ZSSS nasprotuje spremembam zakona in bo verjetno predlagal usklajevanje, saj gre za tako pomembne stvari, da mora biti o njih doseženo soglasje med socialnimi partnerji. Foto: RTV  SLO
ZSSS nasprotuje spremembam zakona in bo verjetno predlagal usklajevanje, saj gre za tako pomembne stvari, da mora biti o njih doseženo soglasje med socialnimi partnerji. Foto: RTV SLO

Delavci in delavke lahko le sanjajo o bonusih, saj komaj pridejo do prvih pogojev za upokojitev.

Dušan Semolič, predsednik ZSSS
Kako dolgo bomo delali?

Upokojitveni pogoji ostajajo enaki, spreminja pa se sistem bonusov in malusov, ki naj bi vzpodbudil čim daljše ostajanje zaposlenih na delovnem mestu. Marko Štrovs je ob predstavitvi novele dejal, da bodo odbitkov, če se upokojijo pred polno starostjo, deležne tudi ženske, poleg tega pa bo prehodno obdobje krajše in se izteče leta 2017.

Za upokojitev po polni delovni dobi bo zaposleni za vsak dodaten mesec dela nagrajen s 0,3 odstotka višjo pokojnino, za vsak mesec manj od polne delovne dobe pa bo kaznovan z 0,3 odstotka odbitka.

Spremembe zakona naj bi odpravile tudi težave z varstvenim in letnim dodatkom, ki so ob zamrznjenih cenzusih povzročile, da so številni upokojenci ob povečanju pokojnin izpadli iz skupine upravičencev do teh socialnih prejemkov ali pa so prejeli manjše zneske.

Nova je tudi predvidena ukinitev revizij vseh odločb, možnost dodelitve akontacij za invalidska nadomestila, možnost kontrolnih pregledov, če bi se zdravstvenoa stanje izboljšalo, in ukinitev preverjanja upravičenosti do varstvenega dodatka.

ZSSS bo spremembam nasprotoval
Predsednik zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič v odzivu na predlagane spremembe pravi, da bodo bonusov deležni tisti, ki so začeli delati pozno, so izobraženi in delajo v okolju, kjer je njihovo zdravje manj ogroženo, delavci in delavke v industriji pa bodo pahnjeni v še večjo revščino. Dejal je, da te kategorije delavcev že zdaj težko zberejo pogoje za upokojitev, če pa želijo delati, so za delodajalce pogosto prestari, tako da so za njih "realnost malusi".

Odbitke za ženske in skrajšanje prehodnega obdobja pa je označil za "dve palici, ki jih bosta udarili". Opozoril je, da je premier Janez Janša že pred mesecem dni zatrjeval, da spremembe niso potrebne in da jim bo ZSSS nasprotoval in predlagal usklajevanje.

Predloge bo prihodnji teden obravnaval ekonomsko-socialni svet.

Delavci in delavke lahko le sanjajo o bonusih, saj komaj pridejo do prvih pogojev za upokojitev.

Dušan Semolič, predsednik ZSSS
Kako dolgo bomo delali?