Na ministrstvu za zdravje upajo, da bodo s tako ostro ureditvijo zaščitili zaposlene iz vseh poklicnih skupin, ki so bili do zdaj izpostavljeni zdravju škodljivemu cigaretnemu dimu. Cilj novele je tudi zmanjšati dostopnost do tobačnih izdelkov mladoletnim osebam. Foto: RTV SLO
Na ministrstvu za zdravje upajo, da bodo s tako ostro ureditvijo zaščitili zaposlene iz vseh poklicnih skupin, ki so bili do zdaj izpostavljeni zdravju škodljivemu cigaretnemu dimu. Cilj novele je tudi zmanjšati dostopnost do tobačnih izdelkov mladoletnim osebam. Foto: RTV SLO
Javnomnenjska raziskava je pokazala, da ima protitobačna novela veliko podporo med ljudmi. Foto: EPA
Start protitobačne novele

Med zaprte javne prostore spadajo vrtci, šole, prostori, namenjeni zdravstvu, prometu, trgovini, gostinstvu, turizmu, športu in rekreaciji, kulturi ter javnemu prevozu. Kaditi je prepovedano še v zaprtih delovnih prostorih - tudi v posameznih pisarnah, četudi jih uporabljajo le kadilci.

Kadilci se bodo tako lahko svoji razvadi prepuščali le še na prostem, v kadilnicah, če se bodo zanje odločili v gostilnah ali v delovnih prostorih, v za kadilce določenih prostorih hotelov, domovih za ostarele, zaporih, kjer bivajo le kadilci, in v posebej določenih prostorih v psihiatričnih bolnišnicah.

Navodila gostincem
In kako bo lastnik, najemnik ali upravitelj zagotovil, da bo gost ali delavec spoštoval prepoved? Predvsem bo jasno sporočil, da je v njegovih prostorih kajenje prepovedano, odstranil pepelnike, lahko nadomestil oznake prepovedi, čeprav niso obvezne, seznanil bo vse zaposlene ipd., je za Radio Slovenija pojasnila zdravstevna inšpektorica Andreja Mojškrc. Dodala je, da lahko v skrajnem primeru gostinec zavrti tudi številko policije 113.

Kazni bodo v primeru kršenja novele precej visoke. Posamezni kršilec bo tako plačal globo 125 evrov, nosilec dejavnosti pa od 400 do 33 tisoč evrov.

Z novelo je začela veljati tudi prepoved prodaje tobačnih izdelkov mladoletnikom, ki mora biti v prodajalnah objavljena na vidnem mestu. Novost pa je tudi ta, da bo na embalažah tobačnih izdelkov poleg drugih zdravstvenih opozoril še telefonska številka za pomoč pri odvajanju od kajenja, ki jo bo določil minister za zdravje.

Inšpektorji že na delu
Spoštovanje prepovedi kajenja v zaprtih delovnih prostorih bodo nadzorovali inšpektorji za delo, medtem ko bo nadzor izvajanja prepovedi uporabe tobačnih izdelkov v javnih prostorih v domeni zdravstvenih inšpektorjev. Tržni inšpektorji pa bodo skrbeli za spoštovanje prepovedi prodaje cigaret mlajšim od 18 let. Inšpektorji za vsa tri področja so že na delu, v naslednjih dneh pa bodo nadzor še stopnjevali.

Samo zdravstveni inšpektorji so tako čez dan obiskali 145 različnih gostinskih obratov, pri čemer so izrekli le tri opozorila. Inšpektorji za delo so preverjali predvsem, kako novelo spoštujejo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, in ugotovili štiri kršitve, medtem ko je tržni inšpektorat po vsej Sloveniji pregledal 35 bencinskih servisov, 11 trgovskih centrov in diskontov ter 24 manjših trgovin. Večjih kršitev niso zaznali.

Ne gre za protest
Inšpektor ministrstva za zdravje je zjutraj obiskal tudi lokale v nakupovalnem središču City park in preverjal, ali gostinci spoštujejo nove protikadilske predpise. Največ polnih miz je bilo sicer v City parku polnih v tistih lokalih, ki imajo mize tudi na prostem. V lokalih brez zunanjih površin o pepelnikih ni bilo ne duha ne sluha, vendar pa so bili ti bari po večini prazni.

Glede na lepo vreme in koledar, ki je v znamenju počitnic, je mogoče reči, da ne gre za potrest porabnikov zaradi prepovedi kajenja. Samevali namreč niso le lokali, temveč tudi trgovine.

Stroga omejitev kajenja tudi drugod po Evropi
Slovenija ni prva ali edina država, ki se je odločila za tako strogo omejitev kajenja. Že pred nami so se namreč za takšen ukrep odločile Irska, Italija, Malta, Finska in Švedska. Prepoved kajenja velja tudi v treh od 16 nemških zveznih dežel. Od novega leta dalje je tobačni dim omejen tudi v stavbah Evropskega parlamenta in na Evropski komisiji.

Start protitobačne novele