"Sklicevanje univerz na luknje v zakonodaji je dokaz in priznanje, da so zavestno kršile zakon," pravi predsednik Študentske organizacije Slovenije Žiga Schmidt. Foto: BoBo
Razkritje neakreditiranih programov zatreslo akademski svet

Naše razkritje, da Univerza na Primorskem (UP) izvaja tudi neakreditirane študijske programe in je zato tak študij neveljaven, diploma pa ničvreden kos papirja, je streslo akademski svet in sprožilo takojšnje ukrepanje.

"Ker je nujno zaščititi pravice študentk in študentov, bo ministrica Stanka Setnikar Cankar predlagala spremembo Zakona o visokem šolstvu po nujnem postopku, in sicer tako, da zaradi nepodaljšanja akreditacij študentje ne bodo nosili nobenih posledic," so sporočili z ministrstva.

Niso naredili, kar so bili dolžni narediti …
Zakon o visokem šolstvu določa, da mora biti študijski program za pridobitev javno veljavne listine akreditiran ves čas izvajanja. UP pa je študente vpisoval še po tem, ko je programom 30. septembra lani potekla veljavnost. Izgovarjajo se, da akreditacij niso podaljšali, ker so razpisali tri nove programe, po njihovem mnenju pa zakon o visokem šolstvu študentom že zdaj daje pravico do nemotenega zaključka študija. Toda tudi nova ministrica je jasna, da to ne drži. Zapleti z nekaterimi študijskimi programi pa so se pojavili zato, ker jih "visokošolski zavodi niso ponovno akreditirali, čeprav jim to narekuje zakon o visokem šolstvu", sporoča ministrica.

"Študentje so se v 1. letnik namreč vpisali v akreditiran študijski program, ki je bil vpisan v razvid visokošolskih zavodov, niso pa bili informirani, da visokošolski zavod nima namena vložiti vloge za podaljšanje akreditacije, če se ta izteče v času trajanja njihovega študija," razmere opiše Setnikar Cankarjeva.

Rektor primorske univerze Dragan Marušič je sicer na tiskovni konferenci hitel razlagati, da za študente ne gre za večjo težavo. Podobno je trdil tudi na popoldanskii seji upravnega odbora univerze.

ŠOS: Ti študentje so izbrisani
Univerze so ravnale skrajno neodgovorno, podcenjevale so težavo, zdaj pa ga rektorska konferenca še poskuša minimalizirati in pomesti pod preprogo, so se ogorčeno odzvali v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS).

"Toda težava je velika. Gre za 200 študentov koprske in ljubljanske univerze. Ti dve univerzi ne gre povsem enačiti, čeprav se v posledicah ne razlikujeta. Medtem ko gre v Ljubljani izključno za diplomante, pa so v Kopru, kljub pretečenim akreditacijam, še naprej vpisovali študente in izvajali študij. Na dan, ko nič več ni veljalo, so študenta vpisali in mu izdali potrdilo o šolanju. To je nezakonito!" je na popoldanski novinarski konferenci dejal predsednik ŠOS-a Žiga Schmidt.

Univerza se podpiše pod neveljavno diplomo
Študente pozivajo, naj se jim oglasijo, saj jim bodo nudili vso pravno pomoč. Če bodo kakor koli oškodovani, namerava ŠOS v njihovem imenu sprožiti odškodninske tožbe. V ravnanju vodstev univerz in fakultet pa prepoznajo tudi elemente kaznivih dejanj, kot so zloraba položaja, poneverba listin, nevestno delo v službi.

"Diplomanti hodijo po Sloveniji na razgovore za službe, pa sploh ne vedo, da so brez veljavne diplome. Odgovorna oseba univerze pa se je pod to diplomo podpisala. Nekdo bo moral na koncu odgovarjati!" pravi Schmidt in dodaja, da je sklicevanje univerz na luknje v zakonodaji dokaz in priznanje, da so zavestno kršile zakon.

Eugenija Carl, TV Slovenija

Razkritje neakreditiranih programov zatreslo akademski svet