gorenak. Po njegovih navedbah je Slovenija "v tem trenutku edina država, ki ima na vrhu tožilstva osebo, ki je ravnala koruptivno." Zato ima zdaj vladajoča levica, tako Gorenak, le dve zakoniti možnosti za razrešitev Fišerja. Tako lahko pritisne na državnotožilski svet, da bi ta začel postopek za Fišerjevo razrešitev.

KPK je, kot je znano v petek objavil poročilo o nadzoru nad zaposlitvijo Škrleca na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva. Pri tem je ugotovil, da sta Fišer in nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar ravnala koruptivno, ker sta s kršenjem zakonodaje Škrlecu z imenovanjem omogočila nepremoženjsko korist.

Zalar: Sprožil bom vse potrebne postopke
Dopoldne se je na navedbe in objave po razkritju KPK-ja znova odzval nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar in predvsem proti (nekdanji sestavi) KPK-ju usmeril devet konkretnih obtožb o domnevnih kršitvah zakonov ter domnevni uporabi policijskih pooblastil na strani KPK-ja ter očitek, da naj bi KPK deloval tudi pod "političnimi pritiski Vinka Gorenaka". V spisu KPK-ja se namreč "nahaja več dokumentacije o političnih pritiskih Vinka Gorenaka na KPK kot listin, ki jih je KPK uporabil kot dokaz," navaja Zalar.

Nekdanji in trenutni sestavi komisije očita kopico postopkovnih nepravilnosti. Tako naj bi med drugim KPK "brez zakonskega pooblastila in v nasprotju s postopkovnimi navodili Vrhovnega sodišča izvajala tajni dokazni postopek in zasliševala priče, ki sem jih predlagal tako, da je zaslišanje potekalo na prostem, v kavarni pod ploščadjo Maksimarketa v Ljubljani".

Obregnil se je tudi ob predsednika komisije Boriasa Štefaneca, ki bi se moral pri "odločanju po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije izločiti zaradi pristranosti, saj bi lahko šlo za njegov revanšizem do Generalnega državnega tožilca, ker slednji Štefaneca ni podprl kot kandidata za tožilca," še trdi minister v vladi Boruta Pahorja.

"Iz vsega navedenega sklepam, da so osebe, ki so delovale v imenu in za račun KPK-ja, zavestno ravnale protipravno in morda tudi koruptivno, zato bom v nadaljevanju sprožil vse potrebne postopke," napoveduje.

Zadeva je resna, ima resen odziv v javnosti in prav je, da v skladu s svojimi pristojnostmi Državnotožilski svet oceni, kako huda je ta zadeva in poda predlog za ustrezne postopke.

Predsednik vlade Miro Cerar
Cerar pozval k preučitvi očitkov zoper Fišerja