Predsednica novega gibanja hkrati ni članica nove stranke. Foto: BoBo
Predsednica novega gibanja hkrati ni članica nove stranke. Foto: BoBo

Verjamem, da se bodo spremembe zgodile, ko bo kritično število pri sebi ugotovilo, da smo ključni nosilec sprememb v družbi, ki jo želimo živeti.

Hermina Krt, podpredsednica stranke
Ustanovitvena skupščina Gibanja za trajnostni razvoj
Zbrani na ustanovitveni skuščini TRS-ja. Foto: MMC RTVSLO/Aljoša Masten

Ne zapirajte se vase, ne delajte le zase. Ostali boste brez zaklonišča.

Manca Košir
Matjaž Hanžek, Hermina Krt in Dušan Plut
Vidni člani TRS-ja so tudi Dušan Plut, Hermina Krt in Matjaž Hanžek. Foto: MMC RTVSLO/Aljoša Masten

Sem bolj ubogljiv kot Manca, še posebej če mi ženske ukazujejo.

Matjaž Hanžek, predsednik stranke
Ustanovna skupščina gibanja za trajnostni razvoj (TRS)
Gibanje TRS je ekološko usmerjeno. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
Gibanje za trajnostni razvoj
Najvidnejša ustanovitelja Koširjeva in Hanžek. Foto: BoBo
TRS na strankarsko sceno

Društvo računa, da bo še danes in jutri zbralo 200 overjenih ustanovnih izjav na upravnih enotah ter v petek z vso potrebno dokumentacijo podalo vlogo za registracijo stranke. Težava lahko nastane pri upravnem organu, ki si lahko vzame 30 dni časa za obdelavo vloge. V društvu računajo, da bo upravni organ "marljivejši" in vlogo do 15. oktobra obdelal. Vsi, ki kandidirajo, morajo namreč do 45 dni pred volitvami prijaviti transakcijske račune. Kandidatnih list še niso izpolnili z imeni - imenovanje kandidatov za poslance državnega zbora so namreč pustili v presojo članstvu, da se najde tiste, ki so "dejansko izvoljivi". Štiriodstotni volilni prag za vstop v parlament zahteva okoli 50.000 glasov na volitvah.
Manca Košir je uvodnem nagovoru zbranim v Hotelu Union povedala, da živimo v fantastičnem času, v katerem se dogajajo strahotne spremembe. Po njenem mnenju prevladujejo sebični individualizem, nadvlada elit in produktivistična miselnost. Odgovor mora biti zavest, da so blaginja vseh, zavezanost k etiki in odgovornost drug do drugega edino zagotovilo preživetja, je dejala nabito polni dvorani, kjer je prevladovalo navdušenje.

Vabljeni k branju:
"Želimo, da bi Slovenija postala trajnostno ena najuspešnejših držav na planetu"

"Radostno gledam, da se dvigujemo tudi pri nas, take energije še nisem doživela. Prebujajo se stotine ljudi, ki hočejo ugrabljeno državo nazaj," je dejala navzočim. Predstavila je nekaj osnovnih smernic njihovega programa (ki je sicer še v izdelavi in soustvarjanju), med drugimi vanje spadajo 100-odstotna samooskrba, Slovenija kot narodni park, socialna pravičnost, predvsem pa trajnostni razvoj.

Hanžek: Naj se ne razvija le finančni sektor
Člani iniciativnega odbora so si razdelili področja priprave programa. Matjaž Hanžek se je posvetil političnemu in družbenemu. Njegovo osnovno izhodišče je sočasno razvijanje različnih delov družbe: različnih slojev, regij ... "Ne more se razvijati samo en del, kot se je v preteklosti zgodilo, da se je razvijal samo finančni sektor," je opozoril.

