Andraž Teršek in Vasilka Sancin med razpravo. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Andraž Teršek in Vasilka Sancin med razpravo. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Najvplivnejši pravniki 2017
Letošnja podelitev priznanj. Foto: arhiv iusinfo.si
Izbranih 10 najvplivnejših pravnikov

Portal IUS-INFO je ob podelitvi priznanj desetim najvplivnejšim pravnikom pripravil okroglo mizo, na kateri so ti predstavili poglede na različna pravna vprašanja. Glede uresničevanja odločbe o meji s Hrvaško je bilo med drugim slišati, da jo bo morala Hrvaška prej ali slej priznati, glede spremembe ustave pa, da gre za obračun z otroki.


Jaklič: Ni vsak ustavni amandma korekten

Ustavni sodnik Klemen Jaklič je glede spreminjanja ustave v delu, ki govori o financiranju osnovnega šolstva, dejal, da o tem vprašanju ne more govoriti, saj bi lahko zadeva kdaj prišla pred ustavno sodišče, gre pa po njegovem mnenju pri vprašanju, ali je namesto uresničitve odločbe ustavnega sodišča dovoljeno spremeniti ustavo, za prvovrstno pravno vprašanje. Pri tem je odgovor odvisen od konkretnega primera. "Ni namreč mogoče reči, da je vsak ustavni amandma korekten že zgolj zato, ker je ustavni amandma, in ni mogoče reči, da je vsak ustavni amandma sporen," je dejal.

Avbelj ostro do ustavnih sprememb
Po mnenju ustavnega pravnika Mateja Avblja je ustavno odločbo s spremembo ustave dopustno "povoziti" le takrat, ko "bi se za samo ustavno odločbo lahko štelo, da je arbitrarna, in bi tudi širša javnost ocenjevala, da so ustavne sodnike pri odločanju vodili neki razlogi, ki so zunaj ustave".

Sam je do odločitve 60 poslancev, da bodo spremenili ustavo v delu, ki govori o financiranju osnovnega šolstva, kritičen. Po njegovi presoji se je parlamentarna večina s tem odločila obračunati z zelo konkretno in nadvse krhko manjšino, to je otroki, ki "so krivi samo zato, ker so njihovi starši uporabili pravico do svobode izobraževanja in se jih odločili vpisati v zasebno osnovno šolo". Če bo do spremembe ustave prišlo, "sem pripravljen trditi, da je s slovensko ustavno demokracijo konec", je dejal.

Pavliha: Arbitražna odločba se lahko uveljavi
Okroglo mizo je vodil ustavni pravnik Andraž Teršek. Glede odločbe arbitražnega sodišča o meji s Hrvaško ga je zanimalo, ali obstaja pravni način, po katerem bi Slovenija dosegla uresničevanje same odločbe. Profesor na fakulteti za pomorstvo in promet Marko Pavliha je menil, da obstaja. "V pogodbi o EU-ju je določeno, da članice na podlagi načela lojalnega sodelovanja spoštujejo in uresničujejo naloge in vrednote primarnega evropskega prava, ena izmed teh vrednot pa je tudi vladavina prava. Hrvaška to eklatantno krši. Zato bi morala Slovenija uporabiti 259. člen pogodbe o delovanju EU-ja in začeti postopek pred Evropsko komisijo. Po njenem odgovoru je nato mogoče vložiti tožbo pred sodiščem EU-ja," je dejal.

Sancinova: Hrvaško stališče nevzdržno
Mednarodna pravnica Vasilka Sancin je dejala, da je trenutno hrvaško stališče, da zaradi napake v postopku ne priznava sodbe, dolgoročno nevzdržno. "Edini, ki lahko odloča o veljavnosti postopka, je arbitražni tribunal sam, ki je že odločil, da je do kršitve prišlo, a da ta ne more biti razlog za neveljavnost postopka," je dejala. Povedala je, da se je v praksi že dogajalo, da države dolgo niso priznavale razsodbe arbitražnega sodišča, ko pa so o tem nazadnje povprašale meddržavno sodišče v Haagu, je to jasno povedalo, da je treba razsodbo spoštovati. Hrvaška bo morala tako prej ali slej priznati, da jo odločba sodišča obvezuje, je dejala.

Nussdorferjeva o 70-odstotni uspešnosti
Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je odgovorila na vprašanje, koliko zahtev za oceno ustavnosti je do zdaj na ustavno sodišče vložil varuh in kako uspešen je bil. Do zdaj je varuh vložil okoli 30 takšnih zahtev, uspešen pa je bil v okoli 70 odstotkih, je povedala. "Kadar se mora iti na ustavno sodišče, je prav, da se gre, saj varuh na tak način sporoča, kaj v državi ni v redu," je dejala. Glede obravnave tujcev oziroma prosilcev za azil, kar je postalo aktualno tudi ob nedavnem primeru sirskega begunca Ahmada Šamija, spomladi pa tudi ob deportaciji sirske družine na Hrvaško, pa je dejala, da bi lahko država večkrat uporabila "svojo diskrecijsko pravico".

Poleg omenjenih sodelujočih so bili med deset najvplivnejših pravnikov izbrani še Miro Cerar, Franci Matoz, Lucija Šikovec Ušaj in Boštjan M. Zupančič, ki pa se okrogle mize niso udeležili.

Izbranih 10 najvplivnejših pravnikov