Osamosvojitev Foto:
Osamosvojitev Foto:

S profesorjem sodobne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani smo ob dnevu državnosti namreč obudili spomin na slovensko osamosvojitveno obdobje. Pot po tem delčku zgodovine smo začeli z razlogi za odločitev Slovenije, da zapusti Jugoslavijo, nadaljevali pa z Majniško deklaracijo in Temeljno listino, vlogo civilne družbe, plebiscitom, desetdnevno vojno in prvimi leti nove države. Ob koncu smo Repeta povprašali še, kako živ je spomin na osamosvojitveni čas, in ga poprosili za oceno na temo zgodovine, ki jo Slovenija piše danes.