Boštjanu M. Zupančiču bo šestletni mandat sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice potekel 1. novembra. Foto: EPA
Boštjanu M. Zupančiču bo šestletni mandat sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice potekel 1. novembra. Foto: EPA
Evropsko sodišče za človekove pravice
Sodnikov na Evropskem sodišču je 46, kolikor je držav članic Sveta Evrope. Foto: EPA

Na razpis, ki se je iztekel konec marca, sta se prijavila smo dva kandidata, dosedanji sodnik sodišča v Strasbourgu Boštjan M. Zupančič in vrhovni sodnik Miodrag Đorđević, morali pa bi se prijaviti trije kandidati, med njimi tudi ena ženska.

Na ministrstvu za pravosodje menijo, da se je premalo kandidatov na razpis prijavilo, ker so pogoji razpisa zahtevni. Tisti, ki izpolnjujejo pogoje, pa so prekoračili neko starostno mejo in se za kandidaturo težje odločajo.

Kandidat, ki se prijavi na razpis za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice, mora biti univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnika vrhovnega oziroma ustavnega sodišča. Uživati mora visok moralni ugled, nepristranskost in neoporečnost, biti mora strokovno uveljavljen na področju človekovih pravic in aktivno govoriti vsaj enega izmed uradnih jezikov sodišča, ki sta francoščina in angleščina.

O kandidatih odloča tudi predsednik republike
Prijave pravosodno ministrstvo predloži predsedniku republike, ki se opredeli do kandidatov ter za mnenje prosi tudi vlado in sodni svet. Predsednik nato v državni zbor posreduje seznam najmanj treh kanidatov, pri čemer mora upoštevati tudi zastopanost obeh spolov. Predsednik države lahko državnemu zboru predlaga tudi več kandidatov, ne more pa predlagati tistih, ki se na razpis niso prijavili.

Državni zbor nato glede na predlog predsednika države izvoli tri kandidate, od katerih mora biti vsaj ena ženska, Parlamentarna skupščina Sveta Ervope pa s tega seznama imenuje enega sodnika v Strasbourgu.