Dan državnosti bo osrednja točka enoletnega proslavljanja. Temu primerno bo zasnovana osrednja državna proslava, v katero bodo skušali vključiti 20-letnike, rojene 25. junija 1991. Foto: MMC RTV SLO
Dan državnosti bo osrednja točka enoletnega proslavljanja. Temu primerno bo zasnovana osrednja državna proslava, v katero bodo skušali vključiti 20-letnike, rojene 25. junija 1991. Foto: MMC RTV SLO
Šole, veteranske organizacije in občine bodo pozvali k organizirani simbolični posaditvi lip, "kar je hkrati v sozvočju z bojem za trajnostno urejanje okolja". Foto: Ziga

Ministrstvo za kulturo in urad vlade za komuniciranje sta oblikovala predlog vladnih dejavnosti ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije z naslovom od "Od plebiscita do Ustave".

Osnovno sporočilo - vključitev kar najširše javnosti
Dokument zajema okvirne predloge za enoletni lok dejavnosti od počastitve 20. obletnice dneva plebiscita o samostojnosti 23. decembra letos do 20. obletnice sprejetja Ustave Republike Slovenije 23. decembra 2011. Kot je zapisano v osnutku, je osnovno sporočilo dejavnosti vključitev kar najširše javnosti v zaznamovanje zgodovinskih dogodkov, ki so privedli do samostojne države, in poudarek na uspehih preteklih dvajsetih let.

Občine, ministrstva, javne ustanove, veteranske organizacije, društva in civilno družbo naj bi država pozvala k čim širši organizaciji praznovanj na lokalni ravni. Osrednje vsebinsko sporočilo bo vsebovalo pomen samostojnosti in tudi pot, ki smo jo državljanke in državljani skupaj prehodili v 20 letih.

Izpostavljeni bodo dosežki, "na katere smo lahko zelo ponosni" (članstvo v EU-ju in Natu, prevzem evra, predsedovanje Svetu EU-ja, članstvo v OECD-ju itd.), s "čimer smo kot država in družba dosegli 'zrelo samozavest', s katero lahko premagujemo tudi krizne situacije".

Predlog vladnih aktivnosti ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije lahko preberete tukaj.


V častnem odboru Kučan, Bučar, Peterle ...
Vlada bo imenovala tudi častni odbor, katerega člani bodo poleg predstavnikov državnega vodstva tudi nekdanji predsednik države Milan Kučan in predsednik slovenske skupščine v času osamosvojitve France Bučar ter nekdanji predsedniki vlade Lojze Peterle, Andrej Bajuk, Anton Rop in Janez Janša. Soglasja k imenovanju so do zdaj podali vsi predlagani člani častnega odbora, razen Janše in Bajuka. Ker pa tudi njunega negativnega odgovora niso prejeli, ju bo vlada v častni odbor imenovala, če bosta dala soglasja do 15. decembra.

Za celostno grafično podobo se bo ustrezno priredil tudi vizualni simbol Triglava, ki ga bodo opremili z letnico "20". Ta znak naj bi postal najbolj prepoznaven znak vseh dejavnosti v jubilejnem letu. Vzpostavljeno bo tudi tematsko spletno mesto, ki bo stičišče faktografskih podatkov o osamosvojitvenih dogodkih, zgodovine samostojne Slovenije, delovanja države na mednarodnem področju, bogatega slikovnega materiala in koledarja posameznih dogodkov. Stran bo oblikovana tako, da bo zanimiva za najširšo javnost, poseben poudarek pa bo namenjen družbenim omrežjem, kot so Facebook, Twitter in You Tube.

Načrtovan "remake" oglasa ''Slovenija, moja dežela''
S Pošto Slovenije naj bi že potekali pogovori o izdaji znamke in poštnega žiga, Banka Slovenije bo predvidoma izdala priložnostni kovanec, Koordinacijski odbor za državne proslave s Službo za državne proslave pa priložnostno značko in morda strip z nekoliko zabavnejšim pregledom dogajanja v Sloveniji v zadnjih 20 letih. Ob obletnici bi obnovili in posodobili (t. i. remake) kultni oglas ''Slovenija, moja dežela'', ki bi ga predvajali v Sloveniji in po možnosti tudi v tujini.

Šole, veteranske organizacije in občine bodo pozvali k organizirani simbolični posaditvi lip, "kar je hkrati v sozvočju z bojem za trajnostno urejanje okolja". Vsem zainteresiranim se bo na več krajih po Sloveniji ponudilo določeno število sadik lipe brezplačno.

Poleg že omenjenih slovesnosti ob dnevu plebiscita in sprejetju ustave se bodo ključni dogodki odvijali še ob začetku usposabljanja prvih slovenskih vojakov in spominu na prvo slovensko žrtev osamosvojitve 15. maja, na dan državnosti 24. junija in ob odhodu zadnjega vojaka JLA iz pristanišča v Kopru 26. oktobra. Dan državnosti bo sicer osrednja točka enoletnega loka proslavljanja. Temu primerno bo zasnovana osrednja državna proslava, v katero bodo skušali vključiti 20-letnike, rojene 25. junija 1991.

In koliko nas bo vse skupaj stalo?
Za ustrezno proslavitev 20. obletnice samostojnosti bodo poleg že načrtovanih potrebna dodatna finančna sredstva. V predlogu je zapisano, da "konzervativna ocena" potrebnih sredstev za dejavnosti, ob predpostavki, da se bodo posamezna ministrstva in službe dejavno vključili v praznovanje tudi s svojimi resursi, znaša 500 tisoč evrov.