Nakup prenosnih računalnikov je bil deležen številnih kritik tako glede njihove izbire kot nedorečenih meril za razdelitev. Foto: Pixabay
Nakup prenosnih računalnikov je bil deležen številnih kritik tako glede njihove izbire kot nedorečenih meril za razdelitev. Foto: Pixabay

Merila za razdelitev dela prenosnih računalnikov, ki od novembra stojijo v skladišču v Logatcu, je določilo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je ministrstvu za digitalno preobrazbo posredovalo seznam upravičenih šol in zavodov ter število prenosnikov, do katerih je vsaka ustanova upravičena.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je upravičene šole in zavode o tem obvestilo z dopisom 21. februarja in jih pozvalo, da interes za prenosnike izkažejo do 1. marca. Kot so sporočili z ministrstva, so novi prenosni računalniki glede na želje posamezne ustanove na voljo z naloženim odprtokodnim operacijskim sistemom Linux Pop OS, kar je v skladu z nacionalno digitalno strategijo Digitalna Slovenija 2030, ali brez naloženega operacijskega sistema.

Sorodna novica NSi: Nakup 13.000 prenosnikov negospodaren. Ministrstvo: Kupljeni računalniki dovolj dobri.

Doslej se je na poziv odzvalo 111 od 146 upravičenih šol in zavodov. Na podlagi zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na ministrstvu pripravljajo dogovore z ustanovami. Po izteku roka za izkaz interesa bo sledila razdelitev prenosnikov.

Preostalih 10.000 prenosnikov bo po navedbah ministrstva razdeljenih na podlagi javnega poziva, ki ga bo objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS po sprejetju novele zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki je 16. februarja prestal prvo obravnavo DZ-ja.

Zaradi nakupa vložena tudi interpelacija ministrice

Nakup 13.000 prenosnikov za 6,5 milijona evrov je bil povod za vložitev interpelacije zoper ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Poslanci SDS-a so med očitki navedli sum storitve kaznivega dejanja nevestnega dela, sum oškodovanja davkoplačevalcev zaradi negospodarnega nakupa 13.000 računalnikov in zavajanje javnosti glede tega nakupa. Podporo interpelaciji so napovedali tudi poslanci NSi-ja.

Postopek predhodnega preizkusa nakupa prenosnikov je na začetku leta sprožila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).