Proti imenovanju funkcionarja LDS-a Dušana Vučka za direktorja službe na DVK-ju so protestirali v SDS-u. Foto: MMC RTV SLO
Proti imenovanju funkcionarja LDS-a Dušana Vučka za direktorja službe na DVK-ju so protestirali v SDS-u. Foto: MMC RTV SLO

Proti imenovanju Vučka je že protestiral SDS. V sporočilu za javnosti so sporočili, da imenovanje dolgoletnega politika LDS-a za direktorja službe in tajnika DVK-ja zbuja resne dvome o strokovnem ter nepristranskem delu Državne volilne komisije.

SDS: Imenovanja Vučka arogantno dejanje
Največja opozicijska stranka navaja, da je Vučko nekdanji miličnik, poslanec LDS-a, predsednik občinskega odbora LDS Bohinj, občinski svetnik LDS-a v občini Bohinj in dolgoletni sekretar poslanske skupine LDS-a.

"Imenovanje LDS-ovega politika, ki je bil 7. maja 2009 politično imenovan tudi na mesto direktorja direktorata za upravne in notranje zadeve na MNZ-ju, na mesto direktorja službe in tajnika DVK-ja, je nezaslišano arogantno dejanje, ki mu najodločneje nasprotujemo. Imenovanje dolgoletnega politika LDS-a za direktorja službe in tajnika DVK-ja zbuja resne dvome o strokovnem, nepristranskem in politično nevtralnem delu Državne volilne komisije, ki skrbi zakonito izvedbo volitev," so še opozorili.

Prijavilo se je pet kandidatov
Javni natečaj za položaj direktorja je bil objavljen 20. maja, rok za prijave pa se je iztekel 30. maja. V roku se je prijavilo pet kandidatov, s katerimi je nato posebna natečajna komisija opravila razgovore. Za dva kandidata so ugotovili, da nimata ustreznih delovnih izkušenj, med preostalimi tremi pa je na seji pretekli teden izbiral DVK.

Direktor službe DVK-ja med drugim predstavlja in zastopa službo, vodi, organizira in koordinira delo, predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, odloča o zadevah z delovnega področja službe, vodi finančno in materialno poslovanje službe ter odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost službe. Direktor službe DVK-ja opravlja tudi naloge tajnika DVK-ja.

Do zdaj službo vodil Marko Golobič
Do zdaj je službo DVK-ja vodil Marko Golobič, ki mu bo mandat potekel 8. avgusta. Za direktorsko funkcijo ni kandidiral, bo pa ostal zaposlen na DVK-ju. Golobič je omenjeno funkcijo na DVK-ju in pred tem republiški volilni komisiji opravljal vse od prvih demokratičnih volitev dalje.

Vlada je v četrtek sprejela dopolnitve uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, s katerimi je direktorja službe DVK-ja uvrstila v 56. plačni razred.