Zavzel se je za javno in splošno enako dostopno zdravstvo in izobraževanje, temelječe na solidarnosti. Z izobraževanjem se dvigneta kritično razmišljanje in sposobnost za iskanje rešitev, zdravje pa je temeljna vrednost, ki pomembno vpliva na kakovost življenja.
Socialna varnost bi po Hanžkovem mnenju morala najprej temeljiti na zaposlenosti in pravici do dela, ki omogoča preživetje - šele potem pride pomoč tistim, ki začasno ali trajno ne zmorejo delati. Ker je družba vse bolj dolgoživa, terja medgeneracijsko sožitje po Hanžkovih besedah posebno pozornost. "Starejši ne smejo biti stigmatizirani, krivci za ekonomske probleme," je dejal.
"Stare gospodarske panoge se sesuvajo"
Gospodarstvu se je posvetila članica iniciativnega odbora, bančnica Hermina Krt. Kot edino možnost za razvoj pravičnejše, bolj odprte družbe je izpostavila trajnostni razvoj, spremembe pa se morajo najprej zgoditi "v nas samih". Svet postaja ena skupnost, kjer smo vsi odvisni drug od drugega, je dejala Krtova, ob tem pa poudarila, da konkretnih programskih rešitev in ciljev za gospodarstvo še niso izdelali - v gibanju bodo namreč "skupaj rasli" in skupaj ustvarjali program.
Vsekakor pa morata tako družba kot gospodarstvo stopiti na pot nove paradigme, nove družbene pogodbe z najširšim konsenzom. Prioriteta so pravičnejša porazdelitev blaginje ter srečni državljani, za kar mora odgovornost prevzeti država. Predvsem mora skrbeti za enakost pred zakoni, obenem pa poskrbeti za nova delovna mesta, dostojno plačilo - šele potem lahko režemo plače in pravice ter javni sektor, je dejala in dodala: "To so socialni korektivi, ki delujejo, ko ne deluje država."

Krtova priložnost vidi v t. i. novih panogah, kot so ekološki in zdraviliški turizem, izboljšanje samooskrbe, storitve na področju staranja prebivalstva, obnova za energetsko varčnejše objekte. Stare, tradicionalne panoge se namreč po njenem mnenju sesuvajo, našo ekonomsko prihodnost pa moramo že zdaj graditi na novih temeljih, ki bodo obenem prispevali k sistemskemu okolju za trajnostno zasnovani razvoj.

Plut ostro proti TEŠ-u 6, za obnovo 4 & 5
Kot je pred dnevi dejal Dušan Plut, sicer ustanovni predsednik Zelenih Slovenije, je njihov namen čim prej priti v parlament, hkrati pa bodo ohranili dvoplastno organiziranost - na politični ravni stranka, na civilnodružbeni ravni gibanje.

Plut je poudaril, da gibanje ne bo samo okoljsko in socialno, pa tudi stranka ne bo samo "zelena", temveč večplastna, iskala pa bo ravnotežje med socialnim, ekonomskim in okoljskim razvojem. Ostro in kritično je nastopil do projekta TEŠ 6 ter se zavzel za alternativo: obnovo in nadgradnjo blokov TEŠ 4 in TEŠ 5. "Tokrat si prihodnosti ne bomo pustili ugrabiti," je napovedal.

Stranka pod nadzorom gibanja ...
Kot je pojasnil Plut, je ta projekt politična inovacija, saj bo stranka pod nadzorom gibanja, "ne krog, temveč elipsa". Usoda stranke pa je še vedno negotova. Na današnjem ustanovnem odboru se lahko navzoči namreč lahko odločijo za ustanovitev stranke, pravno-formalno pa je treba najprej oddati najmanj 200 podpisov na upravnih enotah.
... če bo ustanovljena pravočasno
Po Plutovih besedah se do volitev 4. decembra "lovi" veliko rokov, kjer štejejo ne dnevi, temveč "skoraj že ure". Posledično je scenarij, da Stranke za trajnostni razvoj na predčasnih volitvah ne bo, še vedno mogoč.


Verjamem, da se bodo spremembe zgodile, ko bo kritično število pri sebi ugotovilo, da smo ključni nosilec sprememb v družbi, ki jo želimo živeti.

Hermina Krt, podpredsednica stranke

Ne zapirajte se vase, ne delajte le zase. Ostali boste brez zaklonišča.

Manca Košir

Sem bolj ubogljiv kot Manca, še posebej če mi ženske ukazujejo.

Matjaž Hanžek, predsednik stranke
TRS na strankarsko sceno