Minister za pravosodje Goran Klemenčič je dejal, da želijo s predlogom zakona o Sodnem svetu v prvi vrsti jasno razmejiti pristojnosti med Sodnim svetom, vrhovnim sodiščem in ministrstvom za pravosodje. Foto: BoBo
Minister za pravosodje Goran Klemenčič je dejal, da želijo s predlogom zakona o Sodnem svetu v prvi vrsti jasno razmejiti pristojnosti med Sodnim svetom, vrhovnim sodiščem in ministrstvom za pravosodje. Foto: BoBo
Reforma pravosodja bi ukinila pravobranilstvo

V prvi vrsti želijo na ministrstvu jasno razmejiti pristojnosti med vrhovnim sodiščem, ministrstvom za pravosodje in Sodnim svetom, ki je največji kadrovik v sodstvu. Sodni svet bo tako s predlogom dobil nove pristojnosti na področju sodne uprave in disciplinskih postopkih zoper sodnike. Sodni svet bo tako postal pristojen za spremljanje vsakega sodnika od vstopa v službo do odločanja o napredovanjih.

Skupaj s predlogom zakona so na ministrstvu pripravili tudi predlog za spremembo sodnega reda. Z njo na ministrstvu želijo povečati dostopnost sodnih odločb in omogočiti vpogled v podatke iz vpisnikov prek spleta. Po novem bo snemanje in fotografiranje pred začetkom javne obravnave, saj je po oceni ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča taka omejitev preživeta. Prepričan je, da morajo biti sodniki kot pravosodni funkcionarji podvrženi možnosti snemanja.

Slovo državnega pravobranilstva?
Klemenčič pa je predstavil tudi predlog zakona o državnih odvetnikih, s katerim nameravajo pomladiti zagovorništvo države in ga narediti bolj fleksibilnega. Državno pravobranilstvo bi se s predlogom ukinilo, namesto pravobranilstva pa zakon uvaja državne odvetnike, ki bi po zgledu odvetniških pisarn delovali kot organ v sestavi ministrstva.

Da je potreba po kakovostnejšem pravobranilstvu ključnega pomena, priča tudi dejstvo, da je Slovenija trenutno izpostavljena številnim sodnim sporom, katerih vrednost krepko presega milijardo evrov. Zato Klemenčič ocenjuje, da država potrebuje odzivno in pomlajeno odvetništvo, kjer delajo tudi pripravniki in imajo možnost napredovanja, in ne le funkcionarji s plačami na ravni višjih sodnikov.

V javni razpravi štirje zakonski predlogi
Predlog krepi tudi svetovalno funkcijo državnega odvetništva, s katero bi se lahko preprečil marsikateri spor. Klemenčič pa meni, da ni potrebe, da bi bili državni odvetniki tudi funkcionarji, pričakuje pa, da bo predlog naletel na številne kritike. "Vsaka sprememba je boleča in ne bo šlo vse kot po maslu."

Poleg predloga zakona o Sodnem svetu, predloga sprememb sodnega reda in predloga zakona o državnih odvetnikih pa ministrstvo danes v javno razpravo pošilja še predlog novele zakona o pravdnem postopku in popolnoma nov zakon o kolektivnih tožbah.

Reforma pravosodja bi ukinila pravobranilstvo