Pri Delavski svetovalnici že dalj časa opozarjajo na to, da državne institucije pri naročanju čistilnih storitev ne upoštevajo socialnega položaja delavk. Foto: BoBo
Pri Delavski svetovalnici že dalj časa opozarjajo na to, da državne institucije pri naročanju čistilnih storitev ne upoštevajo socialnega položaja delavk. Foto: BoBo

Kot je pojasnil Goran Lukić iz svetovalnice, je bilo edino merilo razpisa, ki ga je objavilo ministrstvo, cena. Prispele so štiri prijave, cenovni razpon med najcenejšo in najdražjo ponudbo pa je bil po Lukićevih besedah neobičajno velik. Pri najugodnejši ponudbi je cena namreč znašala dobrih 194.000 evrov, pri najdražji pa dobrih 379.000 evrov. "Zdaj pa naj nekdo razloži, kako je lahko za storitev, ki je tako predvidljiva, kot je čiščenje - prostori se ne spreminjajo iz dneva v dan - razpon ponudb tako velik," je poudaril Lukić in dodal, da najcenejši ponudnik stroške najverjetneje znižuje na račun izkoriščanja delovne sile.

Na drugi strani je Lukić izpostavil Slovensko narodno gledališče (SNG) Drama Ljubljana, ki je z javnim naročilom želelo pridobiti izvajalca zasebnega varovanja. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, dostopne prek spletnega portala eNaročanje, so bila merila vrednost ponudbenega predračuna, stopnja fluktuacije v zadnjem letu, povprečna mesečna bruto plača varnostnika - receptorja, certifikat kakovosti in popust za predčasno plačilo.

Priporočila je upošteval SNG
Ponudniki so po Lukićevih besedah takšnim merilom odločno nasprotovali, češ da denimo stopnja fluktuacije v podjetju ne more vplivati na kakovost opravljenega dela, a so pri SNG-ju vztrajali, da so le upoštevali priporočila za upoštevanje socialnih in družbenih vidikov pri javnem naročanju, ki jih je pripravil direktorat za javno naročanje.

Ta deluje pod okriljem ministrstva za javno upravo in celo v istih prostorih kot ministrstvo, zato je po Lukićevem mnenju paradoksalno, da je ministrstvo izvedlo javno naročilo za čiščenje prostorov direktorata v nasprotju s priporočili, ki jih je pripravil ta direktorat. "V Delavski svetovalnici ves čas opozarjamo, da je osnova za potencialno izkoriščanje delavcev sama država, ki kot edino merilo v javnih naročilih navaja najnižjo ceno. Žal je šlo po tej poti tudi ministrstvo za javno upravo," je dejal Lukić.

Razširitev socialne klavzule
Delavska svetovalnica pristojne tako poziva k popravkom zakona o javnem naročanju. Kot je povedala Laura Orel iz svetovalnice, se med drugim zavzemajo za to, da bi pogodbe za javna naročila vključevale tudi odgovornost naročnika. Prizadevajo si za razširjeno socialno klavzulo, ki bi vsebovala standarde dela in kjer bi bilo natančno opredeljeno, pod kakšnimi pogoji delajo delavci izvajalca naročila. "Že sam naročnik bi denimo opredelil število delavcev, ki naj bi delali na določeni lokaciji," je pojasnila Orlova.

Naročnik bi moral po njihovem mnenju med drugim tudi spremljati zagotavljanje pravic iz dela za izvajalčeve delavce, določena bi morala biti bančna garancija za primer kršitve določb socialne klavzule, predvsem pa bi morali določiti odgovornost naročnika za primer kršitve določb iz te klavzule, je še dejala Orlova. V svetovalnici vse naročnike, ki najemajo zunanje izvajalce, že nekaj časa pozivajo tudi, naj vse njihove delavce neposredno zaposlijo.

Ministrstvo: Sledimo zakonu o javnem naročanju
Z ministrstva za javno upravo so medtem pojasnili, da je bila cena izvajalca sicer najnižja, vendar glede na celoten kompleks upravnega centra sprejemljiva. Dodali so, da je ministrstvo v celoti sledilo zakonu o javnem naročanju. Ta z izjemo določenih storitev cene kot edinega merila ne prepoveduje, prav nasprotno, menijo na ministrstvu, že sama evropska javnonaročniška zakonodaja določa, da morata biti strošek ali cena vedno del kriterija. Pri tem pa ima naročnik tudi druge vzvode, s katerimi lahko zagotovi kakovostno izvedbo storitev oz. izbiro kakovostnega izvajalca, npr. s tehničnimi specifikacijami, s postavitvijo pogojev za sodelovanje, preteklimi izkušnjami itd.

Prav tako mora naročnik slediti določbam glede preverjanja neobičajne nizke cene, pri čemer pa ta institut ne pomeni, da naročnik vedno preveri najnižjo ponudbeno ceno kot neobičajno nizko, ampak mora preveriti ceno, ki se zdi neobičajno nizka, če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v povezavi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, in tudi če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Na ministrstvu so obenem zapisali, da so se prav na področju storitev čiščenja 12. julija sešli s predstavniki sekcije čistilcev objektov Obrtne zbornice Slovenije, kjer so ministrstvu predstavili priročnik Izbira najboljše vrednosti - priročnik za zasebne in javne organizacije, ki oddajajo naročila za čistilne storitve.