V LDS-u so zapisali, da vodstvo občinskega odbora ni bilo pripravljeno slediti usmeritvi vodstva stranke o vsebinski in kadrovski prenovi na lokalni ravni. Foto: MMC RTV SLO
V LDS-u so zapisali, da vodstvo občinskega odbora ni bilo pripravljeno slediti usmeritvi vodstva stranke o vsebinski in kadrovski prenovi na lokalni ravni. Foto: MMC RTV SLO

Razpustili so vse voljene in imenovane organe občinskega odbora, volilni odbor članov pa bo 23. avgusta. Izvršni odbor je med drugim ugotovil, da zbor članov ni bil sklican vsaj enkrat letno, kot to določa statut LDS-a. Prav tako so bili v organe občinskega odbora voljeni tudi ljudje brez statusa članstva v LDS-u. Na svetu občinskega odbora LDS-a Izola pa so glasovali in odločali tudi člani, ki jim v tem obdobju članstvo preteklo in so bili črtani iz evidence članstva, je še ugotovil izvršni odbor.