Mariborski radarji so v zadnjem času kar nekajkrat goreli. Foto: JZZPR Maribor
Mariborski radarji so v zadnjem času kar nekajkrat goreli. Foto: JZZPR Maribor

Dvanajsterica opozicijskih mestnih svetnikov je zahtevala sklic izredne seje. Ta bo v petek v mariborski mestni hiši. Iz gradiva, ki je priloženo sklicu izredne seje, je razvidnih tudi nekaj podrobnosti poteka celotnega projekta nadgradnje in avtomatizacije cestnega prometa v Mestni občini Maribor (MOM), za katerega je bilo izbrano podjetje Iskra Sistemi.

Po poročanju Večera naj bi ponudbo oddala dva ponudnika, med njima pa se je odločil kar mariborski župan Franc Kangler. Vendar pa je bil omenjeni projekt sprva ocenjen na vsega 5,66 milijona evrov.

Projekt se je podražil za skoraj 25 milijonov
V projekt so bili med drugim vključeni zamenjava 52 semaforjev in 1.300 detektorjev za vozila in pešce, postavitev novih signalnih LED-dajalcev za nočno zatemnitev ter vzpostavitev videonadzora na desetih križiščih in sodobnega centra za nadzor in upravljanje s prometom v mestu.

Šele ob izbiri koncesionarja pa naj bi konec lanskega leta v mestnem svetu potrdili nov projekt, ki je bil ocenjen na 29,8 milijona evrov. Zasebni partner je namreč ob zahtevani osnovni nadgradnji ponudil še izgradnjo optičnega omrežja in implementacijo dveh prekrškovnih sistemov. Mestna uprava je takrat zagotavljala, da jim je zasebni partner ponudil najsodobnejši način upravljanja s prometom.

Novi dokument je predvidel tudi model financiranja, po katerem zasebni partner pričakuje povračilo naložbe v dogovorjenem deležu iz prihodkov izterjanih glob zaznanih prekrškov in souporabe novozgrajenega optičnega omrežja.

Tako naj bi v desetih letih mariborska občina kar 92 odstotkov vseh pobranih kazni nakazala zasebnemu partnerju, predlagatelji seje pa ob tem opozarjajo, da dokument ne predvideva, da se po povrnitvi vrednosti naložbe strani dogovorita za drugačen režim delitve denarja.

Sumljiv način izbire koncesionarja
Komisijo za preprečevanje korupcije so predlagatelji izredne seje pozvali, naj pregleda celoten postopek vzpostavitve omenjenega javno-zasebnega partnerstva. Računsko sodišče pa so pozvali, naj revidira postopek ter presodi pravilnost in smotrnost ravnanj za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva kot tudi smotrnost celotnega koncepta avtomatiziranega nadzora nad cestnim prometom v Mestni občini Maribor z vidika zakonitosti in gospodarne rabe javnih sredstev.