Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Z ministrstva odgovarjajo, da je želja po povečanju vpisa prišla iz stroke, in ne vlade.

V Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) so na vlado in univerzi v Ljubljani in Mariboru naslovili odprto pismo, v katerem poudarjajo, da univerze po ustavi uživajo avtonomijo, vodstva univerz pa so njeni varuhi. Zato se jim zdi nesprejemljiv postopek, ko je vlada tik pred sprejemom soglasja k razpisu za vpis na obe univerzi poslala dopis, v katerem ju je pozvala k dvigu vpisnih mest za študijske programe radiologije in psihologije v Ljubljani in Mariboru.

V odgovor na dopis sta bili na obeh univerzah takoj sklicani dopisni seji senata univerze. Razpis je bil še isti dan spremenjen in poslan na vlado. Ozadij dogajanj znotraj univerz v sindikatu ne poznajo, vendar je po njihovem mnenju popolnoma nesprejemljivo že samo dejstvo, da se je kaj takega lahko zgodilo zadnji dan in "brez vednosti organov obeh filozofskih fakultet".

Sorodna novica Več študijskih vpisnih mest na radiološki tehnologiji in psihologiji

Sindikalisti zahtevajo odgovor

V VSS-ju zahtevajo odgovor vlade in vodstev obeh univerz, po kakšnih kriterijih so psihologijo določili za deficitarni poklic, in jih pozivajo, da objavijo dokumente s strokovno utemeljitvijo, na kateri podlagi so sprejeli odločitev za povečanje števila vpisnih mest na študijskih programih psihologije, vključno s finančnim načrtom in navedbo vira.

Z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije so sporočili, da so vedeli, da je univerza zaznala potrebo po povečanju števila vpisnih mest na programih psihologija in radiološka tehnologija ter jih želeli povečati, vendar za to filozofska in zdravstvena fakulteta nista imeli ustreznih materialnih pogojev. Univerza zato ni dvignila števila razpisanih mest. Na seji vlade je zato potekala razprava, da bi lahko ministrstvo za visoko šolstvo ponudilo pomoč pri izvedbi povečanja števila vpisnih mest, so navedli.

Zato je ministrstvo obema univerzama predlagalo, da povečata število vpisnih mest, kar sta tudi potrdili. "Vlada je nato dala soglasje k razpisu za vpis. Želja po povečanju vpisa je torej prišla iz stroke, in ne vlade. Sredstva pa bo ministrstvo zagotovilo v okviru financiranja študijske dejavnosti z dodatnimi sredstvi," so še dodali na ministrstvu.