Darko Muženič. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Darko Muženič. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Upravno sodišče je odločilo, da je bila razrešitev Darka Muženiča z direktorskega položaja nezakonita, kar si tako Muženič kot njegov odvetnik Uroš Leben razlagata, kot da "je on še zmeraj imenovan na podlagi sklepa o imenovanju iz leta 2019 na funkcijo direktorja NPU-ja. V zvezi s tem smo prejšnji teden tudi poslali dopis policiji, da predlagamo, da ga premestijo nazaj na delovno mesto direktorja NPU-ja."

V sredo pa je bil objavljen nov razpis za direktorja, čeprav so mu še v petek iz policije z dopisom zagotovili, da so pristopili k realizaciji tega sklepa. Zato so, kot pravi Leben, že podali predlog za zaustavitev razpisa. "Smo pripravili predlog za izdajo začasne odredbe, ki je bil danes tudi posredovan na delovno in socialno sodišče, kjer poteka še spor o njegovi premestitvi na drugo delovno mesto. Tako da bomo morali očitno počakati na odločitev sodišča v tej zadevi."

Razpis pa je zanimiv tudi zaradi tega, ker so v njem spremenili razpisne pogoje. Po novem zdaj niso več potrebne vodstvene izkušnje, temveč le delovne. Očitno pogoji, ki so pisani na kožo sedanji v. d. direktorja Petri Grah Lazar, ki bo tako izpolnjevala pogoje za direktorsko mesto.

Predavatelj na fakulteti za varnostne vede Miroslav Žaberl je glede tovrstnega spreminjanja pogojev jasen: "In če je sedanji razpis dejansko prilagojen enemu kandidatu, potem pa lahko to ocenim nič drugače kot za kadrovsko korupcijo, ki je popolnoma nesprejemljiva."

Na policiji sicer pojasnjujejo, da še vedno preučujejo različne možnosti za realizacijo sodbe in da v povezavi s tem odločitev še ni bila sprejeta. Dejavnosti v povezavi z uresničitvijo sodbe pa da potekajo ločeno od postopka javnega natečaja za direktorja NPU-ja.

Policija: To ne drži

Na policiji pravijo, da to ne drži, da so pogoji spremenjeni, in to v korist točno določene kandidatke, piše Slovenska tiskovna agencija; saj da so pogoji, ki so za zasedbo delovnega mesta direktor Nacionalnega preiskovalnega urada določeni v javnem natečaju, ki je bil objavljen 27. oktobra, povsem enaki pogojem, ki so bili za zasedbo tega delovnega mesta določeni v vseh v zadnjem obdobju objavljenih javnih natečajih, vključno s prejšnjim.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, so v javnih natečajih vedno določeni izključno in samo tisti pogoji, ki jih za posamezno delovno mesto določa veljavna zakonodaja in so posledično opredeljeni v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. "Glede na to, da v skladu z veljavno zakonodajo vodstvene delovne izkušnje niso pogoj za zasedbo delovnega mesta direktor Nacionalnega preiskovalnega urada, te niso bile niti v tem niti v prejšnjih javnih natečajih za to delovno mesto izrecno zahtevane od kandidatov," so zapisali.

Ob tem so dodali, da standardi uradniškega sveta, po katerih preverja usposobljenost uradnikov na položajih v državni upravi, določajo, da naj bi kandidat praviloma izpolnjeval pogoj treh let vodstvenih izkušenj na področju, za katerega kandidira, ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju. V vseh javnih natečajih za položaje, ki jih objavi ministrstvo za notranje zadeve, pa je jasno navedeno, da morajo kandidati svoji vlogi priložiti tudi v celoti izpolnjeni življenjepis, iz katerega mora biti posebej razvidno izpolnjevanje vodstvenih in delovnih izkušenj v skladu s temi standardi.

Muženič zahteva ustavitev razpisa