Foto: Twitter/MORS
Foto: Twitter/MORS

Na ministrstvu za obrambo so za MMC še pojasnili, da bodo pristanku prvega letala air tractor v Sloveniji sledili kakovostni pregled in postopki registracije.

Minister za obrambo Marjan Šarec je s podjetjem Air Tractor Europe SL Rafael sredi aprila podpisal pogodbo za nakup štirih letal za gašenje požarov.

Vrednost nakupa skupaj z DDV-jem je nekaj več kot 23 milijonov evrov, vsako od letal pa bo lahko prevažalo več kot 3000 litrov vode.

Obrambno ministrstvo je v sporočilu za javnost pojasnilo še, da imajo letala razpon kril 18 metrov, dolga so 10,9 metra, visoka pa 4,9 metra. Njihov rezervoar za vodo ima prostornino 3028 litrov, za vzlet pa na kopnem potrebujejo 600 metrov dolgo stezo (oz. 1005 metrov v primeru ovir v višini 15 metrov), na vodnih površinah pa ta znaša 670 metrov (oz. 1707 m v primeru ovir v višini 15 metrov).

Enota za gašenje požarov bo posebna enota znotraj uprave za zaščito in reševanje, letala bodo registrirana kot civilna. Slovenija pa bo omenjena letala dala tudi v skupno floto Evropske unije za namene pomoči drugim državam pri gašenju požarov, so še povedali ob podpisu pogodbe 17. aprila.

Po pojasnilih obrambnega ministrstva bodo letala najprej pilotirali vojaški oz. zainteresirani piloti, zaposleni v državni upravi. Uprava bo sistematizirala tudi delovna mesta tehnikov in inženirjev vzdrževanja, ko bo zmogljivost za gašenje iz zraka popolnoma vzpostavljena. Do takrat pa namerava ministrstvo tehnično vzdrževanje zagotavljati s pomočjo zunanjih izvajalcev.

Letala bodo vodo lahko zajemala tudi na zaščitenih območjih

Ministrstvo za naravne vire in prostor je glede ugibanj, ali bodo letala za gašenje požarov sploh lahko zajemala vodo na vodnih površinah, za STA pojasnilo, da zakonodaja to dopušča, tudi na območjih z naravovarstvenim statusom. Lani je tako vodo v Bohinjskem jezeru že zajemal hrvaški canadair.

Po navedbah ministrstva zakon o ohranjanju narave v 10. členu že vsebuje izjemo za primere zajemanja vode za namen gašenja iz zraka. V primeru tovrstnih nujnih ukrepov se namreč ne uporabljajo določbe zakona o dolžnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot.

Izjema začne veljati od trenutka nastanka naravne ali druge nesreče do dneva, ko pristojni organ odloči, da so zagotovljeni pogoji za prenehanje intervencije, so še navedli pri ministrstvu za naravne vire in prostor.

Zajem vode izbere vodja letala na predlog vodje intervencije

Uprava za zaščito in reševanje pa je za STA pojasnila, da ko zrakoplov zajema vodo za gašenje iz odprtih stoječih ali tekočih voda, mesto za zajem izbere vodja zrakoplova na predlog vodje intervencije. Pri tem mora vodja intervencije določiti reševalca, ki je pristojen za vodenje zrakoplova z vizualnimi znaki, in reševalca, ki je pristojen za organizacijo in fizično zavarovanje mesta odvzema vode. Takšen primer je bilo mogoče v živo opazovati lani, ko je vodo v Bohinjskem jezeru zajemal hrvaški canadair, ki je pomagal gasiti požar na Potoški gori.

V polmeru 50 metrov od mesta zajema vode ne sme biti nepooblaščenih oseb, niti ovir, če navodila ne določajo zahtevnejših pogojev. So pa ob tem na upravi pojasnili, da se bodo pristojni organi ob morebitni potrebi po spreminjanju predpisov ob razvoju zmogljivosti za gašenje iz zraka usklajevali in oblikovali ustrezne predloge.

Na upravi za zaščito in reševanje so še pojasnili, da bodo v okviru navodil in postopkovnikov za gašenje iz zraka določili potencialne lokacije za zajem vode, ki bodo primerne za konkreten tip letala. Glavnina polnjenja letal z vodo pa se bo izvajala na mestih za oskrbo na letališčih.