Vlada bo po sklepu, sprejetem prejšnji četrtek, pripravila spremembe zakona o davku na nepremičnine, s katerimi bo za stanovanjske nepremičnine določena enotna davčna stopnja 0,15 odstotka, in sicer ne glede na to, ali gre za rezidenčne ali nerezidenčne nepremičnine. Foto: BoBo
Vlada bo po sklepu, sprejetem prejšnji četrtek, pripravila spremembe zakona o davku na nepremičnine, s katerimi bo za stanovanjske nepremičnine določena enotna davčna stopnja 0,15 odstotka, in sicer ne glede na to, ali gre za rezidenčne ali nerezidenčne nepremičnine. Foto: BoBo
Nepremičninski davek – odgovori na vaša vprašanja
Nepremičninski davek. Kako naprej?

objavil pojasnila o tem, kako lahko vsi, ki so prejeli informativni izračun davka z višjo stopnjo, ugotovijo, kolikšen bo njihov davek. Izračunati ga bodo morali sami.

Pogoj za določitev davčne stopnje bo po novem dejanska raba nepremičnine oziroma dela nepremičnine, kar pomeni, da bo za vse stanovanjske nepremičnine, rezidenčne in nerezidenčne, veljala enaka, 0,15-odstotna davčna stopnja. Vsi, ki so prejeli informativne izračune davka za stanovanjsko nepremičnino s stopnjo 0,50, si lahko nov znesek davka izračunajo sami.

Kako izračunate nov davek na nepremičnino
To storijo tako, da "vrednost po modelu vrednotenja glede na delež davčnega zavezanca, ki je navedena v informativnem izračunu (ta za leto 2014 znaša 80 odstotkov vrednosti po modelu vrednotenja), pomnožijo z 0,0015," pojasnjujejo na Gursu.

Podatka o rezidenčnosti iz registra na Gursu ne bodo izbrisali, lastnikom pa priporočajo, da te podatke o morebitni služnosti in drugih zadevah uredijo do konca leta. Tako v primeru, da bo pozneje uvedena različna stopnja obdavčitve, ne bodo imeli težav, so sporočili iz Gursa.

Spremembe pri vrednotenju zemljišč
Hkrati s spremembo zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je vlada napovedala tudi, da bodo v letu 2014 vsa zemljišča za gradnjo stavb vrednotena kot stavbna zemljišča. Za te parcele bodo izračunali posplošeno tržno vrednost. Namenska raba zemljišč je bila sicer vedno določena kot stavbno zemljišče, glede na dejansko rabo pa se njihova vrednost izračuna po modelih za kmetijska, gozdna, pozidana ali druga zemljišča. Ker bodo lastniki teh zemljišč zato težje izračunali novo vrednost nepremičnine, na Gursu pojasnjujejo, da v splošnem velja, da bo njihova vrednost povprečno devetkrat nižja, kot je bila vrednost zemljišč za gradnjo stavb.

Davčne stopnje se bodo glede na modele vrednotenja, povezane z razvrstitvijo zemljišč, spremenile. Tako bodo razvrščena v kmetijska (stopnja 0,15 odstotka), gozdna (stopnja 0,07 odstotka) in ostala zemljišča (stopnja 0,50 odstotka) ter zemljišča za stanovanjsko gradnjo (stopnja 0,15 odstotka). Vnovične izračune bo Gurs opravil do konca leta, ko bodo tudi občine posredovale popolnejše podatke.

Dragonja bo predlagal manjšo obdavčitev malih podjetnikov
Novi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Metod Dragonja je po sestanku na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije napovedal, da bo vladi predlagal nižjo stopnjo obdavčitve nepremičnin malih in mikropodjetij. OZS namreč opozarja, da bodo ta plačala od trikrat do desetkrat višji davek od zdajšnjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

OZS opozarja na krizo in izpostavlja, da številni obrtniki in delavci v malem gospodarstvu davka ne bodo mogli plačati. Na zbornici še dodajajo, da nepremičninskemu davku ne nasprotujejo, ampak se le zavzemajo za pravičnejše davčne stopnje. Opozorili so tudi, da se lahko zgodi, da bodo številni mali podjetniki prisiljeni zapreti svoje obrate in delati na črno, saj jim ne bo preostalo nič drugega.

Drugačno obravnavo malih podjetnikov predvideva tudi novela zakona, ki jo je v DZ vložil SDS. Predlaga izvzetje nepremičnin malih samostojnih podjetnikov, mikropodjetij in malih ter srednje velikih podjetij. Iz davka bi izvzeli še kmetijske nepremičnine.

Svojo novelo je v DZ vložil tudi NSi, ki predlaga, da država plačila davka oprosti tudi gasilske organizacije.

Nepremičninski davek – odgovori na vaša vprašanja
Nepremičninski davek. Kako naprej